Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 81 - Работа с памятью в системе Windows32 (часть 2/3)

Опишу базовые функции работы с памятью, которые доступны для программиста на Delphi. Включены описания как API-фукнций, так и Delphi-функций.
Delphi-функции

New(), Dispose()
Фунции работают с менеджером кучи Delphi. Обеспечивают типизированное выделение и освобождение памяти. Используются для динамической работы со структурами.
GetMem(), FreeMem()
Фунции работают с менеджером кучи Delphi. Обеспечивают нетипизированное выделение и освобождение памяти. Используются для динамической работы с небольшими бинарными блоками памяти (буфера, блоки).

API-функции
HeapCreate(), HeapDestroy(), ...
Функции работы со стандартным менеджером кучи Windows. Используются для создания и уничтожения куч, выделения и освобождения большого количества нетипизированных блоков памяти малого размера. Функции позволяют работать со стандартной кучей по умолчанию, которую создает операционная система для каждого процесса.
LocalAlloc(), LocalFree(), ... , GlobalAlloc(), GlobalFree(), ...
Так как в Windows 32 нет разделения на глобальные и локальные кучи, эти две группы функций идентичны. Функции работают со стандартной кучей по умолчанию, которую создает операционная система для каждого процесса. Функции морально устарели и Microsoft не рекомендует их использовать без крайней необходимости. Однако эти функции могут пригодиться, например, при работе с буфером обмена.
VirtualAlloc(), VirtualFree(), ...
"Основополагающие" функции выделения памяти в Windows. Используются как для резервирования адресного пространства, так и для выделения страниц реальной памяти в заранее зарезервированный участок адресного пространства. Позволяют выполнить обе фазы за один вызов функции. Используются для резервирования и выделения больших участков памяти.

Очень часто во многих программах встает проблема накопления потока поступающих данных. Например, это может быть запись звука, запись сигналов с датчиков, накопление данных с модема, коммуникационного порта, прием данных по сети и так далее. Если объем накапливаемых данных небольшой и заранее точно известен, то такая задача решается элементарно - под буфер выделяется блок памяти и эта память постепенно заполняется. Если же размер требуемого буфера достаточно большой, то выделение его полностью в самом начале может быть неэффективным - запись потока может прерваться гораздо раньше, а если же размер его неизвестен заранее, например когда запись данных останавливается по какому-либо внешнему сигналу, то встает проблема о выборе размера выделяемого блока.
В таких случаях используют динамические хранилища. В Delphi такими хранилищами являются динамические массивы, объект TMemoryStream, динамическое перераспределение памяти. Все эти хранилища работают на одном и том же принципе: под хранение данных выделяется блок памяти и поступающие данные последовательно записываются в этот блок, когда этот блок заполняется полностью, он перераспределяется с некоторым запасом (размер его увеличивается, а старые данные остаются). После того как каждый новый блок заполняется полностью он снова перераспределяется по мере поступления новых данных.
Перераспределение памяти занимает много ресурсов само по себе, а так как оно выполняется еще и в куче, то можно считать его вдвойне неэффективным, особенно если размеры перераспределяемых блоков становятся очень большими. Динамические массивы и динамическое перераспределение памяти используют менеджер кучи Delphi, а объект TMemoryStream использует стандартный менеджер кучи Windows.
Кроме того постоянное перераспределение участков памяти с разными размерами приводит к сильной дефрагментации памяти компьютера, что приводит к замедлению работы компьютера, а в конечном счете и к блокировке его работы.
Для решения проблемы накопления данных автором были разработаны два объекта накопления данных, основанные на двух разных принципах и имеющих разные характеристики.
TLinearStorage
Если размер буфера большой, но максимально возможный размер известен (например если есть ограничение на объем записываемых данных), то можно поступить следующим образом. В адресном пространстве процесса резервируется блок памяти необходимого размера, напомним, что такая операция не занимает ресурсов у системы. Затем по мере необходимости в этом зарезервированном участке памяти, по мере необходимости, последовательно выделяются страницы реальной памяти. Достоинством такого метода является линейное расположение ячеек в памяти друг за другом, то есть к такому хранилищу можно обращаться как к обычному линейному массиву. Недостатком - необходимость указания максимального размера.
TSectionStorage
Если размер буфера заранее неизвестен (ограничен лишь размером доступной реальной памяти), то предыдущее решение не подходит. В этом случае можно предложить другое решение. По мере необходимости, у системы можно запрашивать участки памяти одинакового размера и записывать в них поступающие данные. При этом буфер не будет иметь линейного адресного пространства, а будет состоять из одноразмерных "лоскутов" памяти - для вычислительного алгоритма такая организация буфера пожет стать серьезной помехой. Достоинством же такого решения является отсутствие необходимости изначально указывать какой либо размер буфера.
Если предполагается интенсивное увеличение-уменьшение хранилища, причем желательно, чтобы приращения были небольшими, то можно запрашивать память не у системы, а у стандартного менеджера кучи Windows, который создается для каждого хранилища отдельно. При этом, менеджер кучи выполняет роль кэша страниц памяти, увеличивая производительность.
Дополнительно, каждое хранилище имеет функции записи и чтения в стандартные потоки Delphi с упаковкой. Упаковка производится по стандартным алгоритмам библиотеки ZLIB.

TBaseStorage - базовый класс
Оба хранилища, которые будут рассматриваться в дальнейшем, основаны на одном абстрактом базовом классе и имеют схожие свойства и методы.

Item[] - получение указателя на указанный элемент по его индексу.
ItemSize - запрос размера хранимого элемента.
Count - запрос и установка числа хранимых элементов.


Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 23 Августа 2013
Просмотров:

Урок 80 - Работа с памятью в системе Windows32 (часть 1/3) Урок 82 - Работа с памятью в системе Windows32 (часть 3/3)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.