Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Процедуры для работы с динамическими переменными

Основные процедуры для работы с динамическими переменными приведены ниже.

Dispose Высвобождает память из-под динамической переменной.
Finalize Деинициализирует динамическую переменную.
FreeMem Высвобождает память из-под динамической переменной.
GetMem Создает динамическую переменную, выделяя под нее указанный объем памяти.
Initialize Инициализирует динамическую переменную.
New Создает динамическую переменную.
ReallocMem Перераспределяет память для динамической переменной.
Процедура Dispose( var P: Pointer);

Модуль: System.

Описание:
Процедура высвобождает область памяти, которую использует динамическая переменная P. Значение указателя P в данном случае становится неопределенным. Если функции передан недопустимый указатель, то возникает исключение EInvalidPointer. Обработка ошибок с помощью механизма обработки исключительных ситуаций включается директивой компилятора {$I+}.

Пример:

	type
	  MyString = string[15];
	var
	  P: ^MyString;
	begin
	  New(P);
	  P^:= '01 января 2000г';
	  Dispose(P);
	end;
Процедура Finalize( var V [; Count: Integer] );

Модуль: System.

Описание:
Процедура деинициализирует динамическую переменную, указанную в параметре V. Данная процедура должна использоваться только в тех случаях, когда для высвобождения памяти из-под динамической переменной не используется процедура Dispose. Для объектов глобальных, локальных и динамических переменных при высвобождении памяти с помощью стандартной процедуры Dispose, компилятор генерирует код, завершающий работу с длинными строками, переменными типа Variant и интерфейсами после разрушения переменной. Если память, содержащая не пустые или не инициализированные длинные строки, Variant-переменные или интерфейсы, высвобождается не при помощи процедуры Dispose (например, процедурой FreeMem), то перед высвобождением памяти требуется вызвать процедуру Finalize для того, чтобы закрыть указанную переменную. Процедура Finalize присваивает всем длинным строкам пустое значение, а переменные типа Variant и интерфейсы деинициализирует (устанавливает тип Unassigned). Дополнительный параметр Count может быть определен в тех случаях, когда необходимо высвободить память, из-под нескольких переменных, содержащихся в непрерывном блоке памяти (например, динамически распределенный массив строк) для того, чтобы закрыть все переменные одной операцией. Если переменная, определенная в параметре V не содержит длинных строк, Variant-значений и интерфейсов, то компилятор просто игнорирует вызов процедуры.

Пример:
См. пример к функции FreeMem.

Процедура FreeMem( var P: Pointer [; Size: Integer] );

Модуль: System.

Описание:
Процедура уничтожает переменную, с которой связан указатель P и высвобождает память, занимаемую данной переменной. В необязательном параметре Size указывается объем памяти в байтах, выделенный ранее динамически под переменную. Если после действия процедуры FreeMem, вызвать указатель P, то возникнет ошибка, т.к. указатель имеет неопределенное значение.

Пример:
	var
	  Vf: File;
	  Size: Integer;
	  Buffer: PChar;
	begin
	   AssignFile(Vf, 'work.txt');
	   Reset(Vf, 1);   { Открывает файл work.txt }
	   Size:= FileSize(Vf);   { Определяет размер файла }
	   GetMem(Buffer, Size);   { Создает динамический буфер }
	 try
	   BlockRead(Vf ,Buffer^, Size);   { Читает содержимое файла в буфер }
	  ...
	{ В этом месте должен быть код, использующий буфер }
	  ...
	 finally
	   Finalize(Buffer);
	   FreeMem(Buffer);   { Освобождает память от буфера }
	 end;
	   CloseFile(F);   { Закрывает файл }
	end;
Процедура GetMem( var P: Pointer; Size: Integer );

Модуль: System.

Описание:
Процедура создает динамическую переменную: выделяет блок памяти размером Size байт под переменную, указанную в параметре P, и возвращает указатель на начало данного блока памяти. Параметр P может представлять собой любой тип указателя. Указатель на новую созданную переменную записывается как P^. Если для создания динамической переменной недостаточно памяти, то возникает исключение EOutOfMemory.

Пример:
См. пример к функции FreeMem.

Процедура Initialize( var V [ ; Count: Integer] );

Модуль: System.

Описание:
Процедура инициализирует динамическую переменную. Если динамическая переменная была создана не с помощью процедуры New, а другим способом (например, с помощью процедуры GetMem или процедуры ReallocMem), то после создания переменной, ее необходимо инициализировать процедурой Initialize. При вызове данная процедура обнуляет память, занятую длинными строками Variant-значениями и интерфейсами. Длинным строкам присваивается пустое значение, а для Variant-значений и интерфейсов устанавливается неопределенный тип (Unassigned). Необязательный параметр Count может быть определен, когда память под несколько переменных выделена в непрерывном адресном пространстве. Это позволяет инициализировать все переменные одним вызовом процедуры. Если переменная, определенная в параметре V не содержит длинных строк, Variant-значений и интерфейсов, то компилятор игнорирует данный вызов процедуры и не генерирует ни какого кода.

Процедура New( var P: Pointer );

Модуль: System.

Описание:
Процедура создает новую динамическую переменную, и ассоциирует с ней указатель P. Параметр P может представлять собой любой тип указателей. Размер памяти, выделяемый под переменную, зависит от типа указателя. Новая созданная переменная может быть вызвана как P^. Если для создания динамической переменной недостаточно памяти, то возникает исключение EOutOfMemory. По завершению использования динамической переменной память, выделенную ранее процедурой New, необходимо высвободить вызовом процедуры Dispose.

Пример:
См. пример к функции Dispose.

Процедура ReallocMem( var P: Pointer; Size: Integer );

Модуль: System.

Описание:
Процедура перераспределяет память размером Size байт под динамическую переменную P. При вызове данной процедуры указатель P должен иметь значение nil или должен указывать на динамическую переменную, память под которую была предварительно выделена с помощью процедур GetMem или ReallocMem.Если P = nil, Size = 0, то процедура не производит никаких действий.Если P = nil, а Size <> 0, то процедура распределяет новый блок памяти размером Size и устанавливает указатель P на начало блока. Такой вызов процедуры аналогичен обращению к процедуре GetMem. Если P <> nil, а Size = 0, то процедура высвобождает блок памяти, на который указывает P и устанавливает P = nil. Вызов процедуры с указанными параметрами аналогичен обращению к процедуре FreeMem, но в отличие от FreeMem процедура ReallocMem очищает указатель.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 7 Декабря 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.