Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Леворекурсивный парсер

Введение

Иногда надо взять текст и разобрать его на составляющие, но не просто разобрать, а ещё и сделать анализ, и на основании этого получить другие данные.

Для такого преобразования обычно применяют алгоритмы, которые называются парсерами. Для определённого круга задач уже давно написаны свои готовые парсеры. Например для анализа XML. В случае простых данных можно обычно обойтись простыми функциями Pos/Copy. Но как только данные чуточку усложняются – код становится огромным и неудобным. И каждое новое добавление функциональности превращается в пытку и бессонные ночи отладки.

Простое решение

Чтобы решить эту проблему, множество ученых долго и нудно писали трактаты. Читать их – скучно, засыпаешь на первых страницах. А примеров реального кода они почему-то не приводят, даже примитивного наброска алгоритма. Только одни греческие буквы и неведомые значки.

В нескольких статьях я попробую рассказать, как написать один из простейших вариантов парсера – леворекурсивный. При правильной реализации этот парсер является одним из самых быстрых. Но он не может распарсить абсолютно всё. Например, код на языке Pascal можно распарсить с помощью чистого леворекурсивного парсера. Начиная с первых версий Delphi, парсер не такой уж и чисто леворекурсивный, однако он и не слишком усложнён. Код на языке С++ нельзя распарсить этим парсером. Для этого языка применяется парсер с возвратами. Это одна из причин, почему компилятор Делфи значительно быстрее компилятора С++. Хотя есть и ещё десяток причин :-)

Не бойтесь, если многие слова непонятны. Через какое-то время они будут восприниматься подсознательно.

Как это работает?

Суть леворекурсивного парсера проста. Символ за символом читается входной поток (например, файл или строка), и на основании прочитанного символа и некоторого множества переменных состояния делается вывод, в какое новое состояние надо перейти и как интерпретировать текущий прочитанный символ. Благодаря этому время парсинга прямо пропорционально размеру входных данных. Парсер не возвращается назад – это открывает интересные перспективы, но о них позже.

Примитивный парсер или изобретаем свой StrToInt

Скорее всего, вам известна функция StrToInt. Она позволяет из строки, которая содержит целое число, получить собственно само число, с которым может работать процессор. Строки, содержащие числа, мы ведь не можем уммножать...

Важное замечание для дотошных! Возможно, некоторые функции или конструкции покажутся вам некорректными или крайне неоптимально написанными. Не надо обвинять меня – это сделано сознательно с целью упростить код и сделать его более понятным и доходчивым. В следующих статьях некоторые функции будут переписаны, некоторые удалены, а назначение некоторых странностей станет понятным. С другой стороны, я не запрещаю вам эксперементировать и пытаться написать более «отимизированно».

Для начала сделаем примитивную форму для тестов, которую мы будем использовать в большинстве последующих примеров. Для кнопки «Расчёт!» напишем такой код:

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
begin
 Edit2.Text := FloatToStr(Parser(Edit1.Text));
end;
Функция Parser – это наша функция, которая получает строку и отдаёт число. Правда мы тут же его преобразовываем снова в строку. Но это пока. И пусть не смущает то, что я говорил о IntToStr, а использую дробные числа. Всё станет на свои места позже.

Заготовка парсера

Привожу код самого парсера с комментариями. (Полный проект – в папке Demo1).
unit MyParser;
 
interface
 uses SysUtils;
function Parser(s: string): double;
 
implementation
 
var
 InpStr:  string; //Копия входной строки
 InpPos:  integer;//Номер текущего символа
 CurrChar: char;  //Копия текущего символа
 
//Процедура берёт следующий символ из строки
procedure GetNextChar;
begin
 if InpPos < length(InpStr) then begin
  Inc(InpPos);
  CurrChar := InpStr[InpPos];
 end
 else
  CurrChar := #0;
end;
 
//Функция чтения числа
function GetNumber:Double;
begin
 result := 0;
 while CurrChar in ['0'..'9'] do begin
  result := result * 10 + ord(CurrChar) -
ord('0');
  GetNextChar;
 end;
end;
 
//Парсер :)
function Parse: double;
begin
 result := GetNumber;
 if CurrChar <> #0 then
  raise Exception.create('В конце строки неизвестные символы!');
end;
 
//Иницализация и запуск парсера
function Parser(s: string): double;
begin
 InpStr := s;
 InpPos := 0;
 GetNextChar;
 Result := Parse;
end;
 
end.
Этот код будет основой для всех последующих парсеров. Давайте кратко разберём фунции.

Функция Parser. Эта функция вначале инициализирует внутренние переменные (первые две строки), читает первый символ (он автоматически помещается в глобальную переменную CurrChar) и последней строкой вызывает функцию, которая, собственно, и делает парсинг.

Функция Parse также не делает ничего сложного. Она читает число из потока (об этом ниже). После того, как она прочитала число, там больше ничего не должно быть, это ведь функция преобразования строки в число. Если там что-то обнаружено – генерируем исключение.

Продвигаемся дальше вглубь. Функция GetNumber. Перед её анализом, давайте подумаем, что такое обычное целое число. Это просто последовательность цифр. А теперь смотрим на функцию. Она работает просто. Проверяет текущий символ: если он - цифра, то сохранённый результат умножает на 10 и добавляет значение цифры. Перевод из символа цифры в число я делаю конструкцией Ord(CurrChar) - Ord('0'). Это очень старый, но очень быстрый способ. Можно было, конечно, использовать функцию StrToInt, но смысл? :-) После обработки текущего символа переходим к новому (процедура GetNextChar).

Попробуйте пробежать глазами всю эту цепочку снова, и понять как она работает. Весь дальнейший код будет основан на этом же принципе.

Заметье, что функция GetNumber читает до тех пор, пока в входном потоке есть цифры. Если их там нет – она выходит. Её абсолютно не волнует, что там дальше. Это забота другого кода.

И на последок рассмотрим процедуру GetNextChar. Она работает тоже крайне примитивно. Пока в строке есть ещё символы – она увеличивает счётчик и присваевает CurrChar текущий символ. Если символов больше нет – возвращает нулевой символ.

А теперь попробуйте ответить на простой вопрос. Знает ли функция Parse или GetNumber о том, откуда берутся следующие символы? Нет! Им этого и не нужно знать. Только процедура GetNextChar знает, как их получить, ну и функция Parser умеет подготовить данные. Это позволяет с лёгкостью заметить источник данных без переделки всего кода. Например, захотели мы читать данные из файла. Нам надо переделать только эти две функции. А как именно – это будет первым домашним заданием.

Первое улучшение

Парсер у нас хороший, но если ввести не просто число, а добавить пару пробелов в начало и в конец, то он уже ругается. Непорядок! Надо исправить. И для этого нам нужно всего пару строк (этот пример можно найти в папке Demo2).

Первое – напишем простую процедуру:
procedure SkipSpace;
begin
 while CurrChar in [' ', #9] do
  GetNextChar;
end;
Эта процедура читает из входного потока символы, и, пока они пробелы или символы табуляции, пропускает их. Если вам захочется, что бы символ подчёркивания тоже был пробельным символом – просто добавьте его в этот список.

Теперь осталось добавить вызов. Пока я сделал так:
//Функция чтения числа
function GetNumber:Double;
begin
 result := 0;
 SkipSpace;
 while CurrChar in ['0'..'9'] do begin
  result := result * 10 + ord(CurrChar) - ord('0');
  GetNextChar;
 end;
 SkipSpace;
end;
Запустите программу и попробуйте вводить различные строки. Она с лёгкостью переваривает их!

Простой калькулятор

И мы сейчас его сделаем! Правда, он будет уметь только складывать и вычитать числа. Но зато он будет уметь это делать!

Итак, научим наш калькулятор понимать выражения вида «1 + 23 + 456 - 789» Заметьте, с пробелами, и со знаками плюс и минус. Для начала посмотрим на эту строку. Что же мы видим? Вначале надо прочитать число, потом в цикле читать знак и ещё одно число, и производить операцию.

Посмотрите на то, что написано ниже:
//Парсер :)
function Parse: double;
begin
 Result := GetNumber;
 repeat
  case CurrChar of
   #0: exit; //Достигли конца строки
   '+':   //Нужно сложить
   begin
    GetNextChar;
    Result := Result + GetNumber;
   end;
   '-':   //Нужно вычесть
   begin
    GetNextChar;
    Result := Result - GetNumber;
   end;
   else //Какой-то неизвестный символ.
    raise Exception.CreateFmt(
     'Я пока умею складывать и вычитать!'#13#10+
     ' В строке обнаружен символ %s в позиции %d',
     [CurrChar, InpPos]);
  end;
 until False;
end;
Как видно – ничего больше, чем я сказал, когда давал определение.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 2 Февраля 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.