Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Перемещение изображений по форме с помощью мыши

Во время работы над одной программой предо мной встала задача организации перемещения нескольких изображений пользователем с помощью мыши. Я не крутой мастер DELPHI, и найденное мною решение не претендует на полноту, его недостатки я рассмотрю ниже, но я надеюсь, что опыт, приобретённый при решении будет полезен читателю.

Итак, задача. На форме размещены несколько изображений, загружаемых из внешних файлов (их имена 1.bmp, 2.bmp и т.д.).

Изображения должны быть перемещаемыми с помощью мыши.

Первое решение, пришедшее мне в голову - это решение "в лоб". Разместив на форме несколько Image, заставим их перемещаться вместе с мышью. Разместим на форме в нужных нам местах несколько (n) пустых Image, присвоим их свойству Tag значения от 1 до n - это пригодится при создании массива из них. Объявим следующие переменные:

implementation

 var Pic: array[1..n] of TImage;//Сюда мы занесём наши Image
 x0,y0:integer;//Это будут координаты нажатия мыши
 flag:boolean;//а это тоже полезная переменная - флажок
 
Для первого из наших Image создадим обработчики следующих событий
{Как вы уже догадались наша форма называется MainForm}

procedure TMainForm.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
If button<>mbLeft Then 
 flag:=false
Else begin
 flag:=true;
 x0:=x;
 y0:=y
   end
end;
{ При нажатии левой клавиши мыши над нашим Image запомним координаты нажатия
и установим флажок. Это делается для того, чтобы Image перемещался только при
опущенной левой кнопке мыши}

procedure TMainForm.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 flag:=false
end;
{При отпускании кнопки мыши, не важно какой, сбросим флажок}

procedure TMainForm.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
If flag Then begin //Если флажок установлен, т.е. нажата левая копка мыши
 (Sender As TImage).Left:=(Sender As TImage).Left+x-x0;
 (Sender As TImage).Top:=(Sender As TImage).Top+y-y0
//Наш Image начинает перемещаться
       end;
end;
Обратите внимание, что перемещается не Image1, а Sender. Созданные нами процедуры будут применены для обработки перемещений всех изображений на форме. Для этого в процедуре создания формы запишем все Image на форме в массив Pic
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var i:byte;
begin
For i:=0 To MainForm.ComponentCount-1 Do
 If (MainForm.Components[i] Is TImage) Then
 Pic[MainForm.Components[i].Tag]:=(MainForm.Components[i] As TImage);
{Здесь мы просматриваем компоненты формы и если рассматриваемый компонент
- TImage присваеваем его в массив Pic c индексом Tag}
For i:=1 To n Do begin
 Pic[i].Picture.LoadFromFile(IntToStr(i)+'.bmp');//Загружаем изображение
 Pic[i].OnMouseDown:=Image1MouseDown;
 Pic[i].OnMouseMove:=Image1MouseMove;
 Pic[i].OnMouseUp:= Image1MouseUp
{Присваеваем нужные процедуры нужным событиям}
         end
end;
{В принципе можно было бы обойтись одним циклом For, но, на мой взгляд
два цикла наглядней и проще для понимания}
Итак, полученный код позволяет разместить на форме n изображений и перемещать их с помощью мыши. Можно удовлетвориться полученным решением,если бы не одна страшная проблема - МЕРЦАНИЕ.

Я не большой мастер DELPHI, и я не знаю общего способа, как победить мерцание. Вообще, у меня возникло ощущение, что при перемещеннии Image по форме мерцания не избежать. Буду благодарен тому, кто покажет обратное. Ну в общем применение известных способов, например
MainForm.ControlStyle:=MainForm.ControlStyle+[csOpaque];
или процедуры Invalidate мне не помогло. Следующим моим шагом было посещение Мастеров Дельфи, где я прочёл статью Михаила Христосенко "Перемещение Image'a по форме во время работы программы". Применение метода
(Sender As TImage).SetBounds((Sender As TImage).Left+x-x0,(Sender As TImage).Top+
y-y0,(Sender As TImage).width,(Sender As TImage).height);
в процедуре Image1MouseMove, рекомендованое Михаилом привело к снижению мерцания, но не избавило от него. Более того, в взрослых программах, таких как например само DELPHI,применяется третий из описанных Михаилом способов - перемещение не изображения, а его рамки. Тогда я задумался, а не является ли применение TImage для перемещения изображения по форме тупиком. И тут я понял, что знаю компонент, на котором можно разместить изображение, и который не мерцает "по определению". Этот компонент (да простят меня Мастера Дельфи) - форма.

Итак следующий проект состоит из двух форм - FormMain и ImageForm. На ImageForm размещён пустой Image1, занимающий всю клиентскую область ImageForm. ImageForm относится к Available forms - это действие не принципиально, но экономит во время запуска приложения около 100 кб памяти. Свойство BorderStyle для ImageForm устанавливаем bsNone.

Для того, чтобы ImageForm перемещалась за Image1 создаём следующую процедуру:
procedure TImageForm.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
const SC_DragMove = $F012;
begin
 ReleaseCapture;
 perform(WM_SysCommand, SC_DragMove, 0);
end;
На этом работа над ImageForm заканчивается.

Возвращаемся к FormMain. Сделаем следующие объявления
implementation
const n=4; // Сколько нам нужно изображений
uses Unit2;
var Fa:array[1..n]of TImageForm;
Теперь нам нужно создать массив Fa, разместить его на форме и заполнить его изображениями. Всё это делается вручную - фокус с Tag тут уже не пройдёт. Делать это лучше не во время создания формы, а например во время активации.
procedure TFormMain.FormActivate(Sender: TObject);
var i:byte;
begin
for i:=1 to n do begin
Fa[i]:=TImageForm.Create(Self);// Создание формы
Fa[i].Parent:=Self;//Без этой строки наши формы будут бегать по всему экрану
Fa[i].Visible:=True; //Вывод формы на экран
Fa[i].Image1.Picture.LoadFromFile(IntToStr(i)+'.bmp');// Загрузка картинки
Fa[i].Top:=i*50 //Выбор места расположения (здесь ставятся ваши значения)
 end;
end;
Другой вариант - разместить на форме Timer с незначительным интервалом и разместить вышеприведённый код в процедуре OnTimer, указав в конце Timer1.Enabled:=false;

Последний штрих - установите "Отображать содержимое окна при его перетаскивании" с помощью следующей процедуры
B:Bool;//Объявите B где-нибудь после implementation
В FormCreate включите следующее
B:=True;
SystemParametersInfo(SPI_SETDRAGFULLWINDOWS, 0, @B, SPIF_SENDCHANGE)// Не проверял.
Ура! В созданная таким образом программе перемещаемые изображения не мерцают.

Однако объём памяти, занимаемый ею во время работы весьма велик. Программа состоящая из вышеприведённых процедур занимает на диске около 400 кб, а в ОП - порядка 2 мб. Попробую поискать менее ресурсоёмкое решение.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 14 Апреля 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.