Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Защита формы паролем

Раз это вызывает такой интерес, сегодня мы попробуем разобраться с азами такой защиты. Давайте обсудим как мы это будем делать. Логично, что перед запуском формы, которую мы хотим защитить, надо запросить у пользователя пароль (можно конечно и комбинацию имя пользователя - пароль, но мы рассмотрим на примере только пароля) и сравнить введенное значение с каким-то зарезервированным в программе (оно может храниться как в явном виде так и в зашифрованном). Если значения совпадут, то мы откроем необходимую форму, иначе завершим все приложение.

Теперь непосредственно займемся разработкой формы запроса пароля. Хотя разрабатывать нам ничего и не надо: самый простой вариант такой формы Delphi поставляет. Вам надо выбрать пункт меню File -> New, в открывшемся диалоговом окне выберите закладку Dialogs, щелкните на значке Password Dialog и нажмите Ok. На экране появится готовая форма запроса пароля с именем PasswordDlg.

На этой форме будут две кнопки Ok и Cancel, текстовое поле ввода пароля с именем Password, метка Label1 с надписью Enter Password. Заменим свойство Caption метки Label1 на более приятное русскому глазу 'Введите пароль'. Также поменяем свойство Caption и для самой формы на 'Запрос пароля', например.

Обратите внимание на свойство PasswordChar поля ввода Edit равно * (звездочке) - это означает, что при вводе все символы будут заменены на звездочки.

Нам необходимо добиться, чтобы форма запроса пароля появлялась на экран раньше основной формы. Это делается так. В обработчике события OnShow главной формы нужно написать такой код:

PasswordDlg.ShowModal;
Этот код запустит нашу форму запроса пароля (PasswordDlg) перед основной. И сделает недоступной основную форму, до закрытия формы запроса пароля. Теперь запустите программу, компилятор спросит Вас хотите ли Вы добавить в Uses, модуль второй формы, конечно же надо ответить, что хотите!

Далее поступим следующим образом. Пароль будет хранится в виде константы в нашем приложении. При вводе правильного пароля будет открываться главная форма, а при вводе неправильного пароля, нажатии кнопки Cancel и других попытках закрыть форму запроса будем завершать наше приложение.

Для этого напишем обработчик для события OnCloseQuery для формы запроса. Здесь мы будем сравнивать содержимое строки ввода пароля с нашей константой, которую объявим в этом же обработчике. Таким образом получается такой код:
procedure TPasswordDlg.FormCloseQuery(Sender: TObject; 
var CanClose: Boolean); 
const pass='велкам'; //наш праоль 
begin 
if Password.Text = pass then CanClose:=true 
else Application.Terminate; 
end;
Вот мы и реализовали самый простой способ защиты формы. Если хотите сравнивать пароль без учета регистра, то нужно обе строки преобразовать, например, в нижний регистр. Для этого надо поменять всего одну строку:
if Password.Text = pass then CanClose:=true
надо заменить на:
if lowerCase(Password.Text) = lowerCase(pass) then CanClose:=true
Теперь попробуем защитить форму паролем, который будет храниться в зашифрованном виде. Зашифруем пароль самым простым способом - Xor. Для этого напишем свою функцию:
function TPasswordDlg.xortext(text:string):string; 
var key, longkey : string; 
i : integer; 
toto: char; 
begin 
key:=`da`; //ключ 
for i := 0 to (length(text) div length(key)) do 
longkey := longkey + key; 
for i := 1 to length(text) do begin 
toto := chr((ord(text[i]) XOR ord(longkey[i]))); 
result := result + toto; 
end; 
end;
Через свое имя функция будет возвращать зашифрованную строку переданную в параметре Text. Не забудьте объявить эту функцию в разделе Public:
public 
{ public declarations } 
function xortext(text:string):string;
Теперь поменяем обработчик события OnCloseQuery, описанный в первом пример, на такой:
procedure TPasswordDlg.FormCloseQuery(Sender: TObject; 
var CanClose: Boolean); 
var pass:string; 
begin 
pass:=xortext('велкам'); 

if xortext(Password.Text) = pass then CanClose:=true 
else Application.Terminate; 
end;
Как Вы видите поменялось совсем не много, теперь пароль в зашифрованном виде можно хранить например в каком-нибудь файле. Так что защищайте Ваши формы :-)

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 30 Марта 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.