Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Использование и создание DLL в Delphi

  Введение

В связи с бурным развитием технологий программирования, все больше людей сталкиваются с проблемой наращивания возможностей своих программ. Данная статья посвящена именно этому вопросу, а именно - программирование DLL в Borland Delphi. Кроме того, так как мы затронем вопросы по использованию библиотек DLL, то попутно коснемся импортирования функций из чужих DLL (в том числе и системных, т.е. WinAPI). Области применения DLL

Итак, зачем же нужны библиотеки DLL и где они используются?.. Перечислим лишь некоторые из областей их применения: Отдельные библиотеки , содержащие полезные для программистов дополнительные функции. Например, функции для работы со строками, или же - сложные библиотеки для преобразования изображений. Хранилища ресурсов . В DLL можно хранить не только программы и функции, но и всевозможные ресурсы - иконки, рисунки, строковые массивы, меню, и т.д. Библиотеки поддержки . В качестве примера можно привести библиотеки таких известных пакетов, как: DirectX , ICQAPI (API для ICQ), OpenGL и т.д. Части программы . Например, в DLL можно хранить окна программы (формы), и т.п. Плагины (Plugins). - Вот где настоящий простор для мыслей программиста! Плагины - дополнения к программе, расширяющие ее возможности. Например, в этой статье мы рассмотрим теорию создания плагина для собственной программы. Разделяемый ресурс . DLL ( Dynamic Link Library ) может быть использована сразу несколькими программами или процессами (т.н. sharing - разделяемый ресурс) Краткое описание функций и приемов для работы с DLL

Итак, какие же приемы и функции необходимо использовать, чтобы работать с DLL? Разберем два метода импортирования функций из библиотеки:

1 способ . Привязка DLL к программе. Это наиболее простой и легкий метод для использования функций, импортируемых из DLL. Однако (и на это следует обратить внимание) этот способ имеет очень весомый недостаток - если библиотека, которую использует программа, не будет найдена, то программа просто не запустится, выдавая ошибку и сообщая о том, что ресурс DLL не найден. А поиск библиотеки будет вестись: в текущем каталоге, в каталоге программы, в каталоге WINDOWSSYSTEM, и т.д. Итак, для начала - общая форма этого приема:

implementation 
... 
function FunctionName(Par1: Par1Type; Par2: Par2Type; ...): ReturnType; stdcall ; external 'DLLNAME.DLL' name 'FunctionName' index FuncIndex; 
// или (если не функция, а процедура): 
procedure ProcedureName(Par1: Par1Type; Par2: Par2Type; ...); stdcall ; external 'DLLNAME.DLL' name 'ProcedureName' index ProcIndex;
Здесь: FunctionName (либо ProcedureName ) - имя функции (или процедуры), которое будет использоваться в Вашей программе;
Par1, Par2, ... - имена параметров функции или процедуры;
Par1Type, Par2Type, ... - типы параметров функции или процедуры (например, Integer );
ReturnType - тип возвращаемого значения (только для функции);
stdcall - директива, которая должна точно совпадать с используемой в самой DLL;
external 'DLLNAME.DLL' - директива, указывающая имя внешней DLL, из которой будет импортирована данная функция или процедура (в данном случае - DLLNAME.DLL );
name 'FunctionName' ('ProcedureName') - директива, указывающая точное имя функции в самой DLL. Это необязательная директива, которая позволяет использовать в программе функцию, имеющую название, отличное от истинного (которое она имеет в библиотеке);
index FunctionIndex (ProcedureIndex) - директива, указывающая порядковый номер функции или процедуры в DLL. Это также необязательная директива.

2 способ . Динамическая загрузка DLL. Это гораздо более сложный, но и более элегантный метод. Он лишен недостатка первого метода. Единственное, что неприятно - объем кода, необходимого для осуществления этого приема, причем сложность в том, что функция, импортируемая из DLL достуна лишь тогда, когда эта DLL загружена и находится в памяти... С примером можно ознакомиться ниже, а пока - краткое описание используемых этим методом функций WinAPI:

LoadLibrary (LibFileName: PChar ) - загрузка указанной библиотеки LibFileName в память. При успешном завершении функция возвращает дескриптор ( THandle ) DLL в памяти.
GetProcAddress (Module: THandle ; ProcName: PChar ) - считывает адpес экспоpтиpованной библиотечной функции. При успешном завершении функция возвращает дескриптор ( TFarProc ) функции в загруженной DLL.
FreeLibrary (LibModule: THandle ) - делает недействительным LibModule и освобождает связанную с ним память. Следует заметить, что после вызова этой процедуры функции данной библиотеки больше недоступны.
Практика и примеры


Ну а теперь пора привести пару примеров использования вышеперечисленных методов и приемов: Пример 1. Привязка DLL к программе
{... Здесь идет заголовок файла и определение формы TForm1 и ее экземпляра Form1}

implementation

{Определяем внешнюю библиотечную функцию}

function GetSimpleText(LangRus: Boolean): PChar; stdcall; external 'MYDLL.DLL';

procedure Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
{И используем ее} 
ShowMessage(StrPas(GetSimpleText(True))); 
ShowMessage(StrPas(GetSimpleText(False))); 
{ShowMessage - показывает диалоговое окно с указанной надписью; StrPas - преобразует строку PChar в string} 
end;
Теперь то же самое, но вторым способом - с динамической загрузкой: Пример 2. Динамическая загрузка DLL
{... Здесь идет заголовок файла и определение формы TForm1 и ее экземпляра Form1}

var 
Form1: TForm1; 
GetSimpleText: function (LangRus: Boolean): PChar; 
LibHandle: THandle;

procedure Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
{"Чистим" адрес функции от "грязи"} 
@GetSimpleText := nil; 
{Пытаемся загрузить библиотеку} 
LibHandle := LoadLibrary('MYDLL.DLL'); 
{Если все OK} 
if LibHandle >= 32 then begin 
{...то пытаемся получить адрес функции в библиотеке} 
@GetSimpleText := GetProcAddress(LibHandle,'GetSimpleText'); 
{Если и здесь все OK} 
if @GetSimpleText <> nil then 
{...то вызываем эту функцию и показываем результат} 
ShowMessage(StrPas(GetSimpleText(True))); 
end; 
{И не забываем освободить память и выгрузить DLL} 
FreeLibrary(LibHandle); 
end;
ПРИМЕЧАНИЕ : Следует воздерживаться от использования типа string в библиотечных функциях, т.к. при его использовании существуют проблемы с "разделением памяти". Подробней об этом можно прочитать (правда, на английском) в тексте пустого проекта DLL, который создает Delphi (File -> New -> DLL). Так что лучше используйте PChar, а затем при необходимости конвертируйте его в string функцией StrPas.

Ну а теперь разберем непосредственно саму библиотеку DLL: Пример 3. Исходник проекта MYDLL.DPR
library mydll;

uses SysUtils, Classes;

{Определяем функцию как stdcall} 
function GetSimpleText(LangRus: Boolean): PChar; stdcall ; 
begin 
{В зависимости от LangRus возвращаем русскую (True) либо английскую (False) фразу} 
if LangRus then 
Result := PChar('Здравствуй, мир!') 
else 
Result := PChar('Hello, world!'); 
end ;

{Директива exports указывает, какие функции будут экспортированы этой DLL} 
exports GetSimpleText;

begin 
end.
Размещение в DLL ресурсов и форм

В DLL можно размещать не только функции, но и курсоры, рисунки, иконки, меню, текстовые строки. На этом мы останавливаться не будем. Замечу лишь, что для загрузки ресурса нужно загрузить DLL, а затем, получив ее дескриптор, - загружать сам ресурс соотвествующей функцией (LoadIcon, LoadCursor, и т.д.). В этом разделе мы лишь немного затронем размещение в библиотеках DLL окон приложения (т.е. форм в Дельфи).

Для этого нужно создать новую DLL и добавить в нее новую форму (File -> New -> DLL, а затем - File -> New Form). Далее, если форма представляет собой диалоговое окно (модальную форму (bsDialog)), то добавляем в DLL следующую функцию (допустим, форма называется Form1, а ее класс - TForm1): Пример 4. Размещение формы в DLL
function ShowMyDialog(Msg: PChar): Boolean; stdcall ;

... 
exports ShowMyDialog;

function ShowMyDialog(Msg: PChar): Boolean; 
begin 
{Создаем экземпляр Form1 формы TForm1} 
Form1 := TForm1.Create(Application); 
{В Label1 выводим Msg} 
Form1.Label1.Caption := StrPas(Msg); 
{Возвращаем True только если нажата OK (ModalResult = mrOk)} 
Result := (Form1.ShowModal = mrOk); 
{Освобождаем память} 
Form1.Free; 
end ;
Если же нужно разместить в DLL немодальную форму, то необходимо сделать две функции - открытия и закрытия формы. При этом нужно заставить DLL запомнить дескриптор этой формы. Создание плагинов

Здесь мы не будем подробно рассматривать плагины, т.к. уже приведенные выше примеры помогут Вам легко разобраться в львиной части программирования DLL. Напомню лишь, что плагин - дополнение к программе, расширяющее ее возможности. При этом сама программа обязательно должна предусматривать наличие таких дополнений и позволять им выполнять свое предназначение.

Т.е., например, чтобы создать плагин к графическому редактору, который бы выполнял преобразование изображений, Вам нужно предусмотреть как минимум две функции в плагине (и, соответственно, вызвать эти функции в программе) - функция, которая бы возвращала имя плагина (и/или его тип), чтобы добавить этот плагин в меню (или в тулбар), плюс главная функция - передачи и приема изображения. Т.е. сначала программа ищет плагины, потом для каждого найденного вызывает его опозновательную функцию со строго определенным именем (например, GetPluginName) и добавляет нужный пункт в меню, затем, если пользователь выбрал этот пункт - вызывает вторую функцию, которой передает входное изображение (либо имя файла, содержащего это изображение), а эта функция, в свою очередь, обрабатывает изображение и возвращает его в новом виде (или имя файла с новым изображением). Вот и вся сущность плагина... :-)

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 11 Мая 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.