Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Программа неведимка

В последнее время интерес к программам-невидимкам снова возрос. В первую очередь это связано с появлением у рядовых пользователей WinXP. Эта ОСь, как известно, обладает всеми защитными особенностями линейки NT. И поэтому левые процессы стало "немножко" сложнее прятать от пользователя. Но и появление новых методов сокрытия присутствия существенно прибавилось ;). В данной статья я расскажу о новом способе "невидимости" (причём этот способ хорошо работает как в 9x, так и в XP). Суть его заключается в следующем: мы берём какую-либо программу, которая есть у более чем 90% пользователей и немножко изменяем её. (Из представленного ниже каркаса можно сделать всё что угодно!) Плюсы этого метода очевидны – раз заражённой нами прогой пользуются почти (а лучше без "почти") все, то на неё никто ничего плохого не подумает, к тому же наш кусок кода НИГДЕ НЕ БУДЕТ ВИДЕН. Это актуально особенно для XP, так как в ней куча недокументированных функций (в том числе и для работы с процессами) и NtQuerySystemInformation не самая "опасная" для нас в данной ОСи. Так что осталось только выбрать прогу приступить :). Мой выбор пал на Explorer :). Он есть почти у всех счастливых обладателей виндовОза. Какую его часть мы будем мучить? Ну, например, посмотрим в левый нижний угол :). Да, именно часы станут нашей жертвой.

Для начала немного теории. Наша программка будет состоять из 3-х файлов. (Exe – 1 штука, DLL – 2 штука :)). Нашей задачей будет какая-либо вставка кода в "механизм часов". Лучшее для этого дела место это оконная процедура окна класса TrayClockWClass. После выбора жертвы всё становиться просто. Получается так: Exe будет всё это запускать, одна из ДЛЛок будет содержать хук и проникать в процесс Explorer’а, другая же – будет содержать его новую оконную процедуру. Для проникновения мы воспользуемся SetWindowsHookEx с параметром WH_GETMESSAGE... Но сначала посмотрим на экзэшник. Его целью будет загрузка ДЛЛки с хуком, затем мы подождём немного (sleep(1000)), и пошлём часам мессагу, чтобы попасть в их процесс.

uses 
windows,messages,shellapi;

{$R *.res} 
var h:integer; 
FI:NOTIFYICONDATA; 
i:integer; 
procedure RunStopHook(b:boolean);stdcall;external 'hdll.dll'; // проца в нашей DLL’ке с хуком. 
begin 
RunStopHook(true); 
h := FindWindowEx(0, 0, 'Shell_TrayWnd', nil); 
h := FindWindowEx(h, 0, 'TrayNotifyWnd', nil); 
h := FindWindowEx(h, 0, 'TrayClockWClass', nil); 
sleep(1000); // что бы наша Dll’ка успела загрузиться. 
postmessage(h,wm_paint,0,0); 
zeromemory(@FI,sizeof(FI)); 
FI.cbSize:=sizeof(FI); 
FI.szTip:='Hello temp'; 
FI.uFlags:=NIF_TIP; 
FI.Wnd:=GetDeskTopWindow; 
Shell_NotifyIcon(NIM_ADD,@FI); // у часов мы в дальнейшем поменяем отрисовку (для наглядности) 
Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE,@FI); 
end.
Так-с. Теперь подумаем о реализации ДЛЛки с хуком. Процедура перехвата должна сверять хэндл часов с хэндлом перехватываемого message’а. Если они равны, то ДЛЛка в процессе Explorer’а. И тут мы уже можем менять процедуру окна часов. Но всё по порядку :).
library hdll;

uses 
SysUtils, 
Classes, 
windows, 
messages;

{$R *.res}

var syshook:hhook; // переменная для хука

procedure GetAndSet(h:integer);stdcall; external 'gas.dll'; // процедура из 2-ой ДЛЛки, которая заменит оконную процедуру часов.

function CallWndProc( 
nCode:integer ;	// hook code 
wParam: WPARAM ;	// current-process flag 
lParam: LPARAM // address of structure with message data 
):LRESULT;stdcall; 
var h:integer; 
ok:boolean; // переменная влияющая на снятие хука. 
// т.е. показывающая, что оконная процедура часов изменена) 
begin 
ok:=false; 
H := FindWindowEx(0, 0, 'Shell_TrayWnd', nil); 
H := FindWindowEx(H, 0, 'TrayNotifyWnd', nil); 
// все пэрэнты часов можно узнать с помощью Spy++ 
// (а любителей кодинга отсылаю к MSDN GetParent & WindowFromPoint) 
if tmsg(pointer(lparam)^).hwnd=H then 
begin 
h := FindWindowEx(H, 0, 'TrayClockWClass', nil); // получаем хэндл часов 
loadlibrary('gas.dll'); // загружаем 2-ую ДЛЛку (чтобы она висела в процессе Explorer’а) 
GetAndSet(h); // меняем ему процедуру 
Invalidaterect(h,nil,false); //sendmessage(h,wm_paint,0,0); 
ok:=true; 
end; 
result:=CallNextHookex(syshook,ncode,wparam,lparam); 
if ok then 
UnHookWindowsHookEx(syshook); // отключаем хук 
end;

procedure RunStopHook(b:boolean);export;stdcall; 
begin 
if b 
then SyShook:=Setwindowshookex(WH_GETMESSAGE,@callWndProc,Hinstance,0) 
else unhookwindowshookex(syshook); 
if (syshook=cardinal(-1)) or(syshook=cardinal(0)) then 
messagebox(0,'Suxx','',mb_ok); 
end;

exports RunStopHook;

begin 
end.
Теперь самое интересное – оконная процедура часов. Её можно модифицировать для чего угодно: это может быть и героический житель трои, и клавиатурный шпион, и просто фенка (её, то, я и покажу) . При замене оконной процедуры мы создадим шрифт и им будем выводить время ежесекундно. Так же мы не должны забывать и о старой оконной процедуре, ведь она тоже выполняет не мало функций! (например вызов окна по двойному щелчку на часах и popup по правой кнопке...)
library gas;

uses 
SysUtils, 
Classes,windows,messages,shellapi;

{$R *.res} 
var SavedProc:pointer; 
f:integer; 
procedure MyDraw(h:hwnd); // процедура "канвасинья" 
var s:array[0..20] of char; 
time:_systemtime; 
begin 
s:='hh'':''mm'':''ss'; // маска времени 
SetTextColor(h,$ff0100); // установка цвета текста 
selectObject(h,f); 
GetLocalTime(time); 
GetTimeFormat(LOCALE_USER_DEFAULT,TIME_FORCE24HOURFORMAT,@time,s,s,21); // форматируем строку со временем 
TextOut(h,0,0,@s[0],8); // Выводим строку 
end;

function WinProc(hWnd: HWND; Msg: UINT; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): LRESULT; stdcall; 
var 
http:integer; 
pp:PAINTSTRUCT; 
begin 
case msg of 
WM_PAINT: begin // перехват и обработка 
http:=beginPaint(hwnd, pp); 
MyDraw(http); 
endpaint(hwnd,pp); 
result:=0; 
end; 
wm_timer: begin 
http:=getdc(hwnd); 
MyDraw(http); 
releasedc(hwnd,http); 
result:=0; 
end; 
WM_USER+100: result:=195 +(20 shl 16); // эта фишка оконной процедуры часов. 
// При этом message’е винда ожидает получить ответ о размере часов. 
else result := CallWindowProc(SavedProc,hwnd,msg,wparam,lparam); // если мессага не наша, то пусть её 
// обработает старый обработчик 
end; 
end;

procedure GetAndSet(h:integer);stdcall; 
var 
p,p2:Trect; 
hand,h2:integer; 
begin 
if pointer(getwindowlong(h,GWL_WNDPROC))<>@winProc then 
begin// эта фишка, служет для того чтобы не наделать лишних проц. :] 
SavedProc:=pointer(SetWindowLong(h,GWL_WNDPROC,cardinal(@Winproc))); 
SetTimer(h,0,1000,nil); // создаём таймер 
f := CreateFont(20,25,0,0,FW_THIN,1,1,0,RUSSIAN_CHARSET,OUT_CHARACTER_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, 
DEFAULT_QUALITY ,FF_MODERN ,nil); // Создаём шрифт 
end; 
end;

exports GetAndSet; 
begin 
end.
Приведённую выше процедуру отрисовки хорошо бы использовать для работы с асинхронными сокетами :)

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 29 Декабря 2013
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.