Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 1
Всего онлайн: 1
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Работа с директориями в Delphi

В этой статье я постараюсь познакомить Вас с некоторыми стандартными функциями для работы с директориями. И еще приведу несколько пользовательских функций и примеры их использования. Также рассмотрен вопрос вызова диалога выбора директории.

Для начала начнем с простой функции для создания новой папки. Общий вид функции такой:

function CreateDir(const Dir: string): Boolean;
То есть если папка успешно создана функция возвращает true. Сразу же простой пример ее использования:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
if createdir('c:TestDir') = true then 
showmessage('Директория успешно создана') 
else 
showmessage('При создании директории произошла ошибка'); 
end;
При нажатии на кнопку программа пытается создать папку с именем TestDir на диске C: и если попытка увенчалась успехом, то выводится соответствующее сообщение. Следует отметить, что если вы не указываете имя диска, на котором хотите создавать папку, то функция будет создавать папку в той же директории, где находится сама программа.

Объявления
createdir(edit1.text);
и
createdir(extractfilepath(paramstr(0))+edit1.text);
приведут к одному и тому же результату.

Теперь рассмотрим функцию для удаления папок. Ее объявление выглядит так:
function RemoveDir(const Dir: string): Boolean;
Сразу же хочу предупредить, что данная функция способна удалять только пустые папки, и если там что-нибудь будет, то произойдет ошибка! Но выход есть!!! Здесь нам на помощь придет пользовательская функция с простым названием MyRemoveDir. Вот описание функции:
Function MyRemoveDir(sDir : String) : Boolean; 
var 
iIndex : Integer; 
SearchRec : TSearchRec; 
sFileName : String; 
begin 
Result := False; 
sDir := sDir + '*.*'; 
iIndex := FindFirst(sDir, faAnyFile, SearchRec);

while iIndex = 0 do begin 
sFileName := ExtractFileDir(sDir)+''+SearchRec.Name; 
if SearchRec.Attr = faDirectory then begin 
if (SearchRec.Name <> '' ) and 
(SearchRec.Name <> '.') and 
(SearchRec.Name <> '..') then 
MyRemoveDir(sFileName); 
end else begin 
if SearchRec.Attr <> faArchive then 
FileSetAttr(sFileName, faArchive); 
if NOT DeleteFile(sFileName) then 
ShowMessage('Could NOT delete ' + sFileName); 
end; 
iIndex := FindNext(SearchRec); 
end;

FindClose(SearchRec);

RemoveDir(ExtractFileDir(sDir)); 
Result := True 
end;
Копируете это все в Вашу программу, а затем эту функцию можно вызвать например так:
if NOT MyRemoveDir('C:TestDir') then 
ShowMessage('Не могу удалить эту директорию');
Теперь маленько отстранимся от непосредственной работы с папками и рассмотрим волнующий многих вопрос. Как вызвать диалог выбора папки (как при установке программ)?? ПРОСТО!!!

Подключаем в uses модуль Filectrl.pas (то есть uses FileCtrl;). Теперь ставим на форму еще кнопочку (чтобы не путаться :) и пишем такой код:
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
const 
SELDIRHELP = 1000; 
var 
Dir: string; 
begin 
Dir := 'C:windows'; 
if SelectDirectory(Dir, [sdAllowCreate, sdPerformCreate, sdPrompt],SELDIRHELP) then 
Caption := Dir; 
end;
При выборе директории в заголовке формы отобразиться ее название!

Теперь рассмотрим следующую процедуру. К примеру Вам надо создать папку Dir1 по адресу: C:MyDirTestDir1, но при этом папок MyDir и Test на Вашем компьютере не существует. Функция CreateDir здесь не сработает, поэтому воспользуемся процедурой ForceDirectories. Ее общий вид таков:
procedure ForceDirectories(Dir: string);
Пример ее использования (как всегда я поставил на форму новую кнопку, а там написал)
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
var 
Dir: string; 
begin 
Dir := 'C:MyDirTestDir1'; 
ForceDirectories(Dir); 
end;
Ну и напоследок приведу функцию для проверки: существует ли директория или нет. Ее общий вид такой:
function DirectoryExists(Name: string): Boolean;
Если директория указанная в параметре Name существует - то функция возвратит true. Надеюсь, что помог Вам описанием данных функций и процедур. Сразу хочется дать совет: почаще заглядывайте в HELP, там много интересной и полезной информации!

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 7 Сентября 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.