Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Delphi и Flash. Совмещение несовместимого!

Разве возможно совместить Флэш-ролики и Дельфи-приложения. Раньше я думал что НЕТ. Но теперь я знаю не только, что это возможно, но и знаю как это делается!!! И сейчас я вам расскажу об этом. Во-первых хочется отметить преимущества использования флэш-роликов в ваших программах. Если вы сумеете гармонично вписать небольшой флэш-ролик в вашу программу, то несомненно внешний вид программы будет намного привлекательнее (главное не переборщить, увлекаясь дизайном, не надо забывать о том что программа должна быть удобна и проста в использовании! ).

Итак, как же совместить Флэш и Дельфи? (Надеюсь, что у вас Флэш установлен:))

Запустите Дельфи и выберите пункт меню Component->Import ActiveX Control... Перед вами откроется диалоговое окно с заголовком Import ActiveX Control. В разделе Registered Controls выберите Shockwave Flash. В разделе Pallete Page... Выберите страницу в палитре компонентов, на которой будет располагаться установленный компонент (по умолчанию это ActiveX). В разделе Unit Dir Name... путь к папке куда будет установлен компонент.

Нажмите на кнопку Install. Перед вами появится окно, в котором вам нужно будет выбрать в какой пакет будет установлен компонент (вы можете установить как в уже существующий, так и в новый пакет). Затем перед вами появится окно редактирования выбранного пакета и Дельфи вас спросит: "...Package will be rebuilt. Continue?". Ответьте Yes. Все готово теперь можно использовать флэш в ваших приложениях!!!

Теперь, чтобы показать вам как пользоваться этим компонентом, попробуем вместе сделать программу для просмотра *.SWF файлов. Для этого нам понадобятся следующие компоненты: TShockwaveFlash (для удобства назовите его просто Flash1), TTrackBar, TTimer, TOpendialog и три кнопки TButton ("открыть", "старт" и "стоп").

Для начала установим необходимые свойства OpenDialog'a

Свойство Filter может быть таким: Флэш-ролики|*.swf

Свойство DefaultExt должно быть: *.swf

Для Timer'a нужно установить свойство Interval равным 1.

Для TShockwaveFlash:

Name сделайте равным Flash1

Свойство Playing установите в false

Свойство BGColor, установите как вам хочется (цвет фона)

Теперь напишем обработчик события OnClick для кнопки, которая вызывать OpenDialog:

if open1.Execute then begin
flash1.Movie:=open1.FileName;
trackbar1.Max:=flash1.TotalFrames; {это делается для того, чтобы потом можно было перемещаю ползунок посмотреть каждый кадр ролика}
В обработчик события OnClick для второй кнопки ("Старт") напишем:
flash1.Play;
Ну тут вообще все просто! Почти таким же образом это будет выглядеть для третьей кнопки ("Стоп"):
flash1.Stop;
Теперь сделаем, чтобы при перемещении ползунка Trackbar'a мы могли посмотреть каждый кадр (событие OnChange):
if Flash1.IsPlaying=true then Flash1.Stop; {если ролик проигрывается, то надо его остановить}
flash1.GotoFrame(trackbar1.position); {открываем кадр номер которого соответствует позиции ползунка}
Ну и наконец осталось сделать чтобы при проигрывании ролика ползунок перемещался, указывая сколько осталось и сколько прошло. Для этого то мы и используем Timer. В обработчик события OnTimer,напишем:
trackbar1.Position:=flash1.CurrentFrame;
Приведу полный код приложения:
unit flash;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
ComCtrls, StdCtrls, OleCtrls, ShockwaveFlashObjects_TLB, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Flash1: TShockwaveFlash;
Button1: TButton;
TrackBar1: TTrackBar;
Open1: TOpenDialog;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Timer1: TTimer;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if open1.Execute then begin
flash1.Movie:=open1.FileName;
trackbar1.Max:=flash1.TotalFrames;
end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
flash1.Play;
end;

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
begin
if Flash1.IsPlaying=true then Flash1.Stop;
flash1.GotoFrame(trackbar1.position);
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
flash1.Stop;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
trackbar1.Position:=flash1.CurrentFrame;
end;

end.


Вот и всё, Удачи!

разработка фирменного стиля
Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 19 Сентября 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.