Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 82 - Работа с памятью в системе Windows32 (часть 3/3)

Clear - очистка хранилища, установление его размера в нуль. AddItems, GetItems, SetItems - добавление, запрос и установка блока элементов. SaveStream, LoadStream - запись и загрузка хранилища в/из потока. Параметр Compression в этих процедурах означает следующее 0 - компрессия не производится, и хранилище записывается в линейном натуральном виде; 1 - наименьшая степень компрессии; 9 - наивысшая степень компрессии. Число между 1..9 - произвольная степень компрессии.

// TBaseStorage
// Базовый класс для хранилищ
type
 TBaseStorage = class(TObject)
 public
  property Item[Ind: Cardinal]: Pointer read GetItem; default;
  property ItemSize: Cardinal read FItemSize;
  property Count: Cardinal read FCount write SetCount;
 public
  procedure Clear; virtual; abstract;
  procedure AddItems(Items: Pointer; Count: Cardinal); virtual; abstract;
  procedure SetItems(Items: Pointer; Index, Count: Cardinal); virtual;
   abstract;
  procedure GetItems(Items: Pointer; Index, Count: Cardinal); virtual;
   abstract;
  procedure SaveStream(Stream: TStream; Compression: Integer); virtual;
   abstract;
  procedure LoadStream(Stream: TStream; Compression: Integer; Count:
   Cardinal);
   virtual; abstract;
 end;
Линейное хранилище
Линейное хранилище имеет линейное адресное пространство буфера, однако нуждается в указаниии максимальной емкости, пусть даже и очень большой.
Capacity - запрос и установка максимальной емкости хранилища. При установке емкости хранилища, все ранее хранимые данные теряются.
Memory - запрос указателя на линейный участок памяти, в котором хранятся данные, может быть использован в вычислительных алгоритмах.
Create - конструктор, в котором необходимо указать размер хранимого элемента.
// TLinearStorage
// Линейное хранилище
type
 TLinearStorage = class(TBaseStorage)
 public
  property Capacity: Cardinal read FCapacity write SetCapacity;
  property Memory: Pointer read FMemory;
 public
  procedure Clear; override;
  procedure AddItems(Items: Pointer; Count: Cardinal); override;
  procedure SetItems(Items: Pointer; Index, Count: Cardinal); override;
  procedure GetItems(Items: Pointer; Index, Count: Cardinal); override;
  procedure SaveStream(Stream: TStream; Compression: Integer); override;
  procedure LoadStream(Stream: TStream; Compression: Integer; Count:
   Cardinal);
   override;
 public
  constructor Create(AItemSize: Cardinal);
  destructor Destroy; override;
 end;
Секционное хранилище
Секционное хранилище хранит данные в кусочно-линейном буфере состоящем из участков одинакового размера. Хранилище не требует указания максимальной емкости, но взамен не позволяет обращаться к элементам как к массиву данных.
Block - список указателей на блоки, из которых состоит хранилище.
BlockSize - размер блоков, измеряемый в числе хранимых элементов.
Create - конструктор, в котором необходимо указать размер хранимого элемента в байтах и размер блока хранения.
// TSectionStorage
// Секционное хранилище
type
 TSectionStorage = class(TBaseStorage)
 public
  property Blocks: TList read FBlocks;
  property BlockSize: Cardinal read FBlockSize;
 public
  procedure Clear; override;
  procedure AddItems(Items: Pointer; Count: Cardinal); override;
  procedure SetItems(Items: Pointer; Index, Count: Cardinal); override;
  procedure GetItems(Items: Pointer; Index, Count: Cardinal); override;
  procedure SaveStream(Stream: TStream; Compression: Integer); override;
  procedure LoadStream(Stream: TStream; Compression: Integer; Count:
   Cardinal);
   override;
 public
  constructor Create(AItemSize: Cardinal; ABlockSize: Cardinal);
  destructor Destroy; override;
 end;
Первый пример демонстрирует эффективность менеджера кучи Delphi перед стандатным менеджером кучи Windows. На компьютерах, которые были мне доступны, тест показывал более чем четырехкратное превосходство менеджера кучи Delphi над менеджером кучи Windows.
Следующий пример содержит исходные тексты библиотеки потоковых хранилищ и тест, сравнивающий два потоковых хранилища, а также объекты TMemoryStream и TFileStream. Тест содержит один параметр, который вы можете регулировать - число добавляемых объектов. Увеличивайте этот параметр вдвое при каждом запуске теста и наблюдайте за поведением всех четырех объектов, особенно объекта TMemoryStream. Пока массив данных помещается в оперативной памяти, результаты этого объекта будут прекрасными, однако после того как массив перестанет помещаться в ОЗУ, объект начинает резко сдавать свои позиции, а вскоре перестает работать совсем. Когда же он работает на пределе возможностей, он создает помехи при выделении памяти - именно из-за этого тест желательно перезапускать.
Вообще с объектом TMemoryStream связаны странные, необъяснимые истории. Как-то раз автор имел несчастье использовать этот объект в одной из своих программ для накопления потока данных с модема. Через некоторое время после запуска программа зависала сама и, кроме того, подвешивала Windows NT. Анализ с помощью диспетчера задач показал, что в процессе жизнедеятельности программы, она занимает все новые и новые участки памяти.
Поиск ошибок ни к чему ни привел, однако в конце концов пришлось обратить внимание на странности в поведении объекта TMemoryStream. Пришлось создать свой поток THeapStream путем формальной замены функций семейства Global... на функции GetMem, FreeMem, ReallocMem - то есть заменой стандартного менеджера кучи Windows на менеджер кучи Delphi. После этого все странности при работе программы исчезли.
Скорее всего это было связано с очень сильной дефрагментацией памяти, так как заполнение объекта TMemoryStream данными приводит к постоянному перераспределению участков памяти с разными размерами. От такой дефрагментации помогает только перезагрузка компьютера.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 23 Августа 2013
Просмотров:

Урок 81 - Работа с памятью в системе Windows32 (часть 2/3) Урок 83 - Создание своих компонентов (часть 1/3)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.