Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 84 - Создание своих компонентов (часть 2/3)

Начнем с написания конструктора. Это делается примерно так:

constructor TCountBtn.Create(aowner:Tcomponent);
begin
 inherited create(Aowner);
end;
Здесь в принципе понимать ничего не надо. Во всех своих компонентах я писал именно это (только класс компонента менял и все). Также сюда можно записывать любые действия, которые вы хотите сделать в самом начале работы компонента, то есть в момент установки компонента на форму. Например можно установить начальное значение нашего свойства Count. Но мы этого делать не будем. Теперь мы напишем процедуру обработки щелчка мышкой по кнопке:
procedure Tcountbtn.Click;
begin
 inherited click;
 FCount:=FCount+1;
end;
"Inherited click" означает, что мы повторяем стандартные методы обработки щелчка мышью (зачем напрягаться и делать лишнюю работу:)). У нас осталась последняя процедура ShowCount. Она может выглядеть примерно так:
procedure TCountBtn.ShowCount;
begin
 Showmessage('По кнопке '+ caption+' вы сделали: '+inttostr(FCount)+' клик(а/ов)');
end;
Здесь выводится сообщение в котором показывается количество кликов по кнопке (к тому же выводится имя этой кнопки, ну это я добавил только с эстетической целью). И если вы все поняли и сделали правильно, то у вас должно получится следующее:
unit CountBtn;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;
 
type
 TCountBtn = class(TButton)
 private
  { Private declarations }
 FCount: integer;
 protected
  { Protected declarations }
 procedure Click;override;
 public
  { Public declarations }
 procedure ShowCount;
 published
  { Published declarations }
 property Count:integer read FCount write FCount;
 constructor Create(aowner:Tcomponent); override;
 end;
 
procedure Register;
 
implementation
 
procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Mihan Components', [TCountBtn]);
end;
 
constructor TCountBtn.Create(aowner:Tcomponent);
begin
 inherited create(Aowner);
end;
 
procedure Tcountbtn.Click;
begin
 inherited click;
 FCount:=FCount+1;
end;
 
procedure TCountBtn.ShowCount;
begin
 Showmessage('По кнопке '+ caption+' вы сделали: '+inttostr(FCount)+' клик(а/ов)');
end;

end.
Скорее сохраняйтесь, дабы не потерять случайным образом байты набранного кода:)).

Если вы сумели написать и понять, все то что здесь предложено, то установка компонента не должна вызвать у вас никаких проблем. Все здесь делается очень просто. В главном меню выберите пункт Component -> Install Component. перед вами открылось диалоговое окно Install Component. В нем вы увидите две закладки: Into exsisting Package и Into new Package. Вам предоставляется выбор установить ваш компонент в уже существующий пакет или в новый пакет соответственно. Мы выберем в уже существующий пакет.

В поле Unit File Name напишите имя вашего сохранненого модуля (естественно необходимо еще и указать путь к нему), а лучше воспользуйтесь кнопкой Browse и выберите ваш файл в открывшемся окне.
В Search Path ничего изменять не нужно, Делфьи сама за вас все туда добавит.
В поле Package File Name выберите имя пакета, в который будет установлен ваш компонент. Мы согласимся с предложенным по умолчанию пакетом.
Теперь нажимаем кнопочку Ok. И тут появиться предупреждение Package dclusr30.dpk will be rebuilt. Continue? Дельфи спрашивает: "Пакет такой-то будет изменен. Продолжить?". Конечно же надо ответить "Да". И если вы все сделали правильно, то появиться сообщение, что ваш компонент установлен. Что ж можно кричать Ура! Это ваш первый компонент.

Создание свойств своего типа Теперь мы попробуем создать свойство нестандартного типа. Рассмотрим это на примере метки - TLabel. У этого компонента есть такое свойство: Alignment. Оно может принимать следующие значения: taLeftJustify, taCenter, taRightJustify. Приступаем к созданию свойства. Ничего интересного мне придумать не удалось, но тем не менее я вам покажу это на примере того свойства, которое я придумал. Оно очень простое и поможет вам разобраться. Свойство будет называться ShowType (тип TShowTp), в нашем компоненте оно будет отвечать за отображение свойства Count. Если пользователь установит свойство ShowType в Normal, то кнопка будет работать, как и работала. А если пользователь присвоит этому свойтсву значение CountToCaption, то количество кликов, будет отображаться на самой кнопке.
Для начале нам необходимо объявить новый тип. Описание типа нужно добавить после слова Type. Вот так это выглядело вначале:
type
TCountBtn = class(TButton)
Вот так это должно выглядеть:
type
 TShowTp = (Normal, CountToCaption);
 TCountBtn = class(TButton)
Здесь мы объявили новый тип TShowTp, который может принимать только два значения. Все значения, которые вы хотите добавить перечисляются через запятую. Теперь нам понадобиться создать поле этого типа. Это мы уже умеем и делать и поэтому не должно вызвать никаких сложностей. В директиву Private напишите:
FShowType:TShowTp;
Мы создали поле ShowType, типа TShowTp. Конечно же необходимо добавить это свойство в инспектор объектов:
property ShowType: TshowTp read FshowType write FShowType;
Ну и наконец, чтобы наш компонент реагировал на изменение этого свойства пользователем надо слегка изменить обработчик события OnClick. После небольшой модификации он может иметь примерно такой вид:
procedure Tcountbtn.Click;
begin
 inherited click;
 FCount:=Fcount+1;
 if ShowType = Normal then
  Caption:=Caption;
 if ShowType = CountToCaption then
  Caption:='Count= '+inttostr(count);
end;
Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 23 Августа 2013
Просмотров: 5336

Урок 83 - Создание своих компонентов (часть 1/3) Урок 85 - Создание своих компонентов (часть 3/3)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.