Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Понимание много-поточности в VCL для веб-серверных ISAPI-расширений

В среде Delphi можно создавать высокоэффективные веб-серверные ISAPI-расширения на основе технологии WebBroker. Создайте проект с помощью мастера (New -> Web Server Application - ISAPI DLL). Прилагаемая справочная документация, а так же демонстрационный пример "$(DELPHI)\Demos\Webserv" позволяют достаточно быстро освоиться в приемах написания веб-серверных ISAPI-расширений. На выходе у вас получится обычная DLL (далее по тексту - библиотека).

Сложность заключается в том, что веб-сервер (для ускорения обработки поступающих запросов) вызывает нашу библиотеку в много-поточном режиме. В результате чего на разработчика ложиться ответственность за написание поточно-безопасного кода. Не беспокойтесь, ребята из Borland постарались упростить вам жизнь настолько, насколько это возможно. Когда я понял смысл "обертки" TWebApplication и наследника TISAPIApplication, то был восхищен, и вдохновлен поделиться этими знаниями с вами!

Согласно спецификации ISAPI-расширений, созданная библиотека имеет всего три экспортируемые функции: GetExtensionVersion, HttpExtensionProc, TerminateExtension. Нас интересует только HttpExtensionProc, через которую выполняется вся работа: получение запросов с веб-сервера (Request), обработка и обратная отправка результата (Response).

Итак, рассмотрим весь путь прохождения данных. Запрос веб-сервера поступает через экспортируемую библиотекой функцию HttpExtensionProc в TISAPIApplication через инкапсулированный метод с одноименным названием (объект Application, как и в любом VCL-приложении другого вида, присутствует всегда: создается при инициализации и разрушается при завершении приложения, однако в данном случае имеет тип TISAPIApplication):

function TISAPIApplication.HttpExtensionProc(var ECB: TEXTENSION_CONTROL_BLOCK): DWORD;
var
 HTTPRequest: TISAPIRequest; 
 HTTPResponse: TISAPIResponse;
 { ^ локально объявленные переменные запроса и ответа }
begin
 try
  HTTPRequest := NewRequest(ECB); 
  { ^ инициализация переменной запроса по структуре ECB, полученной от веб-сервера }
  try
   HTTPResponse := NewResponse(HTTPRequest);
   { ^ инициализация переменной ответа }
   try
    if HandleRequest(HTTPRequest, HTTPResponse) then
    { ^ обработка переходит к TWebApplication.HandleRequest }
     Result := HSE_STATUS_SUCCESS
    else Result := HSE_STATUS_ERROR;
   finally
    HTTPResponse.Free;
   end;
  finally
   HTTPRequest.Free;
  end;
 except
  HandleServerException(Exception(ExceptObject), ECB);
  Result := HSE_STATUS_ERROR;
 end;
end;
Из приведенного кода видно, что переменные HTTPRequest и HTTPResponse объявлены локально, и объекты соответствующих типов создаются для каждого поступающего запроса веб-сервера. После инициализации этих переменных обработка переходит к TWebApplication.HandleRequest:
function TWebApplication.HandleRequest(Request: TWebRequest;
 Response: TWebResponse): Boolean;
var
 DataModule: TDataModule;
 Dispatcher: TCustomWebDispatcher;
 I: Integer;
begin
 Result := False;
 DataModule := ActivateWebModule; 
 { ^ назначает объект, который не используется другими потоками }
 if DataModule <> nil then
 try
  if DataModule is TCustomWebDispatcher then
   Dispatcher := TCustomWebDispatcher(DataModule)
  else with DataModule do
  begin
   Dispatcher := nil;
   for I := 0 to ComponentCount - 1 do
   begin
    if Components[I] is TCustomWebDispatcher then
    begin
     Dispatcher := TCustomWebDispatcher(Components[I]);
     Break;
    end;
   end;
  end;
  if Dispatcher <> nil then
  begin
   Result := TWebDispatcherAccess(Dispatcher).DispatchAction(Request, Response);
   { ^ обработка переходит к TWebDispatcher.DispatchAction }
   if Result and not Response.Sent then
    Response.SendResponse;
    { ^ отправка ответа веб-серверу }
  end else raise Exception.CreateRes(@sNoDispatcherComponent);
 finally
  DeactivateWebModule(DataModule);
  { ^ переводит в список неиспользуемых объектов - FInactiveWebModules }
 end;
end;
Тут следующая хитрость: локально объявленная переменная DataModule получает ссылку на объект от метода TWebApplication.ActivateWebModule. Для каждого потока предоставляется неиспользуемый в настоящее время другими потоками объект типа TDataModule, для чего выполняется перемещение этих объектов между списками FInactiveWebModules и FActiveWebModules. Если список FInactiveWebModules исчерпан, то создается новый экземпляр объекта типа TDataModule. В результате этих манипуляций для каждого потока используется собственный экземпляр объекта типа TDataModule, и разработчик может быть уверен в поточно-безопасном объявлении полей данных своего объекта TWebModule! Но это еще не все.

Локально объявленные в TISAPIApplication.HttpExtensionProc переменные HTTPRequest и HTTPResponse, о которых говорилось выше, переданы методу TWebApplication.HandleRequest в качестве параметров Request и Response, который в свою очередь передает их методу TCustomWebDispatcher.DispatchAction:
function TCustomWebDispatcher.DispatchAction(Request: TWebRequest;
 Response: TWebResponse): Boolean;
var
 I: Integer;
 Action, Default: TWebActionItem;
 Dispatch: IWebDispatch;
begin
 FRequest := Request;
 FResponse := Response;
 {...}
end;
Тут выполняется присваивание переменных Request и Response полям объекта TWebModule (как наследнику TCustomWebDispatcher). А нам уже известно, что экземпляр объекта TWebModule у каждого потока - собственный. Теперь посмотрим правде в глаза: у каждого запроса веб-сервера есть собственные экземпляры объектов TRequest и TResponse в полях TWebModule.Request и TWebModule.Response; и они поточно-безопасны.

Далее путь лежит через метод TWebActionItem.DispatchAction, который вызывается в TCustomWebDispatcher.DispatchAction. Тут может вступать в действие ваш код обработки запроса, после чего подготовленному ответу предстоит обратная дорога.

Как видно из приведенного выше фрагмента кода TWebApplication.HandleRequest - DataModule передается в качестве параметра методу TWebApplication.DeactivateWebModule, в котором может быть переведен в список FInactiveWebModules, или вовсе разрушен (если выключено свойство CacheConnections - этим не стоит пользоваться без необходимости, так как существенно снижается производительность обработки запросов). После чего обработка возвращается к TISAPIApplication.HttpExtensionProc и ответ передается веб-серверу вызовом Response.SendResponse.

Отдельно следует отметить. Мне несколько раз попадались на глаза рекомендации устанавливать глобальную переменную IsMultiThread к True в dpr-файл проекта - этого делать не нужно, т.к. в конструкторе TWebApplication эта работа уже выполняется!

Если вы используете доступ к BDE посредством наследников TBDEDataSet (TTable, TQuery, TStoredProc) то все что вам нужно сделать для обеспечения поточно-безопасности, это присвоить в конструкторе TWebModule: Session.AutoSessionName := True (подробнее смотри в справочной документации: "Managing multiple sessions").

Реализация инкапсуляции WinSock в компонентах TClientSocket и TServerSocket, которые вам могут потребоваться, так же поточно-безопасна.

Конечно, если используется файловый ввод-вывод, а так же прямые вызовы WinSock, то тогда все же нужно выполнять много-поточную защиту самостоятельно и вам все же придется прочитать раздел документации "Programming with Delphi - Using threads". :-)

Вот и всё, Удачи!

тв цифровая приставка
Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 26 Апреля 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.