Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 6
Всего онлайн: 6
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 64 - Виртуальные методы, полиморфизм, абстрактные классы, (часть 6/6)

  Методы, с которыми вы имели дело в предыдущих разделах, называются статическими. По умолчанию все методы класса именно статические. Если в классе-наследнике переопределить такой метод (ввести новый метод с тем же именем), то для объектов этого класса новый метод отменит родительский. Если обращаться к объекту этого класса, то вызываться будет новый метод. Но если обратиться к объекту как к объекту родительского класса, то вызываться будет метод родителя.

  Все это мы видели на примерах в предыдущем разделе. Но представим себе такую задачу. Вы объявили в приложении массив объектов типа TPerson:
var PersArray: array[1..10] of TPerson;

  Далее заполняете этот массив вперемешку объектами классов TStudent и TEmpl, т.е. создаете, например, общий список учащихся и преподавателей. В разд. 3.5.4 вы видели, что это возможно, так как переменная базового класса может принимать объекты производных классов. А затем хотите пройти в цикле элементы этого массива и отобразить в окне Memo информацию о них:

for i:=l to 10 do Memol.Lines.Add(PersArray[i].PersonToStr);

  Или аналогичная задача с использованием списка TList:
объявлена переменная var List: TList; в нее заносятся указатели на объекты классов TStudent и TEmpl, а затем вы хотите пройти в цикле элементы этого списка и отобразить их в окне Memo:

for i:=0 to List.Count - 1 do Memol.Lines.Add(TPerson(List[i]).PersonToStr);

  Реализуйте один из этих вариантов (не забудьте при завершении приложения удалять объекты из памяти), и посмотрите, что получится. А получится очевидный результат: во всех случаях сработает метод PersonToStr родительского класса TPerson, так как соответствующие объекты объявлены объектами этого класса. И программа, естественно, не знает, объекты какого класса хранятся в массиве или в списке.

  Конечно, можно усложнить код, проверять каждый раз операцией is истинный класс объекта, и указывать операцией as этот класс (см. об этих операциях в разд. 3.5.4). Для массива это будет выглядеть так:

if PersArrayfi] is TStudent then 
 Memol.Lines.Add((PersArray[i] as TStudent).PersonToStr)
  else 
if PersArray[i] is TEmpl then 
 Memol.Lines.Add((PersArray[i] as TEmpl).PersonToStr);

  А для списка аналогичный код имеет вид:


if  TPerson(List[i])   is  TStudent then    Memol.Lines.Add(TStudent(List[i]).PersonToStr) 
 else  
 if  TPerson(List[i]) is TEmpl then    Memol.Lines.Add(TEmpl(List[i]).PersonToStr);

  Задача будет решена, но некрасиво. Во-первых, код усложняется. А во-вторых, если вы впоследствии решите создать какие-то новые классы, производные от TPerson, вам придется вводить соответствующие дополнительные проверки в эти коды.

  Красивое решение подобных задач обеспечивается очень легко с помощью виртуальных методов. Виртуальные методы не связаны с другими методами с тем же именем в классах-наследниках. Если в классах-наследниках эти методы перегружены, то при обращении к такому методу во время выполнения будет вызываться тот из методов с одинаковыми именами, который соответствует истинному классу объекта. В приведенных примерах, если сделать методы PersonToStr виртуальными, то операторы

Memol.Lines.Add(PersArray[i].PersonToStr); Memol.Lines.Add(TPerson(List[i]).PersonToStr);

  будут автоматически вызывать методы PersonToStr того класса (TStudent, TEmpl или других производных от TPerson), к которому относится каждый объект. Такой подход, облегчающий работу с множеством родственных объектов, называется полиморфизмом.

   Сделать метод родительского класса виртуальным очень просто. При объявлении в классе виртуальных методов после точки с занятой, завершающей объявление метода, добавляется ключевое слово virtual. Например, чтобы объявить в базовом классе TPerson метод PersonToStr виртуальным, надо в его объявление добавить слово virtual:

function PersonToStr: string; virtual;

  Чтобы перегрузить в классе-наследнике виртуальный метод, надо после его объявления поставит ключевое слово override. В наших примерах объявления метода в классах и должны выглядеть так:

function PersonToStr: string; override;
И это все! Методы стали виртуальными и приведенные в начале данного раздела операторы, будут работать безо всяких проверок if.

  Если в каком-то базовом классе метод был объявлен как виртуальный, то он остается виртуальным во всех классах-наследниках (в частности, и в наследниках классов наследников). Однако обычно для облегчения понимания кодов, перегруженные методы принято повторно объявлять виртуальными, чтобы была ясна их суть для тех, кто будет строить наследников данного класса. Например:

function PersonToStr: string; override; virtual;

  В родительском классе виртуальный метод не обязательно должен быть реализован. Такой виртуальный метод, реализация которого не определена в том классе, в котором он объявлен, называется абстрактным. Предполагается, что этот метод будет перегружен в классах-наследниках. Только в тех классах, в которых он перегружен, его и можно вызывать.

  Объявляется абстрактный метод с помощью ключевого слова abstract после слова virtual. Например, вы можете в классе TPerson объявить метод PersonToStr следующим образом:

function PersonToStr: string; virtual; abstract;

   В этом случае вы должны удалить в этом классе реализацию метода. Класс, содержащий абстрактный метод, сам становится абстрактным. Объекты такого класса создавать нельзя. Можно создавать объекты только тех классов-наследников, в которых абстрактный метод перегружен и реализован.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 14 Июля 2013
Просмотров:

Урок 63 - Методы, наследование классов, операции с классами Delphi, (часть 5/6) Урок 65 - Ресурсы в Delphi, (часть 1/2)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил: Programer [Новичок] Дата: 2013-07-17
Может следующий урок посвятить ИИ-Искусственному Интеллекту ?
аватар Добавил: Programer [Новичок] Дата: 2013-08-04
Эй уже кто-нибудь ответит мне ?