Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 2
Всего онлайн: 2
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Создание компонентов в Run-Time
Итак, рассмотрим на первый взгляд сложный вопрос о создании компонентов в runtime (то есть во время работы программы). Но на самом деле этот вопрос довольно просто решается.

Давайте вместе попробуем написать код, чтобы при нажатии на кнопку на форме появлялось текстовое поле с каким-нибудь текстом. Для этого надо проделать следующие действия: объявить переменную необходимого вам типа компонента, в нашем случае TEdit, затем необходимо описать процедуру Create для нашей переменной, задать обязательное свойство Parent (то есть где появится наш компонент), ну и установить необязательные параметры типа высоты, ширины и т.д. Лучше разбираться на конкретном примере, так что смотрите какой у меня получился код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x:TEdit; // объявляем переменную типа TEdit
begin
 x:=TEdit.create(self);// создаем экземпляр компонента
 x.parent:=form1;// текстовое поле появится на форме 
 x.left:=10;
 x.top:=10;
 x.Width:=250;
 x.Text:='Привет компонент появился сам!!!';
end;
Как вы видите все очень просто. Поупражняйтесь с различными параметрами.

Процессы создания визуальных и невизуальных компонентов несколько отличаются (последний попроще будет). Поскольку Edit мы уже создали (а это как раз визуальный компонент), теперь будем создавать невизуальный компонент, например FontDialog. Поставьте на форму еще кнопку. Обработчик события OnClick может выглядеть так:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var y:TFontDialog; // объявляем переменную типа TFontDialog
begin
 y:=TFontdialog.Create(self);
 y.Execute; //только для демонстрации. Показать что работает.
end;
Вы свободно можете изменять любые свойства компонента, созданного во время работы приложения.

Теперь мы попробуем вместе проделать такую вещь: мы отсортируем находящиеся в Memo данные. Для этого поставьте на форму Memo и напишите в ней 4 строки, например:

Memo4
Memo1
Memo3
Memo2

Поскольку само Memo сортировать данные не умеет, то нам придется во время работы программы создать какую-нибудь переменную абстрактного класса TStringList (этот класс сортировать умеет), затем присвоить этому классу строки из Memo, отсортировать их и присвоить их обратно Memo. Поставим еще одну кнопку на форму, которая будет запускать процесс. Код получится примерно таким:
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var t:TStringList;
begin
 t:=TStringList.Create; //создаем
 t.AddStrings(memo1.lines); //присваиваем переменной t строки из Memo
 t.Sort; // сортируем
 memo1.Clear;
 memo1.Lines.AddStrings(t); // присваиваем memo уже отсортированные строки
end;
Теперь рассмотрим еще один вопрос, касающийся создания компонентов в Run-time. Допустим вам надо создать 20 полей для ввода текста (Edit) и еще десять меток (Label), не будете же вы 20 раз писать одно и тоже для каждого edit'a. В этой ситуации есть очень элегантный выход: воспользоваться массивом компонентов. В общем виде объявление массива компонентов может выглядеть так: имя_переменной:array[нижний_индекс..верхний_индекс] of тип_компонента. Теперь поупражняемся в этом. Создайте новое приложение. На форму поместите только кнопку. Обработчик события OnClick которой у меня получился таким:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a:array[1..20] of TEdit; // массив элементов Edit
 b:array[1..10] of TLabel; //массив меток
 i,j:integer;
begin
 for i:=1 to 20 do begin
 a[i]:=TEdit.create(self);
 a[i].parent:=form1;
 a[i].left:=10;
 a[i].text:='элемент # '+inttostr(i);
 a[i].top:=i*20;
end;
for j:=1 to 10 do begin
 b[j]:=TLabel.create(self);
 b[j].parent:=form1;
 b[j].left:=200;
 b[j].Caption:='элемент # '+inttostr(j);
 b[j].top:=j*30;
end;
end;
Ну как?! Иногда воспользоваться массивом компонентов очень даже удобно, потому что в массиве обращение к его элементам происходит по индексу, а в обычной ситуации обращение происходит по имени компонента, что не всегда удобно.

Вот и всё, Удачи!

тут
Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 27 Сентября 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.