Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 2
Всего онлайн: 2
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Рисуем график функции в Delphi

В этой статье мы рассмотрим несколько способов нарисовать график какой-нибудь функции. Рисовать график мы будем на канве компонента Image.

Рисование по пикселям

Рисовать на канве можно разными способами. Первый вариант - рисовать по пикселям. Для этого используется свойство канвы Pixels. Это свойство представляет собой двумерный массив, который отвечает за цвета канвы. Например Canvas.Pixels[10,20] - соответствует цвету пикселя с координатами (10,20). С массивом пикселей можно обращаться, как с любым свойством: изменять цвет, задавая пикселю новое значение, или определять его цвет, по хранящемуся в нем значению. На примере ниже мы зададим черный цвет пикселю с координатами (10,20):

Canvas.Pixels[10,20]:=clBlack;
Теперь мы попробуем нарисовать график функции F(x), если известен диапазон ее изменений Ymax и Ymin, и диапазон изменения аргумента Xmax и Xmin. Для этого мы напишем пользовательскую функцию, которая будет вычислять значение функции F в точке x, а также будет возвращать максимум и минимум функции и ее аргумента.
function Tform1.F(x:real; var Xmax,Xmin,Ymax,Ymin:real):real; 
begin 
F:=Sin(x); 
Xmax:=4*pi; 
Xmin:=0; 
Ymax:=1; 
Ymin:=-1; 
end;
Не забудьте также указать заголовок этой функциии в разделе Public:
public 
{ public declarations } 
function F(x:real; var Xmax,Xmin,Ymax,Ymin:real):real;
Здесь для ясности мы просто указали диапазон изменения функции Sin(x) и ее аргумента, ниже эта функция будет описана целиком. Параметры Xmax, Xmin, Ymax, Ymin - описаны со словом Var потому что они являются входными-выходными, т.е. через них функция будет возвращать значения вычислений этих данных в основную программу. Поэтому надо объявить Xmax, Xmin, Ymax, Ymin как глобальные переменные в разделе Implementation:
implementation 
var Xmax,Xmin,Ymax,Ymin:real;
Теперь поставим на форму кнопку и в ее обработчике события OnClick напишем следующий код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var x,y:real; 
PX,PY:longInt; 
begin 
for PX:=0 to Image1.Width do 
begin 
x:=Xmin+PX*(Xmax-Xmin)/Image1.Width; 
y:=F(x,Xmax,Xmin,Ymax,Ymin); 
PY:=trunc(Image1.Height-(y-Ymin)*Image1.height/(Ymax-Ymin)); 
image1.Canvas.Pixels[PX,PY]:=clBlack; 
end; 
end;
В этом коде вводятся переменные x и y, являющиеся значениями аргумента и функции, а также переменные PX и PY, являющиеся координатами пикселей, соответствующих x и y. Сама процедура состоит из цикла по всем значениям горизонтальной координаты пикселей PX компонента Image1. Сначала выбранное значение PX пересчитывается в соответствующее значение x. Затем производится вызов функции F(x) и определяется ее значение Y. Это значение пересчитывается в вертикальную координату пикселя PY.

Рисование с помощью пера Pen

У канвы имеется свойство Pen - перо. Это объект, в свою очередь имеющий ряд свойств. Одно из них - свойство Color - цвет, которым наносится рисунок. Второе свойство - Width - ширина линии, задается в пикселах (по умолчанию 1).

Свойство Style определяет вид линии и может принимать следующие значения:

psSolid Сплошная линия
psDash Штриховая линия
psDot Пунктирная линия
psDashDot Штрих-пунктирная линия
psDashDotDot Линия, чередующая штрих и два пунктира
psClear Отсутствие линии
psInsideFrame Сплошная линия, но при Width > 1 допускающая цвета, отличные от палитры Windows
Все стили со штрихами и пунктирами доступны только при толщине линий равной 1. Иначе эти линии рисуются как сплошные.

У канвы имеется свойство PenPos, типа TPoint. Это свойство определяет в координатах канвы текущую позицию пера. Перемещение пера без прорисовки осуществляется методом MoveTo(x,y). После вызова этого метода канвы точка с координатами (x,y) становится исходной, от которой методом LineTo(x,y) можно провести линию в любую точку с координатами (x,y).

Давайте теперь попробуем нарисовать график синуса пером. Для этого добавим перед циклом оператор:
Image1.Canvas.MoveTo(0,Image1.height div 2);
А перед заключительным end цикла добавим следующий оператор:
Image1.Canvas.LineTo(PX,PY);
Таким образом у Вас должен получиться такой код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var x,y:real; 
PX,PY:longInt; 
begin 
Image1.Canvas.MoveTo(0,Image1.height div 2); 
for PX:=0 to Image1.Width do 
begin 
x:=Xmin+PX*(Xmax-Xmin)/Image1.Width; 
y:=F(x,Xmax,Xmin,Ymax,Ymin); 
PY:=trunc(Image1.Height-(y-Ymin)*Image1.height/(Ymax-Ymin)); 
image1.Canvas.Pixels[PX,PY]:=clBlack; 
Image1.Canvas.LineTo(PX,PY); 
end; 
end;
Как Вы уже успели заметить, если запустили программу, качество рисования графика пером, намного лучше, чем рисования по пикселям.

Как обещал сейчас напишу пример программы которая находит максимум и минимум функции. Я маленько изменил структуру процедур и функций, чтобы было яснее. Вот готовый код программы:
... 
type 
TForm1 = class(TForm) 
Button1: TButton; 
Image1: TImage; 
procedure Button1Click(Sender: TObject); 
private 
{ private declarations } 
public 
function F(x:real):real; 
procedure Extrem1(Xmax,Xmin:real; var Ymin:real); 
procedure Extrem2(Xmax,Xmin:real; var Ymax:real); 
{ public declarations } 
end; 

var 
Form1: TForm1; 

implementation 
Const e=1e-4;//точность одна тысячная 
var Xmax,Xmin,Ymax,Ymin:real; 
{$R *.DFM} 
function Tform1.F(x:real):real; 
begin 
F:=Sin(x); 
end; 

//поиск минимума функции 
procedure TForm1.Extrem1(Xmax,Xmin:real; var Ymin:real); 
var x,h:real; j,n:integer; 
begin 
n:=10; 
repeat 
x:=Xmin; 
n:=n*2; 
h:=(Xmax-Xmin)/n; 
Ymin:=F(Xmin); 
for j:=1 to n do begin 
if (x) < Ymin then Ymin:=f(x); 
x:=x+h; 
end; 
until abs(f(Ymin)-f(Ymin+h)) < e; 
end; 

//поиск максимума функции 
procedure TForm1.Extrem2(Xmax,Xmin:real; var Ymax:real); 
var x,h:real; j,n:integer; 
begin 
n:=10; 
repeat 
x:=Xmin; 
n:=n*2; 
h:=(Xmax-Xmin)/n; 
Ymax:=F(Xmin); 
for j:=1 to n do begin 
if f(x)>=Ymax then Ymax:=f(x); 
x:=x+h; 
end; 
until abs(f(Ymax)-f(Ymax+h)) < e; 
end; 


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var x,y:real; 
PX,PY:longInt; 
begin 
//здесь необходимо указать диапазон изменения x 
Xmax:=8*pi; 
Xmin:=0; 

//вычисляем экстремумы функции 
Extrem1(Xmax,Xmin,Ymin); 
Extrem2(Xmax,Xmin,Ymax); 

//рисуем график функции 
Image1.Canvas.MoveTo(0,Image1.height div 2); 
for PX:=0 to Image1.Width do 
begin 
x:=Xmin+PX*(Xmax-Xmin)/Image1.Width; 
y:=F(x); 
PY:=trunc(Image1.Height-(y-Ymin)*Image1.height/(Ymax-Ymin)); 
image1.Canvas.Pixels[PX,PY]:=clBlack; 
Image1.Canvas.LineTo(PX,PY); 
end; 
end; 
end.

Вот и всё, Удачи!

ремонт ноутбука
Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 26 Октября 2014
Просмотров: 5036


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.