Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Как прочитать ID3-Tag'и из MP3-файла?

На самом деле, как это не кажется, прочитать ID3-теги из MP3-файла совсем не сложно и, более того, для этого не требуется никаких специальных компонентов. TMediaPlayer здесь также бессилен. Все ID3-теги хранятся в последних 128-ми байтах MP3-файла. Часть из них записана не в том виде, в каком мы привыкли их читать в Winamp или в другом проигрывателе... Итак, перейдём сразу к коду...

{ 
 Byte 1-3 = ID 'TAG' 
 Byte 4-33 = Titel / Title 
 Byte 34-63 = Artist 
 Byte 64-93 = Album 
 Byte 94-97 = Jahr / Year 
 Byte 98-127 = Kommentar / Comment 
 Byte 128 = Genre 
}
Это - общая схема хранения информации в MP3-файле, которую мы будем читать. Вся эта информация отделяется от "музыкальной" части файла символами 'TAG' . После них и начинается служебная информация: название композиции, исполнитель, альбом, год исполнения, комментарий, жанр. Будет гораздо проще работать с ID3-тегами, объявив для них отдельный тип:
type 
 TID3Tag = record 
  ID: string[3]; 
  Titel: string[30]; 
  Artist: string[30]; 
  Album: string[30]; 
  Year: string[4]; 
  Comment: string[30]; 
  Genre: Byte; 
 end;
 
Итак, мы объявили тип TID3Tag и теперь можем его использовать. Как видно из кода, этот класс содержит несколько строковых полей, в каждом из которых и будет записан соответствующий ID3-тег.

Теперь следует поговорить о теге, отвечащем за жанр композиции. Дело в том, что в файле хранится лишь номер жанра, а не название самого жанра, поэтому получать его название придётся вручную. Сначала объявим массив, содержащий названия всех возможных жанров. Всего их 147:
const 
 Genres : array[0..146] of string = 
  ('Blues','Classic Rock','Country','Dance','Disco','Funk','Grunge', 
  'Hip- Hop','Jazz','Metal','New Age','Oldies','Other','Pop','R&B', 
  'Rap','Reggae','Rock','Techno','Industrial','Alternative','Ska', 
  'Death Metal','Pranks','Soundtrack','Euro-Techno','Ambient', 
  'Trip-Hop','Vocal','Jazz+Funk','Fusion','Trance','Classical', 
  'Instrumental','Acid','House','Game','Sound Clip','Gospel','Noise', 
  'Alternative Rock','Bass','Punk','Space','Meditative','Instrumental Pop', 
  'Instrumental Rock','Ethnic','Gothic','Darkwave','Techno-Industrial','Electronic', 
  'Pop-Folk','Eurodance','Dream','Southern Rock','Comedy','Cult','Gangsta', 
  'Top 40','Christian Rap','Pop/Funk','Jungle','Native US','Cabaret','New Wave', 
  'Psychadelic','Rave','Showtunes','Trailer','Lo-Fi','Tribal','Acid Punk', 
  'Acid Jazz','Polka','Retro','Musical','Rock & Roll','Hard Rock','Folk', 
  'Folk-Rock','National Folk','Swing','Fast Fusion','Bebob','Latin','Revival', 
  'Celtic','Bluegrass','Avantgarde','Gothic Rock','Progressive Rock', 
  'Psychedelic Rock','Symphonic Rock','Slow Rock','Big Band','Chorus', 
  'Easy Listening','Acoustic','Humour','Speech','Chanson','Opera', 
  'Chamber Music','Sonata','Symphony','Booty Bass','Primus','Porn Groove', 
  'Satire','Slow Jam','Club','Tango','Samba','Folklore','Ballad', 
  'Power Ballad','Rhytmic Soul','Freestyle','Duet','Punk Rock','Drum Solo', 
  'Acapella','Euro-House','Dance Hall','Goa','Drum & Bass','Club-House', 
  'Hardcore','Terror','Indie','BritPop','Negerpunk','Polsk Punk','Beat', 
  'Christian Gangsta','Heavy Metal','Black Metal','Crossover','Contemporary C', 
  'Christian Rock','Merengue','Salsa','Thrash Metal','Anime','JPop','SynthPop');
  
Наконец, процедура, читающая все теги из MP3-файла... Пропишем её в разделе implementation:
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
function readID3Tag(FileName: string): TID3Tag; 
var 
 FS: TFileStream; 
 Buffer: array [1..128] of Char; 
begin 
 FS := TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead or fmShareDenyWrite); 
 try 
  FS.Seek(-128, soFromEnd); 
  FS.Read(Buffer, 128); 
  with Result do 
  begin 
   ID := Copy(Buffer, 1, 3); 
   Titel := Copy(Buffer, 4, 30); 
   Artist := Copy(Buffer, 34, 30); 
   Album := Copy(Buffer, 64, 30); 
   Year := Copy(Buffer, 94, 4); 
   Comment := Copy(Buffer, 98, 30); 
   Genre := Ord(Buffer[128]); 
  end; 
 finally 
  FS.Free; 
 end; 
end;
Данная функция возвратит нам всё содержимое ID3-тегов MP3-файла, указанного в FileName. Теперь дело за малым - написать обработчик открытия файла и чтения содержимого всех тегов из выбранного файла:
procedure TfrmMain.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 IF OpenDialog1.Execute then 
 begin 
  WITH readID3Tag(OpenDialog1.FileName) do 
  begin 
   LlbID.Caption := 'ID: ' + ID; 
   LlbTitel.Caption := 'Titel: ' + Titel; 
   LlbArtist.Caption := 'Artist: ' + Artist; 
   LlbAlbum.Caption := 'Album: ' + Album; 
   LlbYear.Caption := 'Year: ' + Year; 
   LlbComment.Caption := 'Comment: ' + Comment; 
   IF (Genre >= 0) AND (Genre <=146) then 
    LlbGenre.Caption := 'Genre: ' + Genres[Genre] 
   else 
    LlbGenre.Caption := 'N/A'; 
  end; 
 end; 
end;
Ну вот и всё... Добавьте соответствующие компоненты на форму и испробуйте работоспособность кода. В архиве с данной статьёй есть данная демо-программа.

Кроме ID3 тегов (полное имя которых звучит как ID3v1), существуют ID3v2-теги. Они содержат большее количество информации: все ID3v1 теги, а также информацию об авторских правах, настоящем исполнителе, адресе в интернете, композиторе и другой информации. Принцип их чтения тот же, что и у ID3v1 тегов.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 02 Марта 2013
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.