Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 22 - Принцип работы с файлами

  В этом уроке изучим принцип работы с файлами.

   Давайте ознакомимся с набором функции необходимых для работы.

   function FileCreate(const FileName: String): integer;

   Создаёт файл в указанном пути FileName и возвращает индекс созданного файла. В случае ошибки при создании, она вернет -1.

   function FileOpen(const FileName: String; Mode: LongWord): integer;

   Открывает файл в заданном пути FileName с параметрами Mode, она также в случае ошибки вернет -1. Параметр Mode может принимать одно из следующих значений:

 • fmOpenRead - открытие только на чтение
 • fmOpenWrite - открытие только на запись
 • fmOpenReadWrite - открытие и на чтение и на запись


   function FileRead(handle: integer; var Buffer; Count: integer): integer;

   Читает открытый или созданный файл. Вместо пути она принимает индекс файла handle. Buffer - куда будет записано содержимое. Count - количество байтов которое нужно прочитать.

   function FileWrite(handle: integer; var Buffer; Count: integer): integer;

   Аналогичная функция чтению, но вместо чтения она записывает содержимое размером Count (в байтах) переменной Buffer в файл.

   function FileClose(handle: integer);

   Закрывает файл, чтобы другие программы тоже имели доступ к нему.

   function FileSearch(const Name, DirList: string): String;

   Осуществляет поиск файла Name в одной или более папках DirList, отделённых друг от друга точкой с запятой. Необходимо указывать не только название папки, но и полный адрес этой папки.
Имя файла может быть, как файловым именем, так и полным адресом файла.
Если файл будет найден, то возвращается полный адрес файла включая имя файла, в случае не нахождения искомого файла будет возвращена пустая строка.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА сначала поиск будет проходить в текущей папке, независимо от перечисленных директорий. Если файл обнаруживается там, то путь файла возращён не будет, а только имя файла.

   function FileSeek(Handle, Offset, Origin: Integer): Integer;

   Устанавливает позицию для чтения и записи (в байтах) для открытого файла и возвращает новую позицию в файле (байтовое смещение от начала файла). В ниже перечислены возможные значения параметра Origin. Чтобы определить текущую позицию в файле, передайте Origin значение File_Current и Offset, равное нулю.
 • File_Begin (0) - Смещение (offset) рассчитывается относительно начала файла
 • File_Current (1) - Смещение рассчитывается относительно текущей позиции в файле
 • File_End (2) - Смещение рассчитывается относительно конца файла


   Все с теорией мы покончили, теперь что-нибудь считаем. вытащим на форму 2 кнопки и Memo и напишем в обработчике события 1 кнопки OnClick следующий код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 F: integer; //наш файл
 Str: string[8]; //Строка которую мы будем писать
begin
 F:= FileCreate('D:/1.txt'); //Создаём файл 
 FileWrite(F, '123456789', SizeOf(str)); //Записываем в него строку "123456789"
 FileClose(F); //Закрываем файл
end;
   функция SizeOf возвращает размер типа или самой переменно в байтах, т.к. заранее размер строки неизвестен. скомпилируем и нажмем кнопочку.

Результат


   Теперь прочитаем это. создаём обработчик события 2 кнопки OnClick и пишем код:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 F: integer; //наш файл
 Str: string[8]; //Строка в которую мы сохранять
begin
 F:= FileOpen('D:/MyGame/1.txt', fmOpenRead); //открываем файл на чтение
 FileRead(F, Str, SizeOf(str)); //читаем 
 Memo1.Text:=Str; //присваиваем memo нашу строку
 FileClose(F); //Закрываем файл
end;


Результат


Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 7 Апреля 2013
Просмотров: 21261

Урок 21 - Знакомство с компонентами (часть 12/12) Урок 23 - Функции для работы с мышью

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил: Life Jumb [Новичок] Дата: 2013-08-25
пробовал другие значения не получилось!
аватар Добавил(а): eltgm [Новичок] Дата: 2014-06-18
не понял урок(и примеры не заработали
аватар Добавил: spyman_xx [Новичок] Дата: 2014-10-07
аватар Добавил(а): Siruza [Новичок] Дата: 2015-06-15
Str: string[8]; а что означает 8 в квадратных скобках?
аватар Добавил: Admin [Сэнсэй] vk.com/savelev_a_y Дата: 2015-06-21
var s: string[n]; n - максимально возможная длина строки - целое число в диапазоне 1..255. Если этот параметр опущен, то по умолчанию он принимается равным 255.
аватар Добавил(а): N1Tron1X [Новичок] Дата: 2015-07-13
Запись в текстовик 123456789 - получается ересь) При длине строки 8 пишется не вся строка тк между цифрами вставляются пробелы, при длине строки 90 (взял просто так) - после цифр следуют символы Г Ј Фј 4 мБ ј] ґ0] °л@ 0] Hд@ ј0] p6A
аватар Добавил(а): N1Tron1X [Новичок] Дата: 2015-07-13
Подскажите куда копать. Кодировка не та?
аватар Добавил: Admin [Сэнсэй] vk.com/savelev_a_y Дата: 2015-07-20
Функции, представленные в данном уроке записывают в файл бинарные значения и предназначены для записи и чтения в делфи. То есть если открыть такие файлы в блокноте - получается "ересь". Если хотите открывать текст в блокноте, используйте функции Assing, Reset и Writeln.
аватар Добавил(а): beka21 [Новичок] Дата: 2016-01-26
Admin Where is Link For Next Page....
аватар Добавил: Admin [Сэнсэй] vk.com/savelev_a_y Дата: 2016-02-07
beka21, fixed
аватар Добавил(а): Byka [Новичок] Дата: 2017-12-16
Уважаемые гуру перелопатил весь интернет , но так и не нашел ответа. Если возможно , то сделайте урок по работе в делфи с каталогами и папками. Задача 1 есть каталог( например диск:папка 1 папка 2user) с вложенными папками и конечная папка у пользователей имеет разные имена и может находиться на разных дисках Простая задача 1 Скопировать содержание конечной папки 2 Создать в директории где лежит программа новый каталог и каждый раз при копировании надо добавлять новую папку в созданный каталог с порядковым номером + название , которое вводит пользователь 3 получить листинг папок из каталога , созданным программой и при выборе папки надо заменить содержимое конечной папки из которой копировали , на содержимое выбранной папки. Задача решается командными файлами элементарно, но хочется создать приложение.... содержимое конечной папки 3 файла - 2 текстовых *.txt и один *.rf В делфи нет встроенной функции для работы с папками нет и уроков в интернете и все уроки сводятся к копированию файлов или копированию символов из строк... Помогите пожалуйста))
аватар Добавил(а): ilya5338k [Новичок] Дата: 2018-07-05
так и не понял что возвращают функции FileOpen и FileCreate