Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 37 - Запись рабочего стола

   В этом уроке мы будем делать снимки экрана.

   Нам понадобится: 2 Edit, 3 Ladel, Image и Button кидаем все это на форму и располагаем так:

Расположние компонентов


   Размер снимка будет напрямую зависеть от размеров компонента Image, сделаем размер равный разрешению моего монитора (1280х1024), то есть свойство Width = 1280, а Heigth = 1024. Появились полосы прокрутки, их нам не надо, в раскрывающемся свойстве VertSrollBar и HorzSrollBar свойство Visible установим на false.

   В Delphi вся работа с графикой основывается на понятии класса TCanvas и понятии холста, сейчас мы с этим классом и будем работать, создаем обработчик события OnClick на Button1 и пишем код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Canvas: TCanvas;
 ScreenV: HDC;
begin
 ScreenV:= GetDC(0); 
 Canvas:= TCanvas.Create;
 Canvas.Handle:= ScreenV;
 Image1.Canvas.CopyRect(Rect(0, 0, Image1.Width, Image1.Height),
 Canvas, Rect(0, 0, Screen.Width, Screen.Height));
 ReleaseDC(0, ScreenV);
end;
   Проверим как это работает:

Снимок


   Все отлично, теперь сохраним полученное, модифицировав код создания снимка, просто допишем код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Canvas: TCanvas;
 ScreenV: HDC;
begin
 ...
 
 Image1.Picture.SaveToFile(Edit1.Text + Edit2.Text); //сохраняем
end;
   Вот зачем нам были нужны Edit'ы, в первый пишем например "foto", а во второй ".jpg", и в папке с программой появляется наш снимок экрана, не забудьте сохранить программу!

   Перейдем к самому интересному, мульти-сьемка. В этом нет ничего сложного, надо просто через равные промежутки времени нажимать на Button1, с этой задачей справится таймер. Вытащим его на форму и создадим глобальную переменную i: integer;, в обработчике события OnTimer пишем код:
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 i:=i+1;
 Button1.Click; //делаем снимок
end;
   Если мы сейчас запусти программу, то она будет делать снимки с интервалом в 1 сек. и сохранять все это в один файл, т.е. переписывать его, избавиться от этого нам поможет переменная "i", дополним процедуру создания снимка:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Canvas: TCanvas;
 ScreenV: HDC;
begin
 ...
 
 Image1.Picture.SaveToFile(Edit1.Text + IntToStr(i) + Edit2.Text); //сохраняем
end;
   Таким образом при каждом снимке имя файла будет: foto1.jpg, foto2.jpg, foto3.jpg и т.д. Сразу изменим свойства Text первого Edit'а на "foto", а второго на ".jpg". После запуска времени чтоб это написать на не хватит и программа будет сохранять файлы с неправильными именами.

   Вот что получилось:

Файлы


   Ну вот и все, в следующем уроке мы приведём программу в божеский вид :)

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 11 Мая 2013
Просмотров: 11217

Урок 36 - Взаимодействие с веб страницей Урок 38 - Запись рабочего стола, интерфейс

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): nurbeksoft [Новичок] Дата: 2013-05-14
аватар Добавила: shukrona.normatova [Новичок] Дата: 2016-08-06
Не получается . Вторая кнопка Вообще не работает