Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 6
Всего онлайн: 6
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 3 - Объёмные фигуры

  В этом уроке мы нарисуем объёмные фигуры: куб, пирамида, сфера, конус, тор (плюшка), и включим освещение примитивов.
Сначала необходимо скачать (ссылка в конце урока) и подключить библиотеку DGLUT.pas.
Напомню, для того, что бы подключить библиотеку нужно ввести ее имя в секцию uses

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, OpenGL, DGLUT;
В библиотеке DGLUT.pas записаны уже готовые алгоритмы построения объёмных фигур.
Например:
Алгоритм рисования куба вручную:
glBegin(GL_QUADS);
  // Лицевая сторона
  glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0);
  glVertex3f( 1.0, -1.0, 1.0);
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0);
  glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0);
  //Задняя сторона
  glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0);
  glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0);
  glVertex3f( 1.0, 1.0, -1.0);
  glVertex3f( 1.0, -1.0, -1.0);
  // Верхняя сторона
  glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0);
  glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0);
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0);
  glVertex3f( 1.0, 1.0, -1.0);
  // Нижняя сторона
  glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0);
  glVertex3f( 1.0, -1.0, -1.0);
  glVertex3f( 1.0, -1.0, 1.0);
  glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0);
  // Правая сторона
  glVertex3f( 1.0, -1.0, -1.0);
  glVertex3f( 1.0, 1.0, -1.0);
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0);
  glVertex3f( 1.0, -1.0, 1.0);
  // Левая сторона
  glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0);
  glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0);
  glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0);
  glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0);
 glEnd(); 
При помощи библиотеки:
glutSolidCube(Размер);
  В OpenGL есть буфер глубины, второе его название ZBuffer. В нем хранятся данные о расстоянии от каждого пиксела монитора до точек в объёмном пространстве OpenGL, принадлежащих этому пикселу. OpenGL выводит точки, расстояние до которых меньше всех расстояний до точек принадлежащие этому пикселу.


Удалите все примитивы прошлого урока в процедуре FormPaint и дополните её кодом:
glutSolidCube(1);

После компиляции мы увидим куб белого цвета. Белый, потому что он не освещается.

Что бы включить источник света, нужно добавить
glEnable(GL_LIGHTING); //включаем освещение
glEnable(GL_LIGHT0); //включаем источник света №0
в функцию создания формы. Источников света не может быть больше 8.
Давайте скомпилируем и посмотрим, что получилось.


Куб стал смотреться более объёмно, благодаря освещению.

  Теперь нарисуем сферу, но перед этим сдвинем куб в сторону. Сделаем это функцией glTranslatef(x, y, z) где x, y, z –вектор смещения всей системы координат. Существуют функции запоминания текущей системы координат glPushMatrix и восстановления glPopMatrix. Если просто использовать glTranslatef , то мы просто сдвинем всю систему координат со всеми примитивами, которые мы нарисовали, а нам надо сдвинуть ТОЛЬКО куб.
Вот здесь и пригодятся эти функции.

Запомним систему координат -> сдвинем куб -> восстановим систему координат.

Таким образом, получится, что мировая система координат останется на месте, а система координат куба будет смещена.

Изменим код вывода куба:
 glpushMatrix; //Запомнили
 glTranslatef(-5,0,0); //Сместили
 glutSolidCube(1);   //Рисуем куб
 glPopmatrix; //Восстановили

Вот сейчас, когда стало много места, можно нарисовать сферу функцией glutSolidSphere(радиус, кол-во сегментов по X, кол-во сегментов по Y) и сдвинем в противоположную сторону.
 glpushMatrix; //Запомнили
 glTranslatef(5,0,0); //Сместили
 glutSolidSphere(2,20,20); //Рисуем сферу
 glPopmatrix; //Восстановили

Двигаемся дальше и рисуем тор функцией glutSolidTorus(радиус сечения, радиус окружности, кол-во сегментов по X,кол-во сегментов по Y) и сдвинем его от нас на 5 единиц пространства.
 glpushMatrix; //Запомнили
 glTranslatef(0,5,0); //Сместили
 glutSolidTorus(1, 2, 20, 20);//Рисуем тор
 glPopmatrix; //Восстановили

Нарисуем додекаэдр функцией glutSolidDodecahedron и сдвинем его в нашу сторону.
 glpushMatrix; //Запомнили
 glTranslatef(0,-5,0); //Сместили
 glutSolidDodecahedron (); //Рисуем додекаэдр
 glPopmatrix; //Восстановили

И наконец, нарисуем конус функцией glutSolidCone(радиус базы, высота, кол-во сегментов по X,кол-во сегментов по Y) и сдвинем его вверх на 2 единицы.
 glpushMatrix; //Запомнили
 glTranslatef(0,0,2); //Сместили
 glutSolidCone (2, 3, 10, 10); //Рисуем конус
 glPopmatrix; //Восстановили

Всё. Таким образом, процедура FormPaint должна содержать следующий код:
 glpushMatrix;
 glTranslatef(-5,0,0);
 glutSolidCube(1);   //Куб
 glPopmatrix;

 glpushMatrix;
 glTranslatef(5,0,0);
 glutSolidSphere(2,20,20); //Сфера
 glPopmatrix;

 glpushMatrix;
 glTranslatef(0,5,0);
 glutSolidTorus(1,2,20,20); //Тор
 glPopmatrix;

 glpushMatrix;
 glTranslatef(0,-5,0);
 glutSolidDodecahedron();  //Додекаэдр
 glPopmatrix;

 glpushMatrix;
 glTranslatef(0,0,2);
 glutSolidCone(2,3,10,10);  //Конус
 glPopmatrix;
  В следующем уроке мы познакомимся с нормалями.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы скачать.

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Клящицкий Виталий
Опубликовано: 17 Мая 2012
Просмотров:

Урок 2 - Простые примитивы Урок 4 - Нормали

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): wagner [Новичок] Дата: 2012-07-23
можно было бы и написать, как подключается эта библиотека..., а без не смысла нет дальше продолжать
аватар Добавил: Admin [Сэнсэй] vk.com/savelev_a_y Дата: 2012-07-24
Все библиотеки подключаются записью в uses. Добавьте DGLUT в uses.
аватар Добавил(а): wagner [Новичок] Дата: 2012-07-24
Нееееет))) то что подключать библиотеки в разделе uses это понятно, я немного не так пояснил проблему) куда "засунуть" скачанный файл, чтобы библиотека привязалась? просто в папку с проектом?
аватар Добавил: Admin [Сэнсэй] vk.com/savelev_a_y Дата: 2012-07-24
По-моему да, просто в папку с проектом. Если не выходит, киньте в папку C:\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Lib
аватар Добавил(а): Drimer [Новичок] Дата: 2012-12-05
немогу скачать файл DGLUT.PAS вибрасиваєт мне как текст ((( што мне зделать?)))
аватар Добавил: Admin [Сэнсэй] vk.com/savelev_a_y Дата: 2012-12-06
Нажми ПКМ и выбери "Сохранить как..."
аватар Добавил(а): Doggy [Новичок] Дата: 2013-01-12
thank you!!!
аватар Добавил(а): gasmator [Новичок] Дата: 2013-05-11
у меня вместо куба квадрат рисует
аватар Добавил: Klesh [Программист] Дата: 2013-05-11
Для куба надо использовать glutSolidCube, попробуй повернуть на 45 градусов куб, сразу станет ясно.
аватар Добавил(а): Joker1999obp [Новичок] Дата: 2013-10-17
почему у меня после освешения куб просто стал не белым а серим и всю
аватар Добавил(а): Joker1999obp [Новичок] Дата: 2013-10-19
и как повернуть куб или другой 3D объект ?
аватар Добавил: kordalk [Новичок] Дата: 2014-01-06
glRotatef(x,y,z,Angle);
аватар Добавил(а): romankononovich [Новичок] Дата: 2014-04-28
Как можно сделать отсечение сферы и получить полусферу?
аватар Добавил(а): Dionis [Новичок] Дата: 2014-09-26
а как реализовать рисование фигур с помощью кнопок????
аватар Добавил(а): revolution [Новичок] Дата: 2014-10-02
Хм... При добавлении кода glutSolidCube(1); ничего не происходит. Все делал в точности как и в уроке, ошибок нет. Подскажите пожалуйста что делать
аватар Добавил(а): Dionis [Новичок] Дата: 2014-10-03
всё должно работать, если ты с кнопкой или таймером работаешь, то её процедура должна описана как и форм_паинт на предыдущих уроках: например: FormResize(Sender);//процедура обновления if GetAsyncKeyState(VK_LEFT)<>0 then angle:=angle+0.5; if GetAsyncKeyState(VK_RIGHT)<>0 then angle:=angle-0.5; glClearColor (0.5, 0.5, 0.75, 1.0); // цвет фона glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT ); glRotatef(angle,0,0,1); glpushMatrix; glTranslatef(-5,0,0); glutSolidCube(1); //Куб glPopmatrix; SwapBuffers(Canvas.Handle);
аватар Добавил(а): postfedor [Новичок] Дата: 2015-09-18
аватар Добавил(а): Ultimate.Warrior [Новичок] Дата: 2015-12-26
Можно ли наложить текстуры на эти фигуры?
аватар Добавил(а): Episkop [Новичок] Дата: 2016-04-20
А как нарисовать цилиндр?