Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Работа с форматом M3U

Формат этого файла таков: в начале файла есть служебное слово [#EXTM3U], означающее, что выбранный нами файл действительно m3u. Далее идут строки вида:

#EXTINF:120,Вася барабанщик – Kill My
My Music\Kill_My.mp3

Где [#EXTINF:] служебное слово, [120] – длина трека в секундах, [Вася барабанщик – Kill My ] – тэг, а [ My Music\Kill_My.mp3] – путь к файлу. Причём путь к файлу не полный и зависит от места расположения m3u файла. Пример: m3u файл находится в папке X:\ Music, а муз. файлы в X:\Music\My Music\Kill_My.mp3, тогда путь к файлу в плей листе будет My Music\Kill_My.mp3. А если файл музыки и файл плей листа будут на разных дисках, то путь будет полным. К чему такие сложности я не знаю, ведь можно просто писать полный путь и никаких проблем не будет. И ещё, если переместить файл плей листа, то WinAmp (и др. программы) не смогут воспроизвести файл, так как не найдут путь к нему. (При условии, что путь неполный).

Казалось бы неполный путь к файлу создаёт нам дополнительные проблемы. Это так. Но я написал функцию, которая восстанавливает этот путь. Итак, рассмотрим на примере, как можно загрузить в ListView данные из m3u файла. На форму помещаем ListView с тремя колонками. 1-я колонка – тэг, 2-я – длина трека, 3-я – путь. И добавим OpenDialog, для открытия файла, и кнопочку.

function NotFullPathToFullPath(FM3U, FM: string): string; 
(*Из неполного пути -> полный*) 
var 
 Ress: string; 
begin 
 Ress := ''; 
 Result := ''; 
(*Если 1-й символ ‘\’, то просто добавляем букву диска*) 
 if FM[1] = '\' then 
 begin 
  Result := ExtractFileDrive(FM3U) + FM; 
  exit; 
 end else 
 begin 
(*Путь к m3u + неполный путь к файлу*) 
  if FileExists(ExtractFilePath(FM3U) + FM) then 
  begin 
   Result := ExtractFilePath(FM3U) + FM; 
   exit; 
  end; 
(*А вдруг путь уже полный?*) 
  if FileExists(FM) then 
  begin 
   Result := FM; 
   exit; 
  end; 
 end; 
end; 

procedure ReadM3U(files: string); 
(*Чтение m3u*) 
(*Думаю всё и так понятно без комментариев ;)*) 
var List: TStringList; 
 i, n: integer; 
 s, a: string; 
 ListItem: TListItem; 
begin 
(*Очищаем ЛистВив*) 
 Form1.ListView1.Clear; 
 List := TStringList.Create; 
 try 
  List.LoadFromFile(files); 
  for i := 0 to List.Count - 1 do 
  begin 
(*Первая строка – «#EXTM3U»? Если да, то это файл m3u*) 
   if List.Strings[0] = '#EXTM3U' then 
   begin 
    s := List.Strings[i]; 
    if s[1] <> '#' then 
    begin 
     ListItem.SubItems.Add(''); 
     s := NotFullPathToFullPath(Files, s); 
     ListItem.SubItems[1] := s; 
    end else 
    begin 
     if s <> '#EXTM3U' then 
     begin 
      Delete(S, 1, 8); 
      a := ''; 
      n := 1; 
      repeat 
       a := a + s[n]; 
       Inc(n); 
      until s[n] = ','; 
      Delete(S, 1, Length(a) + 1); 
      ListItem := Form1.ListView1.Items.Add; 
      ListItem.Caption := s; 
      ListItem.SubItems.Add(Format('%d:%.2d', [StrToInt(a) div 60, StrToInt(a) mod 60])); 
     end; 
    end; 
   end; 
  end; 
 finally 
  List.Free; 
 end; 
end;
А вызывать будем по кнопке:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if OpenDialog1.Execute then 
  ReadM3U(OpenDialog1.FileName) else exit; 
end;
Так. Открытие мы сделали. Можете открыть свой плей лист, сохраненный в WinAmp'е и вглянуть на то, что получилось. Перейдём к сохранению. Положите на форму ещё одну кнопку и в путь. Не забудьте подключить модуль StrUtils.
function ExtNotFullPath(FM3U, FM: string): string; 
(*Из полного пути в неполный*) 
var 
 i: integer; 
 Ress: string; 
begin 
 Ress := ''; 
 Result := ''; 
 for i := 1 to Length(FM3U) do 
 begin 
  if FM3U[i] = FM[i] then 
  begin 
   Ress := Ress + FM3U[i]; 
   if FM3U[i] = '\' then Result := Ress; 
  end else exit; 
 end; 
end; 

function MinToSec(tim: string): string; 
(*Это такой компьютерный юмор, функция из минут в секунды, результат String ;)*) 
(*Помнишь мы секунды преобразовывали в минуты? Вот теперь всё наоборот*) 
var n: integer; 
 a: string; 
begin 
 n := 1; 
 a := ''; 
 repeat 
  a := a + tim[n]; 
  Inc(n); 
 until tim[n] = ':'; 
 Delete(tim, 1, Length(a) + 1); 
 result := IntToStr((StrToInt(a) * 60) + StrToInt(tim)); 
end; 

procedure SaveList(SaveFile: string); 
(*Сохранение...*) 
var List: TStringList; 
 i: integer; 
 b, s: string; 
begin 
 List := TStringList.Create; 
 List.Add('#EXTM3U'); 
 for i := 0 to Form1.ListView1.Items.Count - 1 do 
 begin 
  s := ''; 
  List.Add('#EXTINF:' + MinToSec(Form1.ListView1.Items.Item[i].SubItems.Strings[0]) + ',' + Form1.ListView1.Items.Item[i].Caption); 
  b := ExtNotFullPath(SaveFile, Form1.ListView1.Items.Item[i].SubItems.Strings[1]); 
  if Length(b) < Length(ExtractFilePath(SaveFile)) then 
  begin 
   s := Form1.ListView1.Items.Item[i].SubItems.Strings[1]; 
   if b<>`` then //проверка, на одинаковых ли дисках? 
    Delete(s, 1, 2); 
  end else 
   s := AnsiReplaceText(Form1.ListView1.Items.Item[i].SubItems.Strings[1], b, ''); 
  List.Add(s); 
 end; 
(*Сохраняем в файл*) 
 List.SaveToFile(SaveFile); 
 List.Free; 
end;
А вот и кнопочка пригодилась :-)
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
 if SaveDialog1.Execute then 
 begin 
  if ExtractFileExt(SaveDialog1.FileName) = '.m3u' then 
   SaveList(SaveDialog1.FileName) else SaveList(SaveDialog1.FileName + '.m3u'); 
 end; 
end;

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 24 Августа 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.