Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 50 - Динамическое создание компонентов, часть (1/2)

   В этом уроке мы научимся создавать компоненты во время работы программы (на лету)

  Динамически создаваемые компоненты - это компоненты, место в памяти под которые выделяется по мере необходимости в процессе работы приложения. Этим они и отличаются от компонентов, которые помещаются на Форму при проектировании приложения. Возможность создавать компоненты динамически это очень большое удобство для программиста. Например, можно создавать в цикле сразу много однотипных компонентов, формируя из них массив, которым в дальнейшем очень просто управлять.

  Все компоненты, как объекты, имеют множество свойств, определяющих их работу. При установке компонента на Форму из палитры большинство этих свойств определяются системой Delphi автоматически. При создании динамического компонента программист должен описать и настроить их вручную. Посмотрим, как это делается.

  Прежде всего, для появления динамически создаваемого компонента нужно выделить под него место в памяти. Выделением места в памяти компьютера под любой компонент занимается конструктор типа объекта этого компонента - метод Create. Для этого сначала нужно описать переменную нужного типа, а затем для выделения памяти воспользоваться методом Create. Метод Create имеет параметр Owner, определяющий так называемого "владельца" для создаваемого компонента.

  Хотя на самом деле владелец нужен не для создания, а для уничтожения компонента. То есть, при уничтожении компонента-владельца происходит автоматическое уничтожение всех компонентов, у которых он указан в качестве владельца.
  При обычной установке компонента из палитры система делает владельцем этого компонента Форму. Проще всего поступать так же. Однако можно указать в качестве владельца сам этот компонент, воспользовавшись в качестве параметра ключевым словом Self.

  Далее. Когда компонент создан, то есть место в памяти под него выделено, можно задавать значения параметрам этого объекта. Прежде всего, это ещё один компонент, так называемый "родитель". Компонент-родитель будет отвечать за отрисовку нашего динамически создаваемого компонента. Это значит, что новый компонент появится в границах компонента-родителя.

  Если компонент-владелец имеет тип TComponent, то есть может быть любым компонентом, то компонент-родитель уже имеет тип TWinControl. То есть это должен быть "оконный" компонент, умеющий принимать и обрабатывать сообщения от системы Windows. Это необходимо, так как компонент должен находиться в некоторой иерархии компонентов, принимающих и передающих сообщения от системы Windows. Нашему динамическому компоненту сообщения будут передаваться через компонент-родитель.

  А некоторые компоненты вообще не умеют принимать сообщения от системы, и в процессе работы в этом случае ими также будет управлять компонент-родитель, например, Форма или Панель, на которой они находятся.

  Естественно, компонент не может быть родителем для самого себя. Имя компонента-родителя просто присваивается свойству Parent создаваемого динамически компонента.

  Вот общая схема "конструирования" динамически создаваемого компонента:

var 
	Component: TComponent; //Описать переменную для компонента
begin
	Component:=TComponent.Create(Owner); //Задать владельца
	Component.Parent:=Parent; //Задать родителя
end;
  На этом создание компонента можно считать законченным, и он успешно появляется (или "не появляется", если он не визуальный!) в приложении. Остальные свойства будут присвоены ему по умолчанию самой системой Delphi.

  Естественно, для визуальных компонентов значения таких свойств по умолчанию как положение на Форме, ширина, высота "свежесозданного" динамически компонента мало кого устроят. Нужные размеры и положение компонента также придётся задать программисту.

  Давайте для примера динамически создадим многострочный редактор, компонент Memo. Пусть он появляется на Форме по нажатию кнопки:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var 
	Memo: TMemo;
begin
	Memo:=TMemo.Create(Form1); //Создание Memo	
	Memo.Parent:=Form1; // Задаем родителя
	Memo.Left:=50; // Позиция по горизонтали
	Memo.Top:=50;  // Позиция по вертикали
	Memo.Width:=250;  // Ширина
	Memo.Height:=100; // Высота
	Memo.Text:='Мама я родился!';  // Тескт
end;


Динамически созданный компонент Memo


  Есть ещё свойство Name! По умолчанию Delphi присвоит ему типовое имя с присвоением очередного порядкового номера: Memo1. Программист при создании компонента также может присвоить свойству Name нужное значение, например:
	Memo.Name:='DynamicallyCreatedMemo';
  К данному компоненту можно обращаться как по этому имени, так и с указанием переменной, с помощью которой он был создан: Memo. Естественно, в последнем случае переменная должна быть глобальной.

  В следующем уроке мы рассмотрим нюансы данного способы создания компонентов.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 14 Июня 2013
Просмотров: 8557

Урок 49 - Структурные типы данных, часть (2/2) Урок 51 - Динамическое создание компонентов, часть (2/2)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.