Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 17 - Знакомство с компонентами (часть 8/12)

  В этом уроке мы продолжаем изучать вкладку Win32.
В этот раз мы будем рассматривать компонент под названием ListView.

Иконка компонента ListView


   Итак кидаем компонент на форму и сразу ищем свойство Columns в Object Inspector

Cвойство Columns


   Кликаем на многоточие и в появившемся мастере нажимаем 2 раза на жёлтую кнопочку "Add New (Inc)" в верхнем левом углу, появилось 2 новых строки, выделяем каждую из них и изменяем свойство Caption на "Столбец 1" и у второй на "Столбец 2". Вот что должно получится:

Cвойство Columns


   Также можно изменять другие свойства, например Width, но мы пока делать этого не будем. Закрываем редактор, и... ничего не поменялось. Все дело в том что у нас стоит не подходящий стиль отображения, изменить его можно с помощью свойства ViewStyle, поставим на vsReport, и вот, уже что-то получается:

ListView


   Для удобства просмотра и редактирования таблицы у этого компонента есть замечательное свойство GridLines, по умолчанию False, поменяем его на True, появилась разметка!

   Ну чтож давайте внесем какие-нибудь данные, делается это просто, кликаем правой кнопкой мыши на компонент и выдираем в появившемся меню "Items Editor", должно появится вот такое окно:

Items Editor


   Добавим первый Item, кликаем на кнопку "New Item", и в поле Caption напишем "1", далее точно также добавим второй, только Caption = "2" и третий Caption = "3". добавим под-ячейку в третьем item'е, выделяем третий Item и кликаем на кнопочку "SubItem", Caption задаем "3,1", все мы добавили нажимаем "ОК".

ListView


   вот все готово, но выглядит как-то мрачновато. Давайте украсим наш ListView, для этого добавим на форму компонент ImageList, о нем мы говорили в первом уроке, и загрузим два изображения.

ImageList


  Теперь надо привязать наш ImageList к ListView, для этого в есть свойство SmallImages, в нем указываем наш ImageList1. Вы наверно заметили при добавлении ячеек параметр "Image Index", это индекс (номер картинки в ImageList). Давайте вернемся в Items Editor и установим данное свойство, основным ячейкам зададим "0", а дочерней ячейке (3,1) "1". Не забудем и про заголовки столбцов, вернемся в мастер создания столбцов (клик правой кнопкой мышки по ListView->Columns Editor) и также свойство ImageIndex установим на 0.

ListView
Вот теперь другое дело!


   Теперь настало время научится добавлять ячейки динамически (в процессе работы программы). Для этого вытащим 3 кнопки TButton и 1 TLabel. установим свойство Caption у Button1 равное "Добавить", второй "Удалить", третей "Добавить под-ячейку", четвертой "Изменить".
   Для начала нам нужно узнать номер выбранной ячейки. Добавим глобальную переменную t: integer
Создаем обработчик события ListView1 OnChange и пишем код:
procedure TForm1.ListView1Change(Sender: TObject; Item: TListItem;
   Change: TItemChange);
begin
t:= ListView1.ItemIndex;	//Записываем номер текущей ячейки
Label1.Caption:= IntToStr(t); //Выводим номер текущей ячейки
end;
   В переменной t будет хранится номер текущей ячейки. Обратите внимание на то, что номера начинаются не с 1, а 0.

Результат
Выделена 3 ячейка с номером 2.


   Теперь добавим ячейку. Создаем обработчик события Button1Click и пишем код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ListView1.Items.Add.Caption:='Новая ячейка'; //Добавляем ячейку с текстом "Новая ячейка".
end;
  При нажатии на первую кнопку, как мы и хотели, добавляется новая ячейка. Теперь удалим ячейку, как раз для этого нам и понадобится переменная t. Через свойство ListView1.Items.Item[Index] можно обратится к любой ячейке, главное, чтоб она существовала.

   Создаем обработчик события Button2Click:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
ListView1.Items.Item[t].Delete; //Удаляем выбранную ячейку
end;
   При нажатии исчезает выбранная ячейка.

   Добавим под-ячейку. Создаем обработчик события Button3Click:
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
ListView1.Items.Add.SubItems.Add('Новая ячейка'); //Добавляем под-ячейку 
//с текстом "Новая ячейка".
end;
   Ну и сразу добавим возможность изменять текст внутри ячеек. Вытащим на форму TEdit и создадим обработчик события Button4Click:
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
ListView1.Items.Item[t].Caption:=Edit1.Text; //Изменяем текст в выбранной ячейке.
end;
   Ну вот и всё, ячейки удаляются и изменяются.
В следующем уроке мы продолжим изучение компонентов с вкладки Win32 и перейдем к компоненту TreeView.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 27 Марта 2013
Просмотров: 21310

Урок 16 - Знакомство с компонентами (часть 7/12) Урок 18 - Знакомство с компонентами (часть 9/12)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): _Bes_ [Новичок] Дата: 2014-03-13
АДМИН!!!!!!!!!!!! Почему: когда ничего не выбрано, винда, бьёт ошибку?
аватар Добавил: Михаил [Новичок] Дата: 2014-05-04
куда записать t: integer
аватар Добавил(а): eltgm [Новичок] Дата: 2014-05-28
вот берем код с свмого начала Код Delphi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type TForm1 = class(TForm) Button1: TButton; procedure FormCreate(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; {вот тут пишыте переменные например i,j:integer} implementation
аватар Добавил: belogod [Новичок] Дата: 2014-08-05
Добавил: Михаил [Новичок] Дата: 2014-05-04 куда записать t: integer Добавить нужно в прописке основного кода, в самом верху public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; t: integer; implementation {$R *.dfm}
аватар Добавил(а): renner [Новичок] Дата: 2014-08-06
Как создать обработчик события ListView1 OnChange? Два раза кликаю по ListView1 и ничего не происходит. Подскажите пожалуйста
аватар Добавил(а): renner [Новичок] Дата: 2014-08-06
"Как создать обработчик события ListView1 OnChange? Два раза кликаю по ListView1 и ничего не происходит. Подскажите пожалуйста " с этим разобрался. Только у меня ошибку выдаёт при удалении ячейки. Почему? Сделал всё как на сайте? И нужно ли задавать значение T?
аватар Добавил: belogod [Новичок] Дата: 2014-08-06
renner - выдели ячейку, а потом удали её
аватар Добавил(а): N1Tron1X [Новичок] Дата: 2015-07-09
Нашел еще более оптимальное решение - если ItemIndex=-1 , то кнопки Button3.Enabled:=False (с 4ой тоже самое). Если ItemIndex<>-1, то включаем кнопки ) Всё помещаем в одну конструкцию if..then..else
аватар Добавил(а): klas387 [Новичок] Дата: 2015-10-24
<b>Добавил(а): renner [Новичок] Дата: 2014-08-06 Как создать обработчик события ListView1 OnChange? Два раза кликаю по ListView1 и ничего не происходит. Подскажите пожалуйста</b> Зайди в "Evens"
аватар Добавил(а): Lawren [Новичок] Дата: 2016-04-06
N1Tron1X