Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 2
Всего онлайн: 2
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 83 - Создание своих компонентов (часть 1/3)

Дельфи имеет открытую архитектуру - это значит, что каждый программист волен усовершенствовать эту среду разработки, как он захочет. К стандартным наборам компонентов, которые поставляются вместе с Дельфи можно создать еще массу своих интересных компонентов, которые заметно упростят вам жизнь (это я вам гарантирую). А еще можно зайти на какой-нибудь крутой сайт о Дельфи и там скачать кучу крутых компонентов, и на их основе сделать какую-нибудь крутую прогу. Так же компоненты освобождают вас от написания "тысячи тонн словесной руды". Пример: вы создали компонент - кнопку, при щелчке на которую данные из Memo сохранятся во временный файл. Теперь как только вам понадобится эта функция вы просто ставите этот компонент на форму и наслаждаетесь результатом. И не надо будет каждый раз прописывать это, для ваших новых программ - просто воспользуйтесь компонентом.

Первым делом нужно ответить себе на вопрос: "Для чего мне этот компонент и что он будет делать?". Затем необходимо в общих чертах продумать его свойства, события, на которые он будет реагировать и те функции и процедуры, которыми компонент должен обладать. Затем очень важно выбрать "предка" компонента, то есть наследником какого класса он будет являться. Тут есть два пути. Либо в качестве наследника взять уже готовый компонент (то есть модифицировать уже существующий класс), либо создать новый класс. Для создания нового класса можно выделить 4 случая:

Создание Windows-элемента управления (TWinControl)
Создание графического элемента управления (TGraphicControl)
Создание нового класса или элемента управления (TCustomControl)
Создание невизуального компонента (не видимого) (TComponent)

Теперь попробую объяснить что же такое визуальные и невизуальные компоненты. Визуальные компоненты видны во время работы приложения, с ними напрямую может взаимодействовать пользователь, например кнопка Button - является визуальным компонентом. Невизуальные компоненты видны только во время разработки приложения (Design-Time), а во время работы приложения (Run-Time) их не видно, но они могут выполнять какую-нибудь работу. Наиболее часто используемый невизуальный компонент - это Timer.

Итак, что бы приступить от слов к делу, попробуем сделать какой-нибудь супер простой компонент (только в целях ознакомления с техникой создания компонентов), а потом будем его усложнять.

Создание пустого модуля компонента шаг я буду исходя из устройства Дельфи 7, в других версиях этот процесс не сильно отличается. Давайте попробуем создать кнопку, у которой будет доступна информация о количестве кликов по ней. Чтобы приступить к непосредственному написанию компонента, вам необходимо сделать следующее:

Закройте проекты, которые вы разрабатывали (формы и модули) В основном меню выберите Component -> New Component...
Перед вами откроется диалоговое окно с названием "New Component" В поле Ancestor Type (тип предка) выберите класс компонента, который вы хотите модифицировать. В нашем случае вам надо выбрать класс TButton В поле Class Name введите имя класса, который вы хотите получить. Имя обязательно должно начинаться с буквы "T". Мы напишем туда, например, TCountBtn В поле Palette Page укажите имя закладки на которой этот компонент появиться после установки. Введем туда MyComponents (теперь у вас в Делфьи будет своя закладка с компонентами!). Поле Unit File Name заполняется автоматически, в зависимости от выбранного имени компонента. Это путь куда будет сохранен ваш модуль. В поле Search Path ничего изменять не нужно. Теперь нажмите на кнопку Create Unit и получите следующее:

unit CountBtn;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TCountBtn = class(TButton)

 private
  { Private declarations }

 protected
  { Protected declarations }

 public
  { Public declarations }

 published
  { Published declarations }
 end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('MyComponents', [TCountBtn]);
end;

end.
Что же здесь написано? да собственно пока ничего интересного. Здесь объявлен новый класс TCountBtn и процедура регистрации вашего компонента в палитре компонентов.

Директива Private. Здесь вы будете писать все скрытые поля которые вам понадобятся для создания компонента. Так же в этой директиве описываются процедуры и функции, необходимые для работы своего компонента, эти процедуры и функции пользователю не доступны. Для нашего компонент мы напишем туда следующее (запись должна состоять из буквы "F" имени поля: тип этого поля):
FCount:integer;
Буква "F" должна присутсвовать обязательно. Здесь мы создали скрытое поле Count, в котором и будет храниться число кликов по кнопке. Директива Protected. Обычно я здесь пишу различные обработчики событий мыши и клавиатуры. Мы напишем здесь следующую строку:
procedure Click; override;
Это указывает на то, что мы будем обрабатывать щелчок мыши по компоненту. Слово "override" указывает на то, что мы перекроем стандартное событие OnClick для компонента предка.

В директиве Public описываются те процедуры и функции компонента, которые будут доступны пользователю. (Например, в процессе написания кода вы пишите имя компонента, ставите точку и перед вами список доступных функций, объявленных в диретиве Public). Для нашего компонента, чтобы показать принцип использования этой директивы создадим функцию - ShowCount, которая покажет сообщение, уведомляя пользователя сколько раз он уже нажал на кнопку. Для этого в директиве Public напишем такой код:
procedure ShowCount;
Осталась последняя директива Published. В ней также используется объявления доступных пользователю, свойств и методов компонента. Для того, чтобы наш компонент появился на форме необходимо описать метод создания компонента (конструктор), можно прописать и деструктор, но это не обязательно. Следует обратить внимание на то, что если вы хотите, чтобы какие-то свойства вашего компонента появились в Инспекторе Объектов (Object Inspector) вам необходимо описать эти свойства в директиве Published. Это делается так: property Имя_свойства (но помните здесь букву "F" уже не нужно писать), затем ставиться двоеточие ":" тип свойства, read процедура для чтения значения, write функция для записи значения;. Но похоже это все сильно запутано. Посмотрите, что нужно написать для нашего компонента и все поймете: constructor Create(aowner:Tcomponent);override; //Конструктор property Count:integer read FCount write FCount; //СвойствоCount Итак все объявления сделаны и мы можем приступить к написанию непосредственно всех объявленных процедур.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 23 Августа 2013
Просмотров: 6801

Урок 82 - Работа с памятью в системе Windows32 (часть 3/3) Урок 84 - Создание своих компонентов (часть 2/3)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил: Denismen [Новичок] Дата: 2013-09-27
Очень полезный урок.
аватар Добавил(а): Wera00 [Новичок] Дата: 2016-04-21
Создание компонентов для собственных нужд. Это хорошо но не так уж нужно