Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 2 - Простые примитивы

  В прошлом уроке мы рассмотрели инициализацию OpenGL. Этот урок будет посвящён рисованию и раскрашиванию простых примитивов: точка, линия, треугольник и квадрат. В нашем прошлом примере изменим формат пиксела.

После строки

FillChar (pfd, SizeOf (pfd), 0);
Допишем:
pfd.dwFlags := PFD_DRAW_TO_WINDOW or PFD_SUPPORT_OPENGL or PFD_DOUBLEBUFFER;
Мы сообщили системе, что будет использоваться двойная буферизация. Это необходимо для того чтоб изображение не мерцало.

В процедуре создания Формы напишите:
glEnable(GL_DEPTH_TEST); // включаем проверку разрешения фигур (впереди стоящая закрывает фигуру за ней) 
glDepthFunc(GL_LEQUAL); //тип проверки
Далее в обработчике события Form1 OnResize создадим процедуру перерисовки нашего окна.
glViewport(0, 0, ClientWidth, ClientHeight); //выделяем область куда будет выводиться наш буфер
glMatrixMode ( GL_PROJECTION ); //переходим в матрицу проекции
glLoadIdentity; //Сбрасываем текущую матрицу
glFrustum ( -1 , 1 , -1 , 1 , 1.25 , 100.0 ); //Область видимости
glMatrixMode ( GL_MODELVIEW ); // переходим в модельную матрицу
glLoadIdentity; //Сбрасываем текущую матрицу
gluLookAt(5,5,5,0,0,0,0,0,1); //позиция наблюдателя
InvalidateRect ( Handle,nil,False ); //перерисовка формы
Функция glFrustum имеет 6 параметров, первые 4 из них, это границы отсечения: верхняя, правая, нижняя, левая. Последние 2 параметра – это передняя и задняя граница отсечения.

Функция gluLookAt имеет 9 параметров, первые 3 из них - позиция наблюдателя (x, y, z), следующие 3 параметра – точка наблюдения (x, y, z) и последние 3 параметра – вектор верха.

InvalidateRect ( Handle,nil,False ); перерисовывает форму гораздо быстрее, чем Form1.Repaint.

Для того, чтобы наше окно обновлялось надо вызвать процедуру FormResize до отрисовки примитивов.
FormResize(Sender); //процедура обновления
  Всё, с приготовлением мы закончили, Теперь давайте приступим к рисованию примитивов и начнём мы с точки. Все фигуры рисуются в логических скобках glBegin(param); и glEnd; где param – тип рисуемого примитива.

glBegin() может иметь один из следующих параметров:
 • GL_PONTS - точка
 • GL_LINES - линия
 • GL_TRIANGLES - треугольник
 • GL_QUADS - квадрат
 • GL_POLYGON – многоугольник
Каждая вершина задаётся функцией glVertex3f(x, y ,z) и может иметь вид: glVertex3fv(@массив) , glVertex3i(x, y ,z) с параметрами типа integer.

  Теперь нарисуем точку, в процедуре FormPaint после очистки буфера цвета запишем следующий код:
glPointSize(20); // размер точки

glBegin(GL_POINTS);
glVertex3f(-2,5,1);
glEnd;
Точка

  Вот мы и получили очень большую точку в 20 пикселов :). Теперь давайте изменим цвет точки функцией glColor3f(R,G,B);
Эту функцию следует вызывать перед заданием позиции каждой вершины.

Раскрасим в красный цвет:
glPointSize(20); // размер точки

glBegin(GL_POINTS);
glColor3f(1,0,0); glVertex3f(-2,5,1);
glEnd;
Красная точка

  Точку мы нарисовали. Теперь нарисуем линию. Делается это точно так же как и точку. Т.к. линия состоит из 2 вершин то функцию glVertex3f(x, y ,z) будем вызывать 2 раза:
glBegin(GL_LINES); //рисуем линию
glColor3f(1,0,0); {раскрасим первую вершину} glVertex3f(-1,0,1); //позиция первой вершины
glColor3f(0,1,0); {раскрасим вторую вершину}  glVertex3f(-4,5,1); //позиция второй вершины
glEnd;
Допишем этот код и получим:

Линия

OpenGL сам делает плавное перетекание цвета между вершинами. Поучается довольно красиво.

Не хватает квадрата и треугольника. Давайте нарисуем!
glBegin(GL_TRIANGLES); //рисуем треугольник
glColor3f(1,0,0); glVertex3f(0,5,1); //первая вершина
glColor3f(0,1,0); glVertex3f(1,4,1); //вторая вершина
glColor3f(0,1,0); glVertex3f(-1,4,1); //третья вершина
glEnd;

glBegin(GL_QUADS); //рисуем квадрат
glColor3f(1,0,0); glVertex3i(-1,1,0); //первая вершина
glColor3f(0,1,0); glVertex3f(1,1,-0); //вторая вершина
glColor3f(0,1,1); glVertex3f(1,-1,-0); //третья вершина
glColor3f(0,0,1); glVertex3f(-1,-1,0); //четвёртая вершина
glEnd;
Фигуры

Вроде бы получилось.

  В примере данного урока я сделал небольшое дополнение: при нажатии стрелки вправо вся система координат поворачивается вправо функцией glRotatef(угол, x, y, z) где x, y, z – координаты оси поворота, а при нажатии на стрелку влево, то вся система координат поворачивается влево.

Можете поэкспериментировать и нарисовать что-нибудь другое.

  В следующем уроке мы будем работать с освещением и нарисуем объёмные геометрические фигуры с падающим на них светом.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы скачать.

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Клящицкий Виталий
Опубликовано: 13 Мая 2012
Просмотров:

Урок 1 - Инициализация OpenGL Урок 3 - Объёмные фигуры

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): Drimer [Новичок] Дата: 2012-12-05
в примере одно ))) а тут другоє))))
аватар Добавил(а): Doggy [Новичок] Дата: 2013-01-11
не пойму зачем FormResize(Sender). Рисунок с ней рябит при перетаскивании формы, а без нее все норм (рисунок сохраняется). И еще - что это за wglMakeCurrent(0,0); - в первом уроке он есть а во втором он тупо мешает (с этой строкой не работает прога)
аватар Добавил(а): Doggy [Новичок] Дата: 2013-01-11
а, и еще - что такое SwapBuffers(Canvas.Handle); в первом уроке его небыло
аватар Добавил(а): Doggy [Новичок] Дата: 2013-01-12
аааааа!!!!! она вертится !!! круто!!!! я еще добавил воторой угол поворота и завязал его на клавиши вверх/вниз. теперь наиграться не могу
аватар Добавил: Klesh [Программист] Дата: 2013-01-12
wglMakeCurrent(0,0); - удаляет созданный контекст воспроизведения. В первом уроке мы просто инициализировали OpenGL ничего не рисуя, поэтому контекст нам был не нужен. В этом уроке используется двойная буферизация, чтобы не было мерцания, сначала сцена отрисовывается в задний буфер, а затем разом выводится в передний, то есть на форму. Эту процедуру выполняет функция SwapBuffers(Canvas.Handle);
аватар Добавил(а): Doggy [Новичок] Дата: 2013-01-12
ясно. спасибо. я правда пока еще плохо понимаю что такое контекст воспроизведения, но будем постепенно разбираться.
аватар Добавил: susczanski [Новичок] Дата: 2013-04-04
і, все-таки, для чого FormResize? Чому не можна той код прописувати відразу в FormPaint?
аватар Добавил: susczanski [Новичок] Дата: 2013-04-05
Переведу, наверно так понятнее. В Ваших в уроках все основные действия (оброботка клавиатуры, мыши, прорисовка и т.д.) выполняются в процедуре formpaint. Мне же в проэкте надо создать цыкл, в конце которого должна выполняться прорисовка 3-д. Пробовал вызывать с цыкла formpaint, что-то не так. Пробовал всю прорисовку всунуть всам ц жикл но тогда глючит formresize. Подскажите, пожалуйста, что делат?
аватар Добавил: Klesh [Программист] Дата: 2013-04-07
Конечно можно и засунуть код FormResize в FormPaint, это я так сделал чтоб было удобнее и за одно обрабатывалось сжатие/растяжение формы, оно и так обработается но это будет не синхронно . Здесь замкнутый цыкл сначала при создании формы она перерисовывается, выполняется FromPaint, следовательно выполнится FormResize, а там есть функция InvalidateRect ( Handle,nil,False ); которая опять все сотрёт с формы и её придется снова перерисовывается (FormPaint) и так по кругу. Вам надо стереть InvalidateRect и вставить в конец вашего цикла тогда форма перересуется 1 раз.
аватар Добавил: Klesh [Программист] Дата: 2013-04-07
и еще цыкл который вы хотите сделать не должен быть в FormPaint или FornResize, например в обработчике нажатия на кнопку.
аватар Добавил: susczanski [Новичок] Дата: 2013-04-08
Супер, спасибо Но возник новый вопрос: в NeHe прочитал, что для координатов полигонов можно использовать нецелые числа, а компилятор говорит ноборот, только целые. В то же время для объемных фигур можно и числа с плавающей точкой. Правда ли это, и почему так?
аватар Добавил: susczanski [Новичок] Дата: 2013-04-08
А как сделать так, чтоб вместо формы графика была на Image? Просто заменить Handle на Image1.Canvas.Handle не получаеться...
аватар Добавил: Klesh [Программист] Дата: 2013-04-10
Да можно передавать вещественные числа, у вас скорее всего ошибка в типе переменной которую вы передаёте или или используете функцию которая принимает только целый тип(glVertex3i(x,y,z: integer)). Последняя буква в названии функции говорит о типе передаваемых данных: i - integer, f - Single и все вещественные типы (Double тоже), fv - ссылка(Pointer). Попробуйте glVertex3f(x,y,z: Single).
аватар Добавил: Klesh [Программист] Дата: 2013-04-10
На Image выводить не получится, не знаю почему вывести можно например на Panel или на кнопку. Событие OnPaint есть только у формы, а значит на другие компоненты выводить привычный способом не получится. Нужно создать таймер с интервалом 1 мс и туда прописать процедуру рисования, в нашем случае FormPaint(Sender); и параметр функции получения дескриптора - DC:= GetDC(Handle); заменить на Panel1.Handle, тоже самое сделать и при выводе буферов SwapBuffers(), но параметром будет уже DC, в FormResize закоментировать строчку InvalidateRect ( Handle,nil,False ); и изменить параметры функций: glViewport, gluPerspective на аналогичные Panel. Например glViewport(0, 0, Form1.ClientWidth, Form1.ClientHeight); заменить на glViewport(0, 0, Panel.Width, Panel.Height);. производительность падает в десятки раз, но это незаметно
аватар Добавил(а): почти человек [Новичок] Дата: 2014-04-14
не знаю почему, но у меня выводится только пустая форма, хотя выполнял всё по инструкции.
аватар Добавил(а): kuza2011zaika [Новичок] Дата: 2015-04-19
У меня форма вся пустая. Почему так?
аватар Добавил(а): R1D16ST29 [Новичок] Дата: 2015-08-06
glutSolidCube(1); почему то не знает как оператор, а другие (от opengl) знает
аватар Добавил(а): Nesf [Новичок] Дата: 2017-03-14
Если у вас выводится пустая форма, то у вас включился режим двойной буферизации, поэтому в конце обработчика события OnPaint следует написать команду SwapBuffers;
аватар Добавил(а): dimonsky [Новичок] Дата: 2017-07-03
GetDC(handle) вместо canvas.handle, и убрать вызов FormResize. Тогда получается конфетка.