Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Создание своего диалога выбора цвета

В этой статье я решил описать один вариант создания своего диалога выбора цвета. Диалог выбора цвета, описанный в этой статье немного напоминает Photoshop-овский (но не совсем).

В общем приступим! Сначала создаём форму и помещаем туда всё необходимое:

7 компонентов типа TImage и назовём их так:

MainViewer – экран вывода градиента;
ScalKontr – определяет присутствие изменяемого компонента RGB цвета в градиенте (если выбран R_GB - то красного, если G_RB – то зелёного, если B_RG – то синего) от 0 до 255, путем нажатия курсора на нужную область.
Yarcost – шкала яркости выбранного оттенка.
Proba 1 – для выода цвета, находящегося под курсором при выборе насыщенности компонентом ScalKontr.
Proba 2 – для вывода оттенка, находящегося под курсором при выборе результата и яркости с помощью MainViewer или Yarcost.
ImageZahvat – для вывода выбранной в ScalKontr насыщенности.
Itog – для вывода выбранного оттенка.
12 Edit-ов, 3 RadioButton и 2 кнопки . Их оставим в покое (в смысле не переименовываем).

Теперь нам необходимо определиться с необходимыми процедурами.

Во-первых – это процедура генерирования шкалы контраста.

Во-вторых – это процедура генерирования градиента в MainViewer (в соответствии с выбранным типом градиента и выбранной насыщенностью).

В-третьих – процедура генерирования шкалы яркости, в соответствии с выбранным оттенком.

Начнём с первого. Сам нижеприведённый код я поместил в обработчик OnCreate формы.

Пояснения смотрите в комментариях к коду:

var 
 LineColor, ViewColor: TColor; 
 ColR, ColG, ColB, i, j:integer; 
begin 
 {Если выбран баланс Красного с Синим и Зелёным (R_GB)} 
 if RadioButton1.Checked then 
 begin 
  ColR:=255; 
  ColG:=0; 
  ColB:=0; 
  for j:=0 to 255 do 
  begin 
   LineColor:=RGB(255-j, 0, 0); //Изменяем значение красного цвета 
   for i:=0 to 17 do 
    ScalKontr.Canvas.Pixels[i, j]:=LineColor; //рисуем точку 
  end; 
 end; 
 
  {Если выбран баланс Зелёного с Красным и Синим (G_RB)} 
 if RadioButton2.Checked then 
 begin 
  ColR:=0; 
  ColG:=255; 
  ColB:=0; 
  for j:=0 to 255 do 
  begin 
   LineColor:=RGB(0, 255-j, 0); //Изменяем значение зелёного цвета 
   for i:=0 to 17 do 
    ScalKontr.Canvas.Pixels[i,j]:=LineColor; //рисуем точку 
  end; 
 end; 
 
  {Если выбран баланс Синего с Красным и Зелёным (B_RG)} 
 if RadioButton3.Checked then 
 begin 
  ColR:=0; 
  ColG:=0; 
  ColB:=255; 
  for j:=0 to 255 do 
  begin 
   LineColor:=RGB(0, 0, 255-j); //Изменяем значение синего цвета 
   for i:=0 to 17 do 
    ScalKontr.Canvas.Pixels[i,j]:=LineColor; //рисуем точку 
  end; 
 end; 
end;
Думаю здесь всё понятно. Далее приступим к основной процедуре рисования градиента в MainViewer. Вот код:
procedure GenerateRGBInOutGrad(ClrOutR, ClrOutG, ClrOutB: Integer); 
var 
 i, j: Integer; //счётчики 
 PixelColor: TColor; //цвет пиксела 
 Holst: TBitMap; //Объект для записи пикселей 
begin 
 Holst:=TBitMap.Create; //создаём объект типа TBitMap 
 Holst.Width:=256; //указываем ширины 
 Holst.Height:=256; //указываем высоту 
 
 if ClrDialog.RadioButton1.Checked then //если выбрана RadioButton1 
 begin 
   {Палитра красного с зелёным и синим} 
  for j:=0 to 255 do //цикл по оси Y 
  begin 
   for i:=0 to 255 do //цикл по оси X 
   begin 
    PixelColor:=RGB(ClrOutR, j, i); {привязываем значения зелёного и синего к изменениям координат и переводим из
RGB в TColor} 
    Holst.Canvas.Pixels[i, j]:=PixelColor; //Рисуем точку 
   end;
  end;
 end;
 
 if ClrDialog.RadioButton2.Checked=true then //если выбрана RadioButton2 
 begin 
  {Палитра зелёного с красным и синим} 
  for j:=0 to 255 do //цикл по оси Y 
  begin 
   for i:=0 to 255 do //цикл по оси X 
   begin 
    PixelColor:=RGB(j, ClrOutG, i); {привязываем значения красного и синего к изменениям координат и переводим из
RGB в TColor} 
    Holst.Canvas.Pixels[i, j]:=PixelColor; //Рисуем точку 
   end;
  end;
 end;
 
 if ClrDialog.RadioButton3.Checked=true then //если выбрана RadioButton3 
 begin 
  {Палитра синего с красным и зелёным} 
  for j:=0 to 255 do //цикл по оси Y 
  begin 
   for i:=0 to 255 do //цикл по оси X
   begin
    PixelColor:=RGB(j, i, ClrOutB); {привязываем значения красного и зелёного к изменениям координат и переводим из
RGB в TColor} 
    Holst.Canvas.Pixels[i, j]:=PixelColor; //Рисуем точку
   end;
  end;
 end;
 
 ClrDialog.MainViewer.Canvas.Draw(0,0,Holst); //рисуем всю картину на компонент TImage 
 Holst.Free; //освобождаем память, занимаемую объёктом Holst 
end;
Вот!

Ну и, наконец, код вывода шкалы яркости:
{========================================================== Процедура генерации полосы яркости выбранного оттенка}
procedure GenerYarkost(ColR, ColG, ColB: Real); 
var 
 i, j: integer; //счётчики 
 LineColor: TColor; //цвет TColor 
 StepR, StepG, StepB: Real; {шаг изменения для каждого цвета, необходимы для равномерного смешивания цветов по всей
длине линии яркости. }
begin
 ClrDialog.Edit4.Text:=IntToStr(round(ColR));  {Эти строки} 
 ClrDialog.Edit5.Text:=IntToStr(round(ColG));  {нужны лишь в моём} 
 ClrDialog.Edit6.Text:=IntToStr(round(ColB));  {примере. В Вашем может и не понадобятся.} 
 
 {Генерация шкалы яркости для выбранного оттенка} 
 StepR:=(256-ColR)/256; //определение шага для красного 
 StepG:=(256-ColG)/256; //определение шага для зелёного 
 StepB:=(256-ColB)/256; //определение шага для синего 
 
 j:=256; //здесь счётчику по Y-ку присваивается начальное значение 
 repeat
   j:=j-1; {Цикл по Y-ку организован с помощью repeat until чтобы 
  организовать обратный отсчёт от 256 до 1. Это сделано 
  для того, чтобы заполнять шкалу не с верху вниз, а снизу 
  вверх (т.к. начальная точка экранных координат 
  расположена в верхнем правом углу.)} 
 
  ColR:=ColR+StepR; {В каждом переходе цикла по Y} 
  ColG:=ColG+StepG; {увеличиваем значение соответствующего цвета} 
  ColB:=ColB+StepB; {на соответствующий ему шаг.} 
  for i:=0 to 17 do 
  begin 
   {На всякий случай проверим значения цветов на вхождение в пределы 255} 
   if ColR>255 then ColR:=255; 
   if ColG>255 then ColG:=255; 
   if ColB>255 then ColB:=255; 
 
   LineColor:=RGB(round(ColR), round(ColG), round(ColB)); //Записываем оттенок 
   ClrDialog.Yarcost.Canvas.Pixels[i, j]:=LineColor; //Рисуем точку в компонент TImage 
  end;
 until j=1;
end;
Вот в принципе все необходимые процедуры для написания такого диалога. Всё остальное – дело техники и это вы найдёте в примере к статье. Правда есть ещё один момент, который необходимо описать – это перевод из TColor в RGB формат. Чисто для примера сделаем 3 переменные типа integer (пусть это будут ColR , ColG и ColB ) и одну переменную типа TColor (Например, ColTColor). Далее присвоим значение переменной ColTColor. Пусть это будет зелёный (clGreen). Ну и, наконец, выделим из этой переменной значения RGB компонентов в соответствующие переменные типа integer. Весь код:
procedure TestTColorToRGB; 
var 
 ColR, ColG, ColB: integer; 
 ColTColor: TColor; 
begin 
 ColTColor:=clGreen; //присваиваем зелёный цвет 
 
 ColR:= ColTColor mod $100; //выделяем красный 
 ColG:=( ColTColor div $100) mod $100; //выделяем зелёный 
 ColB:= ColTColor div $10000; //выделяем синий 
end;
У переменных должны получиться следующие значения:

ColR = 0;
ColG = 255;
ColB = 0.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 12 Октября 2014
Просмотров: 3747


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.