Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 25 - Подробное изучение RichEdit'a

  В этом уроке изучим компонент RichEdit на вкладке Win32.

   Кинем на форму компонент RichEdit и ToolBar, свойство Align у RichEdit установим на alClient и наш компонент растянется на всю форму. Определимся что будет уметь делать наш редактор: Загружать, сохранять, выравнивание (По левому краю, по центру, по правому краю), стилизация текста.

   Итак начнем с самого простого, загрузка и сохранение, вытаскиваем 2 компонента OpenDialog и SaveDialog с вкладки Dialogs, и кликаем на ToolBar правой кнопкой, в появившемся меню выбираем New Button, также создадим еще одну кнопочку.

Результат
Вот что должно получится


  И в первой и во второй создаем событие OnClick и пишем код:
procedure TForm1.ToolButton1Click(Sender: TObject);
begin
 if OpenDialog1.Execute then //Вызываем диалог открытия
  RichEdit1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); //Открываем файл
end;
procedure TForm1.ToolButton2Click(Sender: TObject);
begin
 if SaveDialog1.Execute then //Вызываем диалог сохранения
  RichEdit1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); //Сохраняем файл
end;
   Загрузку и сохранение мы реализовали, теперь стилизацию текста, для этого сделаем разделитель в ToolBar'е, кликаем на него правой кнопкой и в меню выбираем New Separator и описанным выше способом создаем 3 кнопки и в их обработчиках событий OnClick пишем код:
procedure TForm1.ToolButton4Click(Sender: TObject);
begin
 RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsBold]; //Жирный
end;

procedure TForm1.ToolButton5Click(Sender: TObject);
begin
 RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsItalic]; //Курсив
end;

procedure TForm1.ToolButton6Click(Sender: TObject);
begin
 RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsUnderline]; //Подчеркнутый
end;


Результат


   Теперь выравнивание, также создаем разделитель и 3 кнопки. В событиях OnClick следующий код:
procedure TForm1.ToolButton7Click(Sender: TObject);
begin
 RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taLeftJustify;//По левому краю
end;

procedure TForm1.ToolButton8Click(Sender: TObject);
begin
 RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taCenter;// По центру
end;

procedure TForm1.ToolButton9Click(Sender: TObject);
begin
 RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taRightJustify;// По правому краю
end;


Результат


   Цвет шрифта, вытаскиваем диалог выбора цвета ColorDialog и делаем кнопку с разделителем. В событии OnClick код:
procedure TForm1.ToolButton12Click(Sender: TObject);
begin
 if ColorDialog1.Execute then //Открываем диалог выбора цвета
  RichEdit1.SelAttributes.Color:= ColorDialog1.Color; //Применяем цвет выделенному фрагменту
end;


Результат


   Работает! Теперь научимся изменять размер выделенного текста, опять делаем разделить и вставляем Edit с компонентом UpDown. Свойство Associate установить на Edit1. В обработчике события Edit1 OnChange напишем код:
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
 RichEdit1.SelAttributes.Size:=StrToInt(Edit1.Text); // Изменяем размер
end;


Результат


   Можно изменять внешний вид шрифта, вытащим FontDialog и создадим еще одну кнопочку в её событии OnClick напишем:
procedure TForm1.ToolButton15Click(Sender: TObject);
begin
  if FontDialog1.Execute then
  RichEdit1.Font:= FontDialog1.Font;
end;


Результат


   Теперь у нас есть простой редактор текста, но чего-то не хватает. Не хватает стандартных функций вырезки, вставки, копирования и т.д. Урок получился довольно большим и поэтому мы схитрим, не будем писать код а воспользуемся стандартными функциями, открою вам небольшой секрет, все что мы сейчас сделали можно было не писать, а воспользоваться всё теми же функциями.

   Все что нам надо сделать это вытащить ActionList и PopupMenu на вкладке Standart. Кликаем два раза на ActionList и дальше как на картинке.

Результат


   Затем выбираем действие в появившемся меню TEditCut, также добавляем: TEditCopy, TEditPaste, TEditSelectAll, TEditUndo. В конечном итоге у вас должно получится вот это:

Результат


   Теперь в PopupMenu создаём 5 пунктов с любым именем, в свежесозданом пункте в свойстве Action выберем наше действие и Caption задастся сам и так для всех пяти штук, по желанию их можно перевести на русский язык. К конце нужно установить свойство PopupMenu RichEdit'а на PopupMenu1 и все готово можно пользоваться правой кнопкой.

Результат


   Картинки я оставляю на вашу совесть. Экспериментируете!

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 13 Апреля 2013
Просмотров: 33937

Урок 24 - Изучаем компонент PaintBox Урок 26 - Создаем игру Ping-pong - часть(1/3)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.