Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 6 - Наложение текстур

  Текстура в OpenGL – это простой графический файл, который отображается на полигоне.
В этом уроке мы рассмотрим 2 вида текстур: простые и с альфа-каналом (прозрачностью).

  Перед тем, как начать работу, вам необходимо скачать файл Textures.pas (ссылка в конце урока).
Он осуществляет загрузку текстуры в оперативную память, для последующего отображения на полигоне.

  Текстуру мы будем накладывать на куб.
Его надо нарисовать вручную, чтобы не загромождать код, создайте новый юнит и процедуру RenderBox:

Procedure RenderBox();
begin
glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3f( 0.0, 0.0, 1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( 1.0, -1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0);
  glEnd;
  glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3f( 0.0, 0.0,-1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( 1.0, 1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( 1.0, -1.0, -1.0);
  glEnd;
  glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3f( 0.0, 1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( 1.0, 1.0, -1.0);
  glEnd();
  glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3f( 0.0,-1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( 1.0, -1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( 1.0, -1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0);
  glEnd();
  glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3f( 1.0, 0.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( 1.0, -1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( 1.0, 1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( 1.0, -1.0, 1.0);
  glEnd();
  glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3f(-1.0, 0.0, 0.0);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0);
 glEnd();
end; 
Эту процедуру мы будем использовать 2 раза.

  Позиции для текстуры задаются функцией glTexCoord2f(s,t : single). Она задаёт позицию X, Y координаты на полигоне. Вызывать её следует перед заданием позиции каждой точки полигона.

  Для правильного отображения текстуры, надо задать параметры отображения, при помощи функции glTexParameter(тип текстуры, тип фильтра, тип фильтрации) в FormCreate:
glTexParameter (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST); 
glTexParameter (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST); 
Ну и разрешить режим наложения текстуры в FormCreate:
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
  После ключевого слова implementation необходимо записать процедуру самого наложения, потому что её нет в стандартной библиотеке OpenGL.pas поставляемой с Delphi 7.
procedure glBindTexture(target: GLenum; texture: GLuint); stdcall; external opengl32; 
В OpenGL есть специальный тип данных «Uint». Он хранит индекс загруженной текстуры в памяти.

  Теперь нужно загрузить нашу текстуру при старте программы. Для этого создайте глобальную переменную Tex типа Uint и запишите следующий код в FormCreate:
Loadtexture('Tex.tga',Tex,false);
Файлы текстур уже готовы и находится в папке с исходником.
Здесь мы загружаем текстуру в память и присваиваем индекс этой текстуры переменной Tex.

Подготовка закончена.

  Нарисуем наш кубик:
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
 begin
…
  RenderBox();	//рисуем куб
…
 End; 


И наложим текстуру:
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
 begin
…
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Tex); // накладываем текстуру
  RenderBox();	//рисуем куб
…
 End; 


  Вызвав один раз glBindTexture, текстура будет накладываться на все полигоны, нарисованные после вызова. Для того, чтобы текстура не накладывалась можно запретить режим наложения glDisable(GL_TEXTURE_2D), а потом разрешить или наложить нулевую текстуру, то есть ничего glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0).
Готово!!!

Перейдём к текстуре с прозрачностью.
Для того, чтобы текстура имела прозрачные места, необходимо разрешить альфа-тест и задать его параметры в FormCreate:
 glEnable(GL_ALPHA_TEST);   //разрешаем альфа-тест 
 glAlphaFunc(GL_GREATER,0.0); // устанавливаем параметры
для того чтоб не было резких границ между прозрачным местом и текстурой:
 glEnable (GL_BLEND);     //Включаем режим смешивания цветов
 glBlendFunc (GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA) ; //параметры смешивания 
Загрузим текстуру в созданную переменную Glass в FormCreate:
Loadtexture('Tex.tga',Glass,false);
Теперь наложим заранее созданную текстуру с альфа каналом:
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
 begin
…
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Glass); // накладываем текстуру
  RenderBox();	//рисуем куб
…
 End; 


Ну и наконец, отобразим два куба с разными текстурами.
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
 begin
…
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Glass);
  glPushMatrix();
  glTranslatef(0,1.5,0);
  glRotatef(angle,0,0,1);
  glRotatef(angle1,0,1,0);
  RenderBox();
 glPopMatrix;

 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Tex);
 glPushMatrix();
 glTranslatef(0,-1.5,0);
 glRotatef(angle,0,0,1);
 glRotatef(angle1,0,1,0);
  RenderBox();
 glPopMatrix;
…
 End; 


В следующем уроке мы узнаем, как сделать туман (дым) в OpenGL.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы скачать.

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Клящицкий Виталий
Опубликовано: 25 Июня 2012
Просмотров:

Урок 5 - Материалы и освещение Урок 7 - Туман

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): катари [Новичок] Дата: 2012-12-18
а можно сделать так чтобы пользователь мог менять цвет текстуры? хотя бы, чтобы мог менять цвет от светлого к темному подскажите пожалуйста как это реализовать
аватар Добавил: Admin [Сэнсэй] vk.com/savelev_a_y Дата: 2012-12-19
Я не уверен, но думаю, что скорее всего цвет нужно менять через пиксельный шейдер. Автор уроков подробнее ответить тебе в течении дня.
аватар Добавил: Klesh [Программист] Дата: 2012-12-19
Никаких шейдеров тут не надо. Всё можно сделать ,вписав одну строку перед отрисовкой, glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, @dif); где dif - массив с 4 значениями типа GLFloat (R,G,B,A). Если задать значения к примеру (1,1,1,1) то будет максимальная яркость, а если (0.2,0.2,0.2,1) то будет темный цвет.
аватар Добавил(а): HALF-LIFE [Новичок] Дата: 2013-03-06
Как нанести одно и тоже изображение несколько раз не растягивая её на поверхность?
аватар Добавил: juzhnij [Новичок] Дата: 2013-05-29
Ставлю любую свою текстуру без фона и куб уже не прозрачный, таким образом урок ничего не обьясняет, а просто кывидывает информацию как кость собаке.
аватар Добавил: Klesh [Программист] Дата: 2013-05-29
В каком редакторе вы работаете? Я работал в фотошопе и сохранял текстуру с включенной маской, все что было под маской становилось прозрачным. Это уже вопрос редактора и устройства формата TGA, выходящий за рамки этого урока.
аватар Добавил: dmch_d [Новичок] Дата: 2014-05-25
В примере добавлен DGLUT. Разве он используется?
аватар Добавил(а): Den1k [Новичок] Дата: 2017-12-25
Скажите пожалуйста, почему, когда вместо куба из примера я рисую сферу с помощью glutSolidSphere, то текстура на нее не накладывается?
аватар Добавил(а): ufo26 [Новичок] Дата: 2018-06-25
подскажите, как использовать файл "textures.pas"? Куда его сохранять и как прописывать вызов в коде?
аватар Добавил(а): ufo26 [Новичок] Дата: 2018-06-25
разобрался. нужно сохранить файл к себе в проект, а в разделе Uses указать имя файла без расширения.