Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 6
Всего онлайн: 6
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Цветной Progress Bar

Речь пойдет об индикаторе процесса выполнения (Progress Bar'е) нестандартного цвета.

Казалось бы, ничего сложного в этом нет. Просто берем и меняем свойство Color у компонента. Но у компонента нет такого свойства. Вот тут-то и начинается тот самый ступор, в который часто впадают новички в Delphi.

Дело в том, что компонент TProgressBar является, по сути, просто оберткой стандартного системного компонента. Мало того, если внимательно вглядеться в текст компонента TProgressBar, который находится в модуле ComCtrls.pas, то станет понятно, что цвет индикатора вообще нигде не задается. Почему? Да очень просто - по стандартам Microsoft любой индикатор степени выполнения должен иметь цвет, описанный в системе и никакой другой.

Но отчаиваться рано. Раз мы ничего не нашли в исходном тексте компонента, а искать в исходных текстах следует сразу после обращения к помощи Delphi, то наша дорога должна лежать напрямую к сайту MSDN Library, на котором представлена исчерпывающая информация о любом аспекте любой версии Windows. На сайте MSDN Library мы нашли сообщение PBM_SETBARCOLOR, чье переведенное описание я приведу в конце.

Теперь, когда мы знаем, что нам для установки цвета индикатора надо послать одно сообщение, давайте попробуем его послать. Хм... Если положить компонент индикатора на форму и посылать ему сообщение, то цвет, либо не меняется, либо держится только до следующей перерисовки окна. Нет, такой хоккей нам не нужен.

Решается данная проблема просто - к компоненту TProgressBar надо добавить свойство Color и перекрыть метод, отвечающий за рисование окна. Создаем новый компонент на основе старого и смотрим в текст модуля ComCtrls.pas в поисках названия метода, который надо перекрывать. Опять задержка. Метод Paint отсутствует. Еще более внимательное изучение компонента-родителя даст нам ощущение того, что у TProgressBar вообще нет окна, хоть он и является прямым потомком класса TWinControl.

На самом деле это не так. Окно у индикатора есть, только оно создается, рисуется и сразу же уничтожается. Видимо, для экономии системных ресурсов.

Ввиду всего вышесказанного, получается, что нам надо перекрыть метод, отвечающий за создание окна компонента. Такой метод имеет стандартное имя и называется CreateWnd. Вообще, этот метод часто перекрывают, но это тема для отдельного разговора.

Итак, создав свойство Color типа TColor у нашего наследника перекрываем его метод CreateWnd следующим образом:

procedure TgsProgressBar.CreateWnd;
begin
 inherited;
 if HandleAllocated then
  SendMessage(Handle, PBM_SETBARCOLOR, 0, FColor);
end;
Собственно, почти все. Единственное место, которое требует доработки - во время присвоения нового цвета, индикатор не перерисовывается. Для этого, аналогичный код надо в писать в метод, обрабатывающий установку свойства Color (обычно, SetColor).

В общем, ничего сложного. Как я уже сказал в названии статьи хитрости действительно маленькие.

Удачи!

Сообщение PBM_SETBARCOLOR

Устанавливает цвет индикатора степени выполнения в соответствующем элементе управления.

Синтаксис
Для использования вызовите функцию SendMessage нижеследующим образом.
lResult = SendMessage(    // returns LRESULT in lResult
   (HWND) hWndControl,   // handle to destination control
   (UINT) PBM_SETBARCOLOR, // message ID
   (WPARAM) wParam,     // = 0; not used, must be zero
   (LPARAM) lParam     // = (LPARAM) (COLORREF) clrBar;
   );
   
Параметры
wParam
Должен быть нулем

clrBar
Ссылка COLORREF на новый цвет индикатора. Для задания стандартного системного значения используйте CLR_DEFAULT.

Возвращаемое значение
Возвращает предыдущий цвет индикатора или CLR_DEFAULT, если индикатор был нарисован цветом по-умолчанию.

Информация о сообщении
Минимальные версии DLL: comctl32.dll version 4.71 или более поздняя

Заголовочный файл: commctrl.h

Минимальная ОС: Windows 2000, Windows NT 4.0 с установленным Internet Explorer 4.0, Windows 98, Windows 95 с установленным Internet Explorer 4.0

Текст модуля gsProgressBar
//**! ----------------------------------------------------------
//**! This unit is a part of GSPackage project (Gregory Sitnin's
//**! Delphi Components Package).
//**! ----------------------------------------------------------
//**! You may use or redistribute this unit for your purposes
//**! while unit's code and this copyright notice is unchanged
//**! and exists.
//**! ----------------------------------------------------------
//**! (c) Gregory Sitnin, 2001-2002. All rights reserved.
//**! ----------------------------------------------------------

unit gsProgressBar;

{***} interface {***}

uses
 Windows, Messages, Classes, Graphics, ComCtrls;

type
 TgsProgressBar = class(TProgressBar)
 private
  { Private declarations }
  FColor: TColor;
  procedure SetColor(const Value: TColor);
 protected
  { Protected declarations }
 public
  { Public declarations }
  procedure CreateWnd; override;
 published
  { Published declarations }
  property Color: TColor read FColor write SetColor;
 end;

procedure Register;

{***} implementation {***}

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('GSPackage', [TgsProgressBar]);
end;

{ TgsProgressBar }

procedure TgsProgressBar.CreateWnd;
begin
 inherited;
 if HandleAllocated then
  SendMessage(Handle, PBM_SETBARCOLOR, 0, FColor);
end;

procedure TgsProgressBar.SetColor(const Value: TColor);
begin
 FColor := Value;
 if HandleAllocated then
  SendMessage(Handle, PBM_SETBARCOLOR, 0, FColor);
end;

end.

Вот и всё, Удачи!

greenshop.su
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 30 Июня 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.