Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Знакомство с SQLite

Часто на форумах, да и здесь на сайте спрашивают, какую базу данных выбрать. Хочу сегодня представить вам ещё один движок БД, у которого есть свои преимущества.

Называется этот движок SQLite. Итак, его преимущества:

бесплатный + открытый исходный код;
достаточно быстр;
не нуждается в дополнительной настройке на клиентской машине – распространять вместе с приложением нужно только одну dll;
лоялен к программисту;
возможность работать с компакт-диска (т.е. в режиме "только для чтения");
возможность работать с гостевого аккаунта;
никаких записей в реестр и на диск (кроме dll и файла базы данных), никаких настроек сетевых протоколов;
многоплатформенный: есть поддержка для многих языков (с 3 версии формат файла БД совместим для различных ОС и языков);
сама dll зависит только от одной системной dll - MSVCRT.DLL, которая всегда есть в системе;
синтаксис SQL достаточно хорошо соответствует стандарту – вы можете взять любую книгу, где описывается ANSI SQL 92 и пользоваться. Или посмотреть на сайте http://www.sqlite.org/lang.html.

Но есть и недостатки:

не рекомендован для баз большого размера (эксперты не рекомендуют более 200 Мб);
есть только два типа данных – целое автоинкримент и строка (всё остальное – эмулируется через строки);
не предназначен для многопользовательского использования (хотя это и возможно).
Начальные приготовления

Для работы с этой базой нам в обязательном порядке понадобится сама dll. Её можно скачать с сайта http://www.sqlite.org/ или взять в архиве к статье. С dll можно работать напрямую, но куда удобнее использовать обертку в виде классов. Есть обертка, которая подобна делфийскому TTable, есть и драйвер для ODBC, который позволяет работать с базой посредством TADOTable. И если первый вариант ещё интересен, то вариант с использованием через ADO лишен смысла – многие «вкусности» теряются.

В архиве вы найдете разные классы для работы. Я работаю с одним с них, и дальше буду описывать его. Главное преимущество – он без компонентов. Хотя кому-то это и покажется сложным, но можно, например, делать консольные приложения.

Также неплохо иметь ещё одну программу – программу для редактирования баз данных. Что-то в виде Database Desktop, только для SQLite. Такая программа есть и она бесплатна. Скачать можно здесь http://sqlitebrowser.sourceforge.net/ или опять же, взять в архиве. Хотя программа и проста, свою работу выполняет отлично. Мы не будем составлять базу в программе, а пойдём как настоящие кодеры - научимся создавать её в своей программе.

Работа с БД

Для примера мы создадим маленькую базу из одной таблицы. У нас будет одно автоинкрементое поле и два строковых.

Запускаем Delphi. Создаём новый проект. В папку с проектом копируем файлы sqlite3.pas, sqliteTable3.pas и sqlite3.dll. Дальше их надо подключить к проекту. Выбираем в меню Project – Add to project и добавляем эти файлы. Также не забываем сделать File – Use unit и выбрать эти же файлы, но предварительно переключившись на главный юнит.

После строки {$R *.dfm} допишем Var sldb: TSQLiteDatabase; - это будет глобальный объект для работы с базой. Хотя лучше сделать его свойством формы. Кто понимает – сделает :-)

Делаем подключение к базе. Для этого впишем такой код в FormCreate:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 sldb := TSQLiteDatabase.Create('test.db');
 try
  if not sldb.TableExists('test') then
    sldb.ExecSQL('CREATE TABLE Test (id INTEGER PRIMARY KEY, T1 TEXT, T2 TEXT)');
 except
  ShowMessage('При создании базы произошла ошибка.');
  Application.Terminate;
 end;
end;
Согласитесь, всё предельно просто. На ADO, если бы базы не было, пришлось бы делать дополнительную работу и писать процедуру не на одну строку.

Суть этого кода следующая – открыть файл test.db. Потом проверить, есть ли в нём таблица test. Если нет – создать, выполнив запрос. Если файла не будет, то он будет создан. Если же при создании таблицы у нас что-то не сложилось – закроем приложение.

Также не забываем, что за собой надо чистить.
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 sldb.Free;
end;
Теперь научимся добавлять записи. Ставим кнопку с заголовком "Create records" ("Создать записи") и создадим для неё такой обработчик
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 const
   n = 100; // сколько записей хотим добавить
 var i: integer;
   t: cardinal; //для подсчёта времени
begin
 t := GetTickCount;
 for i := 0 to n - 1 do
  sldb.ExecSQL('insert into test (t1,t2) values("'+inttostr(random(1000))+'","'+inttostr(random(1000))+'")');
 t := GetTickCount - t;
 ShowMessage(Format('Добавленно %d записей за %d мс',[n,t]));
end;
Теперь научимся отображать записи и выполнять запросы к базе.

Поставим TMemo, TEdit и кнопку "Select" ("Выбрать"). По нажатию на кнопку будем искать записи в поле T1, которые начинаются на те же цифры, что мы ввели в Edit, и будем их выводить.
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var sltb:TSQLiteTable;
  i:integer;
begin
 Memo1.Lines.BeginUpdate;
 try
  Memo1.Clear;
  sltb := sldb.GetTable('select t1,t2 from test where t1 like "'+Edit1.Text+'%"');
  try
  for i := 0 to sltb.Count - 1 do
   begin
    Memo1.Lines.Add(sltb.FieldAsString(0)+', '+sltb.FieldAsString(0));
    sltb.Next;
   end;
  finally
   sltb.Free;
  end;
 finally
  Memo1.Lines.EndUpdate;
 end;
end;
Как можно заметить, ничего особенного. Всё очень похоже на то, что доступно в BDE.

А картинки как?

Не знаю почему, но с другими базами добавление картинок для меня – большая трагедия. И если ещё с BDE всё спокойно, то с ADO сплошные приключения :-)

В SQLite есть специальный тип поля – BLOB (он есть и во многих других БД).

Итак, общий алгоритм добавления бинарных данных в базу:
- Добавить запись с помощью INSERT. Но не включать бинарное поле (BLOB).
- Узнать ID добавленной записи (есть специальный метод у TSQLiteDatabase – GetLastInsertRowID – возвращает значение последнего добавленного автоинкрементого поля. Его имя не обязано быть ID. Важно только наличие)
- С помощью UPDATE обновить данное поле, добавив к нему изображение/BLOB (для этого опять же есть метод UpdateBlob. Он принимает два параметра. Первый – сиквел-выражение вида "UPDATE моя_таблица SET поле_блоба = ? WHERE поле_id = сохранённый_id". Надо только заполнить по шаблону 4 слова. Второй параметр – подготовленные в TStream данные. Например, var f: TFileStream; … f := TFileStream.Create('FileName',fmOpenRead));.

Саму реализацию оставляю как домашнее задание :-)

Результаты

Всего несколько строк, а имеем сколько преимуществ. На этом движке я построил несколько приложений, используя его для хранения информации. По субъективным ощущениям работает база в несколько раз быстрей, чем аналогичная на Access. Приложение при старте запускается моментально, ведь ему не надо инициализировать COM-объекты.

Пробуйте, дерзайте, экспериментируйте!

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 31 Августа 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.