Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 8
Всего онлайн: 8
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 85 - Создание своих компонентов (часть 3/3)

Объясню что произошло. Вначале мы увеличиваем счетчик на единицу. Затем проверяем какое значение имеет свойство ShowType. Если Normal, то ничего не делаем, а если CountToCaption, то в надпись на кнопке выводим количество кликов. Не так уж и сложно как это могло показаться с первого раза. Имплантируем таймер в компонент Очень часто бывает, что вам необходимо вставить в компонент, какой-нибудь другой компонент, например, таймер. Как обычно будем рассматривать этот процесс на конкретном примере. Сделаем так, что через каждые 10 секунд значение счетчика кликов будет удваиваться. Для этого мы встроим таймер в нашу кнопку. Нам понадобиться сделать несколько несложных шагов.

После раздела uses, где описаны добавленные в программу модули, объявите переменную типа TTimer. Назовем ее Timer. Приведу небольшой участок кода:

unit CountBtn;

interface
    
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;
    
var Timer: TTimer;
type
Дальше в директиву Protected необходимо добавить обработчик события OnTimer для нашего таймера. Это делается так:
procedure OnTimer(Sender: TObject);
Поскольку наш таймер это не переменная, а компонент, его тоже надо создать, для этого в конструктор нашей кнопки напишем:
constructor TCountBtn.Create(aowner:Tcomponent);
begin
 inherited create(Aowner);
 Timer:=TTimer.Create(self);
 Timer.Enabled:=true;
 Timer.OnTimer:=OnTimer;
 Timer.Interval:=10000;
end;
Здесь создается экземпляр нашего таймера и его свойству Iterval (измеряется в миллисекундах) присваивается значение 10000 (то есть 10 секунд если по простому). Собственно осталось написать саму процедуру OnTimer. Я сделал это так:
procedure TCountBtn.OnTimer(Sender: TObject);
begin
 FCount:=FCount*2;
end;
Вот примерно то, что у вас должно получиться в конце:
unit CountBtn;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;
 
var Timer: TTimer;
type
 TShowTp = (Normal, CountToCaption);
 TCountBtn = class(TButton)
 
 private
 { Private declarations }
 
 FCount:integer;
 FShowType:TShowTp;

 protected
 { Protected declarations }
 procedure OnTimer(Sender: TObject);
 procedure Click;override;

 public
 { Public declarations }
 procedure ShowCount;

 published
 { Published declarations }
 property Count:integer read FCount write FCount;
 constructor Create(aowner:Tcomponent);override;
 property ShowType: TshowTp read FshowType write FShowType;
end;
 
procedure Register;
 
implementation
 
procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Mihan Components', [TCountBtn]);
end;
 
constructor TCountBtn.Create(aowner:Tcomponent);
begin
 inherited create(Aowner);
 Timer:=TTimer.Create(self);
 Timer.Enabled:=false;
 Timer.OnTimer:=OnTimer;
 Timer.Interval:=1000;
end;
 
procedure Tcountbtn.Click;
begin
 inherited click;
 FCount:=Fcount+1;
 Timer.Enabled:=true;
 if ShowType = Normal then
 Caption:=Caption;
 if ShowType = CountToCaption then
  Caption:='Count= '+inttostr(count);
end;
 
procedure TCountBtn.ShowCount;
begin
 Showmessage('По кнопке '+ caption+' вы сделали: '+inttostr(FCount)+' клик(а/ов)');
end;
 
procedure TCountBtn.OnTimer(Sender: TObject);
begin
 FCount:=FCount*2;
end;
 
end.
Если у вас что-то не сработало, то в начале проверьте все ли у вас написано правильно. Затем проверьте может у вас не хватает какого-нибудь модуля в разделе Uses.

Переустановка компонента
Очень часто бывает необходимо переустановить ваш компонент. Если вы попробуете сделать это путем выбора Component->Install Component, то Дельфи вас честно предупредит о том, что пакет уже содержит модуль с таким именем. Перед вами открывается окно с содержимым пакета. В нем вы должны найти имя вашего компонента и удалить его (либо нажать кнопочку Remove). Теперь в пакете уже нет вашего компонента. Затем проделайте стандартную процедуру по установке компонента.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 23 Августа 2013
Просмотров: 5995

Урок 84 - Создание своих компонентов (часть 2/3) Урок 86 - Оператор Case

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил: RinDproramer [Новичок] Дата: 2013-09-03
Как называется компонент, который есть в самом Delphi(среда разр.), где расположены вкладки, а точнее этот компонент изображает вкладки?
аватар Добавил: RinDproramer [Новичок] Дата: 2013-09-03
Как называется компонент, который есть в самом Delphi(среда разр.), где расположены вкладки, а точнее этот компонент изображает вкладки?
аватар Добавил: RinDproramer [Новичок] Дата: 2013-09-03
Ой, случайно два раза написал.
аватар Добавил: мультик [Новичок] Дата: 2013-09-25
аватар Добавил: Denismen [Новичок] Дата: 2013-09-27