Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 74 - Создание и использование интерфейса (часть 1/2)

Интерфейсы играют главную роль в технологиях СОМ (Component Object Model - компонентная модель объектов), CORBA (Common Object Request Broker Architecture - архитектура с брокером требуемых общих объектов) и связанных с ними технологиях удаленного доступа, т. е. технологиях доступа к объектам, расположенным (и выполняющимся) на другой машине. Их основная задача - описать свойства, методы и события удаленного объекта в терминах машины клиента, т. е. на используемом при разработке клиентского приложения языке программирования. С помощью интерфейсов программа клиента обращается к удаленному объекту так, как если бы он был ее собственным объектом.

Тема интерфейсов достаточно обширна и интересна. В этом уроке даются лишь самые общие сведения об интерфейсах. Сведение этой темы в одну главу с классами не случайно, т. к. интерфейс представляет собой пустой класс, т. е. класс, в котором провозглашены, но никак не расшифрованы свойства и методы.

Интерфейсы представляют собой частный случай описания типов. Они объявляются с помощью зарезервированного слова interface. Например:

type
 IEdit = interface
  procedure Copy; stdcall;
  procedure Cut; stdcall;
  procedure Paste; stdcall;
  function Undo: Boolean; stdcall;
 end;
Такое объявление эквивалентно описанию абстрактного класса в том смысле, что провозглашение интерфейса не требует расшифровки объявленных в нем свойств и методов.

В отличие от классов интерфейс не может содержать поля, и, следовательно, объявляемые в нем свойства в разделах read и write могут ссылаться только на методы. Все объявляемые в интерфейсе члены размещаются в единственной секции public. Методы не могут быть абстрактными (abstract), виртуальными (virtual), динамическими (dynamic) или перекрываемыми (override). Интерфейсы не могут иметь конструкторов или деструкторов, т. к. описываемые в них методы реализуются только в рамках поддерживающих их классов, которые называются интерфейсными.

Если какой-либо класс поддерживает интерфейс (т. е. является интерфейсным), имя этого интерфейса указывается при объявлении класса в списке его родителей:

TEditor = class(TInterfacedObject, IEdit)
 procedure Copy; stdcall;
 procedure Cut; stdcall;
 procedure Paste; stdcall;
 function Undo: Boolean; stdcall;
end;
В отличие от обычного класса интерфейсный класс может иметь более одного родительского интерфейса:
type
 IMylnterface = interface procedure Delete; stdcall;
 end;
 TMyEditor = class(TInterfacedObiect, lEdit, IMylnterface)
  procedure Copy; stdcall;
  procedure Cut; stdcall;
  procedure Paste; stdcall;
  function Undo: , Boolean; stdcall;
  procedure Delete; stdcall;
 end;
В любом случае в разделе реализации интерфейсного класса необходимо описать соответствующие интерфейсные методы. Если, например, объявлен интерфейс
IPaint = interface
 procedure CirclePaint(Canva: TCanvas; X, Y, R: Integer);
 procedure RectPaint(Canva: TCanvas; X1, Y1, X2, Y2: Integer);
end;
и использующий его интерфейсный класс
TPainter = class(TInterfacedObject, IPaint)
 procedure CirclePaint(Canva: TCanvas; X, Y, R: Integers);
 procedure RectPaint(Canva: TCanvas; X1, Y1, X2, Y2: Integer);
end;
то в разделе implementation следует указать реализацию методов:
procedure TPainter.CirclePaint(Canva: TCanvas; X, Y, R: Integers;
begin
 with Canva do
  Ellipse(X, Y, X + 2 * R, Y + 2 * R);
end;
procedure TPainter.RectPaint(Canva: TCanvas; X1, Y1, X2, Y2: Integer); begin with Canva do Rectangle(XI, Yl, X2, Y2) end; Теперь можно объявить интерфейсный, объект класса TPainter, чтобы с его помощью нарисовать окружность и квадрат:
procedure TForm1.PaintBoxIPaint(Sender: TObject);
var
 Painter: IPaint;
begin
 Painter := TPainter.Create;
 Painter.CirclePaint(PaintBoxl.Canvas, 10, 0, 10);
 Painter.RectPaint(PaintBoxl.Canvas, 40, 0, 60, 20);
end;


Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 9 Августа 2013
Просмотров:

Урок 73 - Указатели Урок 75 - Создание и использование интерфейса (часть 2/2)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.