Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 13 - Знакомство с компонентами (часть 4/12)

  Прошу прощения за задержку публикации тринадцатого урока. У меня было много дел и мало времени, но сейчас не об этом! Давайте же продолжим изучение компонентов Delphi со вкладки Additional.

Компонент MaskEdit представляет собой обычный Edit, но у него есть особенность вводить текст по маске. Для этого существует свойство EditMask. После нажатия на это свойство появляется простенькое окно редактирования маски.

Oкно редактирования маски


С правой стороны окна находится список, в который записаны маски по умолчанию. Выбираем например маску Short Time, нажимаем кнопку "ОК" и компилируем проект. Теперь в наше поле MaskEdit можно вводить только время, состоящие из четырех цифр. Думаю с компонентом трудностей не возникнет и по этому переходим к следующему компоненту, который называется Shape.

Компонент Shape предназначен для отображения простых геометрических фигур на форме. Кидаем этот компонент на форму и переходим к свойству Shape. Из выпадающего списка мы можем выбрать любую из представленных геометрических фигур.

Список


Так же у компонента Shape есть свойство Brush. Открываем его и видим еще одно свойство под названием Color. Это свойство задает цвет закраски фигуры.

Свойство Shape


Далее рассмотрим свойство Pen. Открываем его и видим еще несколько свойств.

Свойство Pen


Свойство Color отвечает за цвет границы нашей фигуры.
Свойство Style отвечает за стиль границы, то есть можно выбрать пунктир, частый пунктир и т. д. В принципе этот компонент тоже из себя ничего сложного не представляет.

Теперь настало время познакомиться с более мощным компонентом, который называется Chart. Он необходим для построения различных графиков, круговых диаграмм на нашей форме. Переносим этот компонент на форму и кликаем на него 2 раза. Появляется окно редактора диаграмм. Нажимаем на кнопку "Add...".

Окно редактора диаграмм


Нам открылось окно, в котором мы видим список возможных диаграмм.

Список  диаграмм


Выбираем круговую диаграмму и нажимаем кнопку "OK". Имя нашей диаграммы автоматически присвоилось Series1.

Series1


Не обращайте внимания на то, что на компоненте сразу выстроилась диаграмма с разными значениями. При компиляции мы увидим пустую область на этом компоненте. Теперь научимся создавать диаграммы. Кликаем по нашей кнопке "Посчитать" и приступаем к изменению кода в обработчике события Button1Click. Усовершенствуем конструкцию if then, добавляя ключевые слова begin и end. Далее пишем код после строчки, где присваиваем лейблу результат:
Series1.AddPie(strtoint(label1.Caption),'+Сложить',clred);
Вообще что будет делать наша диаграмма? После того, как мы будем с числами выполнять какие-то математические операции, у нас будет на круговой диаграмме показываться доля этих операций.

Функция AddPie имеет 3 параметра. Первый это числовое значение, которая долька будет занимать от всей диаграммы. Второй параметр отвечает за подпись, а третий за цвет дольки. В первый параметр нужно занести число, а лейблу у нас присваивается значение "Результат = и тут какое-то число". Дак вот, нам нужно избавиться от "Результат =" и оставить только присваиваемое число. Для этого мы упростим строку:
Label1.Caption:='Результат = '+FloatToStr(StrToFloat(Edit1.Text)+StrToFloat(Edit2.Text));
Вот до такого вида:
Label1.Caption:=FloatToStr(StrToFloat(Edit1.Text)+StrToFloat(Edit2.Text));
Теперь скомпилируем и сложим два числа. У нас появится долька на диаграмме, с результатом сложения.

Результат


Теперь давайте изменим код для вычитания, деления и умножения. В итоге код обработчика события Button1Click будет таковым:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if (RadioButton1.Checked = True) Then
begin
Label1.Caption:=FloatToStr(StrToFloat(Edit1.Text)+StrToFloat(Edit2.Text));
series1.AddPie(strtoint(label1.Caption),'+Сложить',clred);
end;

if (RadioButton2.Checked = True) Then
begin
Label1.Caption:=FloatToStr(StrToFloat(Edit1.Text)-StrToFloat(Edit2.Text));
series1.AddPie(strtoint(label1.Caption),'+Вычесть',clblack);
end;

if (RadioButton3.Checked = True) Then
begin
Label1.Caption:=FloatToStr(StrToFloat(Edit1.Text)*StrToFloat(Edit2.Text));
series1.AddPie(strtoint(label1.Caption),'+Умножить',clblue);
end;

if (RadioButton4.Checked = True) Then
begin
Label1.Caption:=FloatToStr(StrToFloat(Edit1.Text)/StrToFloat(Edit2.Text));
series1.AddPie(strtoint(label1.Caption),'+Разделить',clgreen);
end;

if (CheckBox1.Checked = True) Then
ListBox1.Items.Add(Label1.Caption);
end;
Результат выполнения такой программы вы можете видеть на скриншоте

Результат


Таким образом, мы научились создавать простейшие диаграммы в таком мощном компоненте. В следующем уроке мы продолжим знакомство с компонентами.

Ну вот и всё! Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 9 Декабря 2012
Просмотров: 24950

Урок 12 - Знакомство с компонентами (часть 3/12) Урок 14 - Знакомство с компонентами (часть 5/12)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): delfiSkin [Новичок] Дата: 2013-05-20
аватар Добавил: Ukrainian12 [Новичок] Дата: 2013-06-13
>delfiSkin +1
аватар Добавил(а): kamotora [Новичок] Дата: 2013-10-31
Теперь если в ответе дробь,то еб*шет ошибку
аватар Добавил: Samil [Новичок] Дата: 2014-01-18
Измени strtoint на strtofloat series1.AddPie(strtoint(label1.Caption),',clred);
аватар Добавил: spyman_xx [Новичок] Дата: 2014-10-06
аватар Добавила: shukrona.normatova [Новичок] Дата: 2016-07-12
аватар Добавил(а): Suhrab [Новичок] Дата: 2017-05-19
аватар Добавил(а): pronin106 [Новичок] Дата: 2017-05-24