Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Создание генераторов и триггеров в InterBase

В данной статье я опишу реализацию небольшой утилиты для InterBase, которая создает генераторы, автоматически вызываемые из триггеров. На создание такой утилиты меня подвигло то, что я не нашел никакого средства для этого, а создавать генераторы руками мне неудобно, да и слишком много времени это отнимает.

Общая информация
Вообще, считается хорошим стилем создание первичного ключа в виде уникального числа. Мало того, это наиболее удобный способ для связи таблиц. Такой первичный ключ часто называют "айдишкой" (от слова "ID", идентификатор) таблицы.

Значения такого поля могут задаваться и вручную, но тогда придется вручную же контролировать их уникальность, что практически невозможно при многопользовательском режиме использования БД. Для этого в InterBase был включен механизм "генераторов", аналогичный механизму "последовательностей" в Oracle. Единственная цель генератора - дать уникальное (в его контексте) числовое значение при вызове.

Сами по себе генераторы практически не имеют смысла, так как они никак не связаны с таблицами БД. Для запроса значения генератора применяются триггеры, автоматически вызываемые СУБД при возникновении определенных событий. В основном, триггер, использующий генератор, вызывается по событию "BeforeInsert", то есть перед непосредственной вставкой данных.

Текст создания классического генератора и триггера для него, в общем случае, выглядит следующим образом:

CREATE GENERATOR GEN_%TBL_NAME%;
CREATE TRIGGER NEW_%TBL_NAME% FOR %TBL_NAME%
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
AS
begin
 if (NEW.%ID_FIELD% is NULL) then NEW.%ID_FIELD% = gen_id(GEN_%TBL_NAME%,1);
end
Здесь %TBL_NAME% - имя таблицы, для которой создается триггер и генератор, а %ID_FIELD% - имя поля, являющегося первичным ключом.

Реализация
Итак, для реализации утилиты нам необходимо для начала найти список таблиц базы данных, а также их первичных ключей. Для этого мы сделаем запросы к словарю данных базы (словарь данных еще называется метаданными), который содержится в системных таблицах, имена которых начинаются с последовательности "rdb$".

Список таблиц можно получить следующим образом:
select rdb$relation_name from rdb$relations
where (rdb$system_flag=0) and (rdb$view_source is null)
order by rdb$relation_name asc;
Список первичных ключей получаем так:
select i.rdb$field_name from rdb$relation_constraints r, rdb$index_segments i
where r.rdb$relation_name=:TBL_NAME and r.rdb$constraint_type='PRIMARY KEY'
and r.rdb$index_name=i.rdb$index_name order by i.rdb$field_position
Теперь все необходимое для дальнейшей работы получено и мы можем создавать генераторы с триггерами.

Предположив, что вы уже создали модуль данных и окно подключения к базе данных, перейду сразу к содержательной части. Предлагаю вам создать вот такое окно:

В поле списка опций (большое белое поле) у нас будут имена таблиц, а надписи на кнопках говорят сами за себя. Как вы видите, ничего сложного. Код обработки нажатия на кнопку "Create generators..." таков:
procedure TForm2.btnCreateClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
 with dm do for i := 0 to pred(lbTables.Count) do
 begin
  if lbTables.Checked[i] then
   if not HasTrigger(lbTables.Items[i]) then
   begin
    if not tm.InTransaction then tm.StartTransaction;
    try CreateTriggeredGenerator(lbTables.Items[i]);
    except
     tm.Rollback;
     showmessage('Unable to create objects for the table '+lbTables.Items[i]+'.');
    end;
    if tm.InTransaction then
    begin
     tm.Commit;
     showmessage('Objects for the table '+lbTables.Items[i]+' is successfully created.');
    end;
   end;
 end;
end;
Здесь для каждой выбранной в списке таблицы проверяется, существует ли уже триггер с генератором для этой таблицы. Если нет, то они создаются.

Проверка существования триггера выглядит вот таким образом:
function TForm2.HasTrigger(const TableName: string): boolean;
var s: string;
  i: integer;
begin
 Result := false;
 if (Gens.Count < 1) then exit;
 with dm do
 begin
  qHasTrigger.ParamByName('TBL_NAME').Value := TableName;
  qHasTrigger.Open;
  while not qHasTrigger.Eof do
  begin
   s := qHasTrigger.FieldByName('rdb$trigger_source').AsString;
   if (length(s) > 0) then
    for i := 0 to pred(Gens.Count) do
     if pos(UpperCase(Gens[i]),UpperCase(s)) > 0 then Result := true;
   qHasTrigger.Next;
  end;
  qHasTrigger.Close;
 end;
end;


Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 14 Июня 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.