Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

HotKeys - горячие клавиши

HotKeys - комбинации клавиш, на которые может реагировать приложение, даже если оно не имеет фокуса или запущено в трее.
Hotkey состоит из клавиши-модификатора (Win, Alt, Control, Shift), и нажатия на любую другую клавишу, которая имеет виртуальный код.

Для того чтобы научить программу обрабатывать горячие клавиши, углубимся в загадочные джунгли API, но прежде этого создадим обработчик события WM_HOTKEY. Для этого объявим в классе TForm1 следующий метод: private

procedure WM_HotKeyHandler (var Message: TMessage);
message WM_HOTKEY;
И определим его вот таким образом:
procedure TForm1.WM_HotKeyHandler (var Message: TMessage);
 var
  idHotKey: integer; //идентификатор, но об этом - позже
  fuModifiers: word; //модификатор MOD_XX
  uVirtKey: word; //код виртуальной клавиши VK_XX
begin
 // параметры сообщения получаем так:
 idHotkey:= Message.wParam;
 fuModifiers:= LOWORD(Message.lParam);
 uVirtKey:= HIWORD(Message.lParam);
 
 //теперь - небольшая проверочка:
 if (fuModifiers = MOD_ALT) AND (uVirtKey = VK_F10) then
  caption:='Alt-F10 нажата';
 inherited;
end;
В этом примере обработчик сообщения WM_HOTKEY проверяет, являются ли полученные параметры сигналом о нажатии комбинации Alt-F10, и в случае положительного ответа в заголовок окна главной формы выводится соответствующая строка. Теперь обратимся непосредственно к созданию горячей клавиши - в нашем примере это будет все та же Alt-F10. Вначале ее нужно зарегистрировать в системе. Как это делается? При помощи функции:

BOOL RegisterHotKey(HWND hWnd, int id, UINT fsModifiers, UINT vk);
hWnd - окно, обрабатывающее сообщение WM_HOTKEY,
fsModifiers - модификаторы (MOD_ALT, MOD_CONTROL, MOD_SHIFT, MOD_WIN),
vk - виртуальный код клавиши (см. константы с префиксом VK_).


Параметр id заслуживает отдельного разговора. Для приложения значение id может лежать в диапазоне 0000h..BFFFh, а для разделяемых динамических библиотек диапазон будет таким: C000h..FFFFh. Однако во избежание конфликтов между горячими клавишами различных процессов целесообразно использовать значение, возвращаемое функцией GlobalAddAtom, передавая ей в качестве параметра некую null-terminated строку длиной до 255 символов.

Вот как это делается:
Объявим глобальную переменную keyid: integer;
Она станет атомом, который создастся вышеописанной функцией, и будет служить идентификатором горячей клавиши. Для удобства поместим на форму две кнопки - первая будет создавать HotKey, вторая - уничтожать. Итак, создаем и регистрируем горячую клавишу:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
keyid:=GlobalAddAtom('My Hotkey'); //создаем атом
RegisterHotKey(handle,// сообщение о HotKey будет получать форма
keyid, // регистрируем атом как id
MOD_ALT,// модификатор у нас - клавиша Alt
VK_F10 // вирт. клавиша - F10
);
end;
А следующий код отменяет зарегистрированную клавишу, и удаляет атом:
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
UnregisterHotKey(handle, keyid);
GlobalDeleteAtom(keyid);
end;
Рассмотрим еще один важный аспект работы с клавиатурой - способ отслеживания состояние клавиш Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и Insert. Понятное дело, что стандартными средствами Delphi тут не обойтись. Будем снова раскапывать API. Во-первых, зададим переменную Key типа word. Этой переменной можем присвоить значение одной из констант:
VK_NUMLOCK
VK_CAPITAL
VK_SCROLL
VK_INSERT

Теперь:
Var state: TKeyboardState;
begin
GetKeyboardState(state); //получить состояние клавиши
if Odd(state[VK_NUMLOCK]) then ; //клавиша "включена"
//как управлять состоянием клавиши?
state[key] := state[key] XOR 1; //циклично переключить
state[key] := state[key] OR 1; //включить
state[key] := state[key] AND (NOT 1); //выключить
SetKeyboardState(state); //установим новое значение
end;
Программное переключение раскладки клавиатуры - если Microsoft Word это умеет, то почему не попробовать и нам? ActivateKeyboardLayout(0,HKL_NEXT) - циклично переключает раскладку.
Загрузить русскую можно с помощью кода:
LoadKeyboardLayout('00000419', KLF_ACTIVATE), 
а английскую
LoadKeyboardLayout('00000409',KLF_ACTIVATE). 
Вот, пожалуй, и все премудрости работы с клавиатурой.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 10 Августа 2014
Просмотров: 3896


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.