Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 52 - Исключительные ситуации

  Исключительные ситуации в Delphi встречаются постоянно. Исключительная ситуация это такая ситуация, в результате которой генерируется ошибка, и выполнение программы прерывается. Именно потому такая ситуация и называется исключительной. Например, деление на ноль - классический пример исключительной ситуации.

  Как в такой ситуации действует человек? Если он пытается что-то сделать, и это не получается - он идёт другим путём. Так же и компьютер, следующий программе, умеющей обрабатывать исключительные ситуации. Он не бросает выполнение программы, не виснет, а обходит исключительную ситуацию, выполняя альтернативный вариант фрагмента, в которой исключительная ситуация возникла.

  Возникает вопрос, почему бы не поставить проверку, например, на равенство нулю знаменателя при делении? Можно и поставить. Но во многих случаях источник исключительной ситуации далеко не так очевиден, а на все случаи жизни проверки не введёшь.

  Итак, для контроля исключительных ситуаций программист должен подготовить как основной вариант фрагмента, где возможна исключительная ситуация, так и его вариант, в котором она заведомо невозможна, или выводится информационное сообщение для пользователя.

  Вот как выглядит оператор контроля исключительных ситуаций:

	try
		//основные операторы фрагмента;
	except
		//альтернативный вариант фрагмента;
	end;
  Вначале производится попытка выполнить операторы секции try/except, содержащие основной вариант программы. При возникновении в каком-либо операторе этой секции исключительной ситуации остальные операторы секции пропускаются, и выполняется секция except/end. Если всё "проходит штатно", то секция except/end пропускается.

  Ещё один вариант оператора контроля исключительных ситуаций применяется, когда необходимо, чтобы определённый фрагмент кода выполнился в любом случае, возникла исключительная ситуация или нет:

	try
		//операторы;
	finally
		//заключительные действия;
	end;
  Основные операторы, находящиеся в секции try, могут пройти штатно, или вызвать исключительную ситуацию. Операторы заключительных действий, находящиеся в секции finally, будут выполнены в любом случае.

  Есть ещё один способ контроля исключительных ситуаций, касающийся ошибок операций ввода-вывода.
Перед участком программы, где возможны ошибки ввода-вывода (а это, по сути, все операторы ввода-вывода), ставится директива {$I-}, заставляющая компилятор не включать в код автоконтроль ошибок ввода-вывода. Таким образом, в случае ошибки ввода или вывода программа не прерывается. В конце участка с операторами ввода-вывода ставится директива, включающая автоконтроль: {$I+}. Затем анализируется результат вызова функции IOResult. Если функция IOResult (вызывается без параметров) возвращает 0, значит ошибок ввода-вывода на данном участке не было.

Вот какой пример использования директив {$I} и функции IOResult содержит справка системы Delphi:

var
	F: file of Byte;
begin
	if OpenDialog1.Execute then //Открываем диалог выбора файла
	begin
		AssignFile(F, OpenDialog1.FileName); // Открываем файл
		{$I-} //Выключаем контроль ошибок
		Reset(F);
		{$I+} //Включаем контроль ошибок
		if IOResult = 0 then //Если ошибок нет
		begin
			//Сообщение с количеством байтов
			MessageDlg(?File size in bytes: ? + IntToStr(FileSize(F)), mtInformation, [mbOk], 0);  
			CloseFile(F); // Закрываем файл
		end
			else //Иначе
				MessageDlg(?File access error?, mtWarning, [mbOk], 0); // Сообщение об ошибке
	end;
end;
Функция IOResult досталась Delphi в наследство от Turbo Pascal. Тот же самый фрагмент можно составить и с использованием оператора try. На мой взгляд, это удобнее и проще.

При работе программы под управлением Delphi, система будет сама реагировать на исключительные ситуации, мешая работе операторов обработки исключений. Чтобы проверить их действие, можно запускать программу непосредственно, сворачивая Delphi и пользуясь ярлыком, установленном на Рабочем столе. Или можно отключить реакцию системы на исключительные ситуации, тем самым давая возможность отработать специально для этого написанным фрагментам программы - нашим операторам try/except/end. Для этого откроем пункт системного меню Delphi Tools -> Debugger Options.... В появившемся окошке нужно снять галку в чекбоксе Stop on Delphi Exceptions, расположенном на вкладке Language Exceptions. Теперь система Delphi будет предоставлять вашей программе возможность самостоятельно обрабатывать исключительные ситуации, среди которых могут быть и ситуации, возникновение которых прописано специально как удобный инструмент достижения необходимых результатов.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 16 Июня 2013
Просмотров: 7313

Урок 51 - Динамическое создание компонентов, часть (2/2) Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): Joker1999obp [Новичок] Дата: 2013-10-23
спасибо за эту статью очень помогла в калькуляторе все ошибки убрал