Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 63 - Методы, наследование классов, операции с классами Delphi, (часть 5/6)

  Давайте, например, построим два класса-наследника нашего класса TPerson. Они будут конкретизировать сведения об абстрактной личности, которую представляет класс TPerson. Один класс-наследник TStudent пусть представляет студента, а другой класс TEmpl представляет сотрудника некоторой организации. Объявления этих классов могут выглядеть так:

TStudent = class(TPerson)
 public
  function PersonToStr: string;
 end;

TEmpl = class(TPerson)
 public
  function PersonToStr: string;
end;

  Эти классы наследуют все свойства и методы своего базового класса TPerson. В обоих классах объявлены новые открытые методы PersonToStr. Предполагается, что их назначение - представить информацию о человеке в виде единой строки. Такая строка полезна во многих случаях. В частности, например, для подготовки шапки характеристики, как в приложении, которое вы разрабатывали в разд. 1.3.
Реализация этих методов может иметь вид:

function TStudent.PersonToStr: string; 
const 
	Unknown = 'неизвестный'; 
	var S: string;
begin
	S := FName + ' , '; 
	
	if FYear = 0 then 
		S := S + Unknown 
	else 
		S := S + IntToStr(FYear); 
		
	S : = S + ' г.p., ' ; 
	if FSex = 'ж’ then 
		S := S + 'студентка' 
	else 
		S := S + 'студент';
		
	S := S + ' группы ' + FDepl + ' института ' + FDep2;  
	Result := S; 
end;

function TEmpl.PersonToStr: string; 
const 
	Unknown = 'неизвестный'; 
var 
	S: string; 
begin
	S := FName + ', '; 
	if FYear = 0 then 
		S := S + Unknown 
	else 
		S := S + IntToStr(FYear);
		
	S := S + ' r.p., ';
	 if FSex = 'ж' then 
		S := S + 'сотрудница' 
	 else
		S := S + 'сотрудник'; 
		
	S := S + ' отдела ' + FDepl + ' организации ' +	FDep2;
	Result := S; 
end;

  Комментарии к этому коду, наверное, излишни. Имеет смысл сказать только о смысле свойств Depl и Dep2 в новых классах. Как видно из кода, свойство Depl в классе TStudent указывает студенческую группу, а в классе TEmpl - отдел. Свойство Dep2 указывает организацию (институт), в которой работает (учится) человек. Вы можете, конечно, воспринимать свойства методов иначе и соответственно переделать приведенные функции.

  Можете добавить в ваше тестовое приложение еще одно окно Edit для задания свойства Dep2. Но главное сейчас - посмотреть соотношение родительского и производных классов.
  Можете оставить прежнее объявление
var Pers: TPerson; но при создании объекта указать какой-то производный класс, например:

Pers := TStudent.Create;

  Все будет работать, т.е. производный класс присвоится переменной родительского класса. Но если вы попробуете записать оператор вида:
ShowMessage(Pers.PersonToStr);
то получите сообщение об ошибке:

«Undeclared identifier: 'PersonToStr'»,

поскольку в классе TPerson не объявлен метод PersonToStr. Но все будет нормально, если вы измените этот оператор следующим образом:

ShowMessage((Pers as TStudent).PersonToStr);

  В этом операторе вы используете операцию as, определенную для классов. Ее первым операндом является объект, вторым - класс. Если А — объект, а С -класс, то выражение A as С возвращает тот же самый объект, но рассматриваемый как объект класса С (В смысле: у объекта А будут свойства и методы объекта С). Операция даст результат, если указанный класс С является классом объекта А или одним из наследников этого класса. В нашем случае это условие соблюдается, так что операция as возвращает объект Pers, рассматриваемый как объект TStudent. А в таком объекте метод PersonToStr имеется.   Если бы вы сразу объявили переменную Pers класса TStudent:

var Pers: TStudent;

то операция as не потребовалась бы. Выражение Pers.PersonToStr было бы воспринято нормально.

  Для классов определена еще одна операция - is. Выражение A is С позволяет определить, относится ли объект А к классу С или к одному из его потомков. Если относится, то операция is возвращает true, в противном случае - false. Например, в нашем примере при любом объявлении класса создаваемого объекта Pers выражение Pers is TPerson вернет true. Но выражение Pers is TStudent вернет true, если объект создан как объект TStudent, и вернет false, если объект создан как объект TPerson.

  Теперь посмотрим наследование методов. Давайте введем метод PersonToStr не только в производные, но и в базовый класс TPerson. Для этого класса его реализация может быть очень простой:

function TPerson.PersonToStr: string; begin Result := FName; end;

  Теперь метод PersonToStr объявлен с одним и тем же именем и в родительском, и в производных классах. Иначе говоря, вы переопределили или перегрузили родительский метод в производных классах. Теперь вы сможете увидеть, что выражение Pers.PersonToStr будет всегда нормально срабатывать.

   Но вызываться будет метод того класса, который указан в объявлении переменной Pers. Если она объявлена как переменная класса TPerson, то всегда будет вызываться метод этого класса, даже если вы занесли в эту переменную указатель на объект класса TStudent или TEmpl. Если вы объявите переменную Pers класса TStudent, и занесете в нее указатель на объект класса TStudent, то вызываться будет метод этого класса. Если вы все-таки хотите в этом случае вызвать метод родительского класса, надо применить к переменной Pers явное приведение типа:

TPerson(Pers).PersonToStr

   При реализации метода, переопределенного любым способом в классе-наследнике, можно вызывать метод класса-родителя. Для этого перед именем метода при его вызове записывается ключевое слово inherited. Например, оператор

inherited PersonToStr;

вызывает метод PersonToStr родительского класса.

  Если записать слово inherited и после него не писать имя вызываемого метода, то будет вызываться наследуемый метод, совпадающий по имени с именем того метода, из которого он вызывается. Например, если в переопределяемом конструкторе встречается оператор inherited; то будет вызван конструктор родительского класса. Этим мы уже пользовались при написании конструкторов и деструкторов класса TPerson.

   В следуйшем уроке мы окунёмся в самые дебри классов.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 13 Июля 2013
Просмотров:

Урок 62 - Методы, наследование классов, операции с классами Delphi, (часть 4/6) Урок 64 - Виртуальные методы, полиморфизм, абстрактные классы, (часть 6/6)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.